Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

Gen. bryg. pil. Jakubik Michał

gen. bryg. pil. Jakubik Michał

Dowódca 2. Korpusu Obrony Powietrznej
1957-1961

Wykształcenie wojskowe

 • Służba w WP od 18.05.1943 r.
 • Absolwent Kursu Pilotażu na RWD-8 w Toruniu z 1937 r.
 • Absolwent Szkoły Pancernej im. Puszkina SZ ZSRR w Rybińsku z 1943 r.
 • Absolwent Wyższej Akademii Wojskowej im. Woroszyłowa SZ ZSRR w Moskwie z 1957 r. (późniejsza ASG SZ ZSRR).

Przebieg służby wojskowej

 • Pełnienie zasadniczej służby wojskowej w 4 pułku lotniczym w Toruniu 1935-1938 r.
 • Podoficer - instruktor w 1 pcz 1 DP im. T. Kościuszki 05.1943-07.1943 r.
 • Służba w 1 plm “Warszawa” w Grigoriewskoje i Gostomlu - 12.1943r.
 • Pilot, st. pilot, dowódca klucza - 10.1944 r.
 • Zastępca dowódcy 3 el ds. polityczno-wychowawczych 1 plm “Warszawa” 28.10.1944-12.1944 r.
 • Zastępca dowódcy 1 plm “Warszawa” ds. politycznych 4 MDL 01.01.1945-07.1946 r.
 • Zastępca dowódcy 2 samodzielnego pułku lotniczego ds. politycznych w Warszawie - 20.07.1946
 • Dowódca 2 samodzielnego pułku lotniczego w Warszawie-Babice - 18.02.1947 r.
 • Zastępca Szefa Wydziału Wyszkolenia Bojowego w Dowództwie Wojsk Lotniczych w Warszawie 01.03.1947-18.11.1947 r.
 • Dowódca specjalnego pułku lotniczego (rządowego) w Warszawie-Okęcie 11.1947-12.1948 r.
 • Komendant Technicznej Szkoły Lotniczej w Boernerowie (Bemowie) w Warszawie - 07.12.1948r.
 • Komendant Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych w Zamościu - 01.1951 r.
 • Wiceprezes Ligii Lotniczej w Warszawie - 22.01.1951 r.
 • Sekretarz Prezydium SG Ligii Przyjaciół Żołnierza - 07.1953 r.
 • Pomocnik dowódcy Wojsk Lotniczych ds. LM w Warszawie - 23.07.1953 r.
 • Generał brygady - 08.10.1953 r.
 • Pomocnik dowódcy Wojsk Lotniczych ds. LM w Warszawie - 11.1954 r.
 • Zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych i OPL OK ds. szkolenia w Warszawie - 29.11.1954-10.1955 r.
 • Pierwszy dowódca 2 Korpusu OPL OK w Bydgoszczy 27.10.1957-07.1961 r.
 • Zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych i OPL OK ds. Szkolenia w Warszawie 02.08.1961-03.07.1962 r.
 • Zastępca Generalnego Inspektora Lotnictwa ds. szkolenia w Warszawie 04.07.1962-12.07.1963 r.
 • cz.p.o. Głównego Inspektora Lotnictwa w Warszawie 13.07.1963-07.11.1963 r.

Odznaczenia, wyróżnienia

 • Order Sztandaru Pracy II kl. - 1964 r.
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - 1958 r.
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 1945 r.
 • Krzyż Walecznych - 1946 r.
 • Srebrny Medal “Zasłużonym na Polu Chwały” - 1944 r.
 • Order Wojny Ojczyźnianej I kl. - ZSRR - 1945 r.

Inne

 • 29.04.1966- 27.10.1966 r. w dyspozycji MON
 • Pierwszy w PRL pilot wojskowy, nie posiadający obywatelstwa ZSRR, awansowanym do stopnia generała.
 • W latach 1947-1955 r. nękany przez organa Wojskowej Informacji wnioskiem o usunięcie z zawodowej służby wojskowej.
 • 08.05.1980 r. nadano Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 w ŁASKU Jego imię.
 • Urodzony w dniu 18.05.1914r. w Czuczewicach. Zmarł 28.10.1966 r. w Łodzi, pochowany w Warszawie na cmentarzu Powązkowskim.


[ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ » ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP