Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

płk dypl. inż. Tadeusz Lewandowski

Płk dypl. inż. Tadeusz Lewandowski


Szef Oddziału Łączności i Dowodzenia 2. KOP

 

Wykształcenie

W latach 1964 - 1969 był uczniem Technikum Kolejowego w Bydgoszczy, które ukończył z tytułem technika teletechniki kolejowej. Po zdaniu egzaminu wstępnego został przyjęty do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu k. Warszawy. 05 września 1973 r. promowany do stopnia podporucznika, otrzymał dyplom inżyniera-dowódcy Wojsk Łączności.

Przebieg służby wojskowej

 • Służba w Wojsku Polskim od 15.09.1969 r.
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności (1969 - 1973);
 • 24. do 4 Brygady Artylerii OPK Kartuzy - Pomocnik Szefa Sztabu – Oficer Łączności (1973-1982);
 • WKDO Inż. Wojsk Lot. I OPK - WSOWŁ w Zegrzu k. Warszawy (1980);
 • ZSRR - Wojskowa Akademia Łączności Leningrad - słuchacz w grupie dowódczo-sztabowej Wojsk Łączności (1982 - 1985);
 • 78. pr 26 Brygady Artylerii OPK - Szef łączności (1985 - 1987);
 • 2. WŁ 2KOP (WOPK) - Zastępca Szefa Stacjonarnego Węzła Łączności, praktyka w Oddziale Łączności 2 KOPK (1987-988);
 • 2. WŁ 2KOP - Szef Węzła - Dowódca Jednostki (1988 - 1995);
 • AON – słuchacz kursu podyplomowego przeszkolenia operacyjnego WL i OP (1995)
 • 2. WŁ 2kop - Szef Węzła - Dowódca Jednostki (1995 - 1998);
 • 2. KOP - Szef Oddziału Dowodzenia i Automatyzacji (1998 - 2000);
 • 2. KOP - Szef Oddziału Łączności i Dowodzenia (2000 - 2008)./li>

Odznaczenia, wyróżnienia

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;
 • Złoty Krzyż Zasługi;
 • Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny;
 • Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju.

Mianowania na kolejne stopnie wojskowe

 • podporucznik (1973);
 • porucznik (1976);
 • kapitan (1980);
 • major (1985);
 • podpułkownik (1989);
 • pułkownik (1998).

Inne

 • Ur. 09.09.1950r. w Bydgoszczy ;
 • Zainteresowania: wędkarstwo, działka, sport.

[ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ Członkowie Stowarzyszenia 2. KOP ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP