Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

Ppłk Krzysztof Ławniczak

Ppłk Krzysztof Ławniczak


St. Instruktor Wydziału Szkolenia 2. KOP

 

Przebieg służby wojskowej

Służbę wojskową rozpoczął 25.09.1953 r. jako podchorąży OSRtech w Bieniaminowie k/Warszawy, a ukończył w Jeleniej Górze.

Od 1956 r. jako oficer wojsk r/technicznych zajmował kolejno stanowiska od technika, dowódcy stacji r/lokacyjnej różnych typów do dowódcy kompanii r/technicznej w Przećminie i Chynowie.

Od 1968 r. na bazie krt Chynowo został utworzony 5 brt JW. 3747, którego pierwszym dowódcą został ppłk Krzysztof ŁAWNICZAK. W skład batalionu weszły kompanie r/techniczne Chynowo, Przećmino, Darsewo. Po częściowym zorganizowaniu batalion całością sił i środków przeniesiony został do GRYFIC.

Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 050 z dnia 29.06.1974 r. batalion przemianowany został na 28 brt JW 5211.

Były to lata trudnej i wytężonej pracy, niezależnie od podstawowej działalności, kierował osobiście inżynieryjną rozbudową obiektów i podziemnych SD w Gryficach, Przećminie, Darsewie i Chynowie. W tym czasie w latach 1969 i 1977 uczestniczył w kursach i szkoleniach zagranicą. Trzykrotnie brał udział jako rozjemca w ćwiczeniach w ZSRR.

W 1976 r. w ramach ćwiczeń batalion został przebazowany całością sił i środków transportem kolejowym na poligon do Astrachania. Za r/lokacyjne zabezpieczenie strzelań bojowych przez lotnictwo i dywizjony rakietowe, batalion otrzymał ocenę b. dobrą i został wyróżniony w rozkazie MON.

W 1978 r. po 10 latach dowodzenia batalionem ppłk K. ŁAWNICZAK zdał obowiązki dowódcy 28 brt Gryfice i został przeniesiony do sztabu 2 BRt w Bydgoszczy, a następnie w tym samym roku do sztabu 2 Korpusu OP na stanowisko st. inspektora w Wydziale Szkolenia.

Ppłk K. ŁAWNICZAK po przesłużeniu 37 lat w służbie wojskowej przeniesiony został w stan spoczynku rozkazem MON nr 0112 z dnia 22.08.1990 r.

Inne

  • Ur. 05.09.1935 r. w Toruniu.

[ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ Członkowie Stowarzyszenia 2. KOP ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP