Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

Ppłk mgr Roman Juszkiewicz

Ppłk mgr Roman Juszkiewicz


St. pomocnika szefa sztabu 2. BRt d/s operacyjnych

 

Przebieg służby wojskowej

  • W 1957 roku kpt. Roman Juszkiewicz został wyznaczony na stanowisko pomocnika Szefa Wydziału Radiotechnicznego 2 KOP.
  • W 1969 r. wyznaczony na stanowisko pomocnika Szefa Wydziału Szkolenia Szefostwa Wojsk Radiotechnicznych 2 Korpusu OPK.
  • W 1974 roku wyznaczony na stanowisko Starszego Pomocnika Szefa Sztabu 2 Brygady Radiotechnicznej d/s Operacyjnych.
  • W 1979 roku został przeniesiony do rezerwy.

[ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ Członkowie Stowarzyszenia 2. KOP ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP