Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

ppłk Jerzy Kruszyński

Ppłk Jerzy Kruszyński s. Józefa


St. pomocnik szefa Wydziału Operacyjnego 2. KOP

 

Wykształcenie cywilne

 • Średnie ogólnokształcące (matura).

Wykształcenie wojskowe

 • Oficerska Szkoła Artylerii Plot Koszalin (1948-50);
 • KDO przy OSA Plot Koszalin (1953-54);
 • KDO przy Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych OP Bemowo - przeszkolenie na rakiety (1962-63);
 • WKDO w Akademii OPL ZSRR - Kalinin (1969, 1970).

Przebieg służby wojskowej

 • Dowódca plutonu PSP 86 paplot Legionowo (1950-51);
 • Pom. szefa sztabu 97 pa OPL OK ds. operacyjno-szkoleniowych Będzin (1951-52);
 • Szef sztabu 98 pa OPL OK. Wrocław (1952-54);
 • Szef sztabu i d-ca 99 paOPL OK. Ząbkowice Śl. (1954-57);
 • Dowódca SD 15 DA OPL OK. Wrocław (1957 r.);
 • Dowódca dywizjonu 136 spa OPL OK. Bydgoszcz (1957-63);
 • St. pomocnik szefa Wydziału Operacyjnego 2. KOP (1963-80).
 • Z tego stanowiska w 1981 r. odszedł w stan spoczynku, ze względów zdrowotnych, w stopniu podpułkownika, na który awansował 3.05.1969 r.

Odznaczenia, wyróżnienia

 • Krzyżem Kawalerskim OOP (1979);
 • Krzyżami Zasługi RP: złoty(1973), srebrny (1968);
 • Medal 40.Lecia PRL (1985);
 • Medale Za Zasługi dla Obronności Kraju: brązowy(1967), srebrny (1972), złoty (1980);
 • Medale Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny: brąz (1958), srebrny (1964), złoty (1971);
 • oraz wieloma pamiątkowymi i wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZBŻZiOR WP Zarządu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (2007).

Działalność społeczna

 • Od 29.01.1985 r. członek ZBŻZiOR WP.
 • Członek Zarządu Koła nr 1 (1991-93 i 1998-2002).
 • Korespondent “GWiR” (od 1998r.) i Kierownik Zespołu Korespondentów “GWiR” przy ZW Bydgoszcz (od 2002 r.).
 • Kronikarz Koła nr 1 (1999-2002 i od 2003 r.).
 • Przynależność do organizacji społecznych:
  • ZHP (1945-50);
  • “Służba Polsce” (1948);
  • Towarzystwo Przyjaciół miasta Koła (od 23.03.2004r.);
  • Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 KOP (od 2007 r).

Inne

 • Ur. 05.05.1930 r. w Kole.
 • Zm. 13.02.2015 r. w Bydgoszczy.

[ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]   
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP