Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

Lucyna Karwat

Lucyna Karwat


Wydział Służby Ruchu Lotniczego - samodzielny referent

Wykształcenie

  • AKADEMIA BYDGOSKA - 2001r. Wydział Pedagogiki i Psychologii specjalność: Edukacja i poradnictwo zawodowe – licencjat.

Przebieg pracy

  • Od 1.X.1977 r. - 2 Rejonowy Ośrodek Koordynacji Ruchu Lotniczego - kontroler-operator;
  • Od 1992 do 2001 roku - Rejonowy Ośrodek Planowania Ruchu Lotniczego - operator-planista, starszy instruktor;
  • Od 1.IX.2001 r. do 31.X.2006 r. - Wydział Służby Ruchu Lotniczego - samodzielny referent, specjalista.


[ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ Członkowie Stowarzyszenia 2. KOP ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP