Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

Gen. dyw. Mieczysław Kaczmarek

Gen. dyw. Mieczysław Kaczmarek


Szef Sztabu Sił Powietrznych

 

Wykształcenie wojskowe

 • Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej im. J D±browskiego z 1974 r.
 • Absolwent Akademii Sztabu Generalnego WP im. gen. K. ¦wierczewskiego z 1980 r.
 • Absolwent Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych w Akademii Obrony Narodowej z 1991 r.

Przebieg służby wojskowej

 • Służba w Wojsku Polskim od 1970 r.
 • Szef Służby Uzbrojenia i Elektroniki w 64 i 22 dr na Helu 4 BA OPK w Gdyni - 01.1975 do 09.1977 r.
 • Dowódca 23 do Sobieszewo 4 BA OPK w Gdyni - 07.1980 do 05.1985 r.
 • Szef sztabu - z-ca dowódcy 78 pa OPK w Mrzeżynie - 05.1985 do 12.1985 r.
 • Szef Sztabu - z-ca dowódcy 26 BA OPK w Gryficach - 12.1985 do 09.1987 r.
 • Dowódca 4 BA OPK w Gdyni - 06.10.1987 do 06.1991 r.
 • Dowódca 4 BR OP w Gdyni - 07.1991 do 12.1991 r.
 • Szef Sztabu - z-ca dowódcy 2 KOP w Bydgosczy - 31.07.1991 do 30.07.1998 r.
 • Z-ca dowódcy 2 Korpusu Obrony Powietrznej w BYDGOSZCZY - 31.07.1998 do 05.06.2001 r.
 • Szef Sztabu Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Warszawie - 06.06.2001 r.
 • Generał brygady - 15.08.2001 r.
 • Szef Sztabu Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Warszawie
 • Generał dywizji - 15.08.2005 r.
 • Szef Sztabu Sił Powietrznych w Warszawie

Odznaczenia, wyróżnienia

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - 15.08.2003 r.
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 15.08.1998 r.
 • Złoty Krzyż Zasługi - 1990 r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi - 1985 r

Inne

 • Ur. 16.12.1951r. w Janińcu

[ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ Członkowie Stowarzyszenia 2. KOP ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP