Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

gen. bryg. nawig. Ryszard Michalik

gen. bryg. nawig. Ryszard Michalik

Dowódca 2. Korpusu Obrony Powietrznej
1982-1985

Wykształcenie wojskowe

 • Służba w WP od 28.09.1948 r.
 • Absolwent Technicznej Szkoły Lotniczej w Warszawie
 • Absolwent Oficerskiej Szkoły Lotniczej Nr 4 w Dęblinie
 • Absolwent ASG WP im. K. Świerczewskiego w Rembertowie - 1957 r.
 • Absolwent ASG SZ ZSRR im. Woroszyłowa w Moskwie - 1975 r.
 • Absolwent Kursu Operacyjno-Strategicznych w ASG SZ ZSRR w Moskwie - 1984 r.

Przebieg służby wojskowej

 • Szef Sztabu - Zastępca dowódcy 2 Korpusu OPK w Bydgoszczy 02.02.1970 - 26.10.1973 r.
 • Zastępca Szefa Zarządu I Operacyjnego SG WP - 1975 r.
 • Dowódca 2 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju w Bydgoszczy 28.05.1982 r.
 • Generał brygady nawigator - 11.10.1982 r.
 • Dowódca 2 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju w Bydgoszczy - 17.05.1985 r.
 • Szef Sztabu - Zastępca dowódcy wojsk OPK w Warszawie 18.05.1985 - 27.09.1988 r.
 • Szef Inspektoratu Obrony Cywilnej - Zastępca Szefa Obrony Cywilnej Kraju 28.09.1988 - 27.12.1989 r.
 • Szef Sztabu Obrony Cywilnej Kraju - Zastępca Głównego Inspektora Obrony Terytorium w Warszawie 28.12.1989 - 13.05.1990 r.
 • Szef Departamentu Kadr MON 14.05.1990 - 14.02.1992 r.

Odznaczenia, wyróżnienia

 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Złoty Krzyż Zasługi - 1963 r.
 • Order Czerwonej Gwiazdy - ZSRR - 1983 r.
 • Medale resortowe

Inne

 • W dyspozycji MON 15.02.1992 - 11.03.1993 r.
 • Przeniesiony do rezerwy - 11.03.1993 r..
 • Urodzony w dniu 14.04.1930 r. Zmarł 30.12.2001 r. w Warszawie. Pochowany w Warszawie na cmentarzu Powązkowskim w dniu 09.01.2002 r.


[ « ]    [ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ » ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP