Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

Gen. bryg. pil. Krepski Tadeusz

gen. dyw. pil. Krepski Tadeusz

Dowódca 2. Korpusu Obrony Powietrznej
1961-1968

Wykształcenie wojskowe

 • Służba w WP od 12.03.1944 r.
 • Absolwent 9 Wojskowej Szkoły Lotniczej Wyszkolenia Podstawowego SZ ZSRR w Bugurusławie z 1944 r.
 • Absolwent Kaczyńskiej Wojskowej Szkoły Lotniczej im. Miasnikowa SZ ZSRR w Krasnym Kucie z 1946 r.
 • Absolwent Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie z 1946 r.
 • Absolwent Kursu Dowódców i Szefów Sztabu Dywizji Lotniczych przy Wojskowej Akademii Lotniczej SZ ZSRR w Monino z 1950 r.
 • Absolwent ASG SZ ZSRR im. K. Woroszyłowi w Moskwie z 1961 r.
 • Absolwent Kursu Dowódczo-Sztabowego przy Wojskowej Akademii Lotniczej im. J. Gagarina SZ ZSRR w Moskwie z 1971 r.
 • Absolwent Wyższego Akademickiego Kursu w ASG SZ ZSRR w Moskwie z 1978 r.

Przebieg służby wojskowej

 • Pilot, st. pilot, dowódca klucza w 1 plm Warszawa w Nowym Dworze Mazowieckim i Babicach na Bemowie 17.12.1946-09.1948 r.
 • Nawigator eskadry w 1 plm Warszawa 09.1948-01.1950 r.
 • Nawigator 1 plm Warszawa 16.01.1950-08.1951 r.
 • Pomocnik dowódcy 1 plm Warszawa ds. pilotażu 08.08.1951-02.1952 r.
 • p.o. dowódcy 1 plm Warszawa 16.02.1952-15.03.1953 r.
 • Dowódca 1 plm Warszawa 16.03.1953 r.
 • Pomocnik dowódcy 5 DLM ds. pilotażu w Warszawie 03.1953-08.1954 r.
 • Dowódca 5 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Warszawie 03.09.1954-09.1956 r.
 • Zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju ds. wyszkolenia bojowego 1957-08.1957 r.
 • Zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych i OPK OK ds. szkolenia w Warszawie 05.08.1954-05.1959 r.
 • Zastępca dowódcy wojsk OPL i OK - Szef Inspektoratu LM w Warszawie 29.05.1959-07.1959 r.
 • Dowódca 2 Korpusu Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (KOP OK) w Bydgoszczy 02.08.1961-1962 r.
 • Generał brygady - 10.1961 r.
 • Dowódca 2 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju (KOPK) w Bydgoszczy 1962-12.1967 r.
 • Zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych ds. szkolenia w Poznaniu 29.12.1967-06.1972 r.
 • Inspektor ds. bezpieczeństwa latania MON w Poznaniu 13.06.1972-07.1976 r.
 • p.o. dowódcy Wojsk Lotniczych w Poznaniu 02.08.1976-07.09.1978 r.
 • Generał dywizji - 10.1976 r.
 • Członek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) 13.12.1981-22.07.1983 r.

Odznaczenia, wyróżnienia

 • Order Sztandaru Pracy I kl. - 1978 r.
 • Order Sztandaru Pracy II kl. - 1963 r.
 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski - 1983 r.
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski - 1969 r.
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 1957 r.
 • Srebrnym Krzyż Zasługi - 1951 r.
 • Order Wojny Ojczyźnianej I kl. - ZSRR - 1968 r.
 • Order Za Zasługi Wojenne z Gwiazdą - Jugosławia - 1967 r.
 • Medale resortowe
 • Tytuł i odznaka Zasłużony Pilot Wojskowy PRL - 1978 r.

Inne

 • 13.05.1983 - 02.12.1984 r. w dyspozycji MON.
 • 03.12.1984 r. stan spoczynku
 • Urodzony w dniu 13.09.1920 r. w m. Załężne. Zmarł 14.07.1988 r. w Poznaniu. Pochowany w Poznaniu na cmentarzu Junikowskim.


[ « ]    [ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ » ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP