Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

gen. bryg. pil. Tadeusz Kuziora

gen. bryg. pil. Tadeusz Kuziora

Dowódca 2. Korpusu Obrony Powietrznej
2004-2007

Wykształcenie wojskowe

 • Służba w WP od 13.01.1968 r.
 • Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Janka Krasickiego w Dęblinie - 1971 r.
 • Absolwent Akademii Sztabu Generalnego WP im. gen. K. Świerczewskiego w Rembertowie - 1978 r.
 • Absolwent Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych w AON w Rembertowie - 1993 r.

Przebieg służby wojskowej

 • Pilot w 8 plmsz w Mirosławcu 3 DLMSz w Świdwinie 1971 - 01.1973 r.
 • Pilot, dowódca klucza lotniczego w 3 plmb w Bydgoszczy 3 DLMSz 03.02.1973 - 09.1975 r.
 • Zastępca dowódcy eskadry lotu w 3 plmb w Bydgoszczy w 3 DLMB 17.07.1978 - 06.1979 r.
 • Dowódca eskadry lotniczej w 3 plmb w Bydgoszczy w 3 DLMB 12.06.1979 - 28.02.1980 r.
 • Szef sztabu - zastępca dowódcy 3 plmb w Bydgoszczy w 3 DLMB w Świdwinie 02.03.1980 - 03.1981 r.
 • St. nawigator 3 plmb w Bydgoszczy w 3 DLMB w Świdwinie12.03.1981 - 01.03.1983 r.
 • Z-ca dowódcy 7 pułku lotn. bomb.-rozp. ds. szkol. w Powidzu 02.03.1983 - 30.10.1984 r.
 • Dowódca 7 plbr w Powidzu 09.11.1984 - 05.08.1986 r.
 • Szef Oddziału Strzelania Powietrznego w Dowództwie Wojsk Lotniczych w Poznaniu 08.1986 - 30.06.1990 r.
 • Szef Oddziału Nawigacji w Dowództwie WLOP w Warszawie 01.07.1990 - 08.1991 r.
 • Szef Oddziału Szkolenia - Z-ca szefa wojsk lotniczych w DWLOP 08.09.1991 - 09.1992 r.
 • Szef Oddziału Szkolenia - Z-ca szefa wojsk lotniczych w DWLOP 08.1993 - 08.1994 r.
 • Dowódca 3 Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Świdwinie - 25.08.1994 r.
 • Generał brygady - 11.11.1994 r.
 • Dowódca 3 Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Świdwinie - 25.11.1996 r.
 • Z-ca Szefa Zarządu Programowania Szkolenia Sił Zbrojnych SG WP - 26.11.1996 – 07.1999 r.
 • Szef Zarządu Koordynacyjnego w Generalnym Zarządzie Dowodzenia i Łączności (P-6) SG WP - 16.07.1999 r.
 • Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie - 22.11.2002 r.
 • Dowódca 2 Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy 06.10.2004 - 2007 r.

Odznaczenia, wyróżnienia

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - 2003 r.
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 1999 r.
 • Złoty Krzyż Zasługi - 1989 r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi - 1984 r.
 • Medale resortowe
 • Tytuł honorowy i odznaka Zasłużony Pilot Wojskowy - 2001 r.

Inne

 • Zwolniony do rezerwy - 31.01.2008 r.
 • Por. pil. Tadeusz KUZIORA był kandydatem na pierwszego Polaka - Kosmonautę. W 1978 r. przechodził szkolenie w Gwiezdnym Miasteczku w grupie wyselekcjonowanych, ostatnich czterech (ppłk pil. Zenon JANKOWSKI, mjr pil. Henryk HAŁKA, mjr pil. Mirosław HERMASZEWSKI i por. pil. Tadeusz KUZIORA) kandydatów - pilotów przewidzianych do lotu na statku kosmicznym SOJUZ-30 ZSRR.
 • Urodzony w dniu 03.03.1949 r. w Tarnowie.


[ « ]    [ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ Członkowie Stowarzyszenia 2. KOP ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP