Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

gen. bryg. pil. dr Władysław Hermaszewski

gen. bryg. pil. dr Władysław Hermaszewski

Dowódca 2. Korpusu Obrony Powietrznej
1971-1977

Wykształcenie wojskowe

 • Służba w WP od 31.08.1948 r.
 • Absolwent Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie - 1950 r.
 • Absolwent jedynego kursu lotników polskich przeszkalanych na samoloty odrzutowe w Brzegu w 159 plm - 1951 r.
 • Absolwent kursu w Centralnym Ośrodku Szkolenia Lotniczo-Taktycznego w Lipiecku (ZSRR) - 1957 r.
 • Absolwent ASG SZ ZSRR w Moskie - 1966 r.
 • Doktorat nauk wojskowych w ASG WP w Rembertowie z 1970 r.
 • Absolwent Wyższego Akademickiego kursu w ASG SZ ZSRR - 1974 r.

Przebieg służby wojskowej

 • Pilot w 2 plm w Krakowie 09.1950 - 20.12.1950 r.
 • Pilot w 1 plm w Warszawie-Babice 12.1950 - 09.1951 r.
 • Dowódca klucza lotniczego w 13 plm w Warszawie-Babice - 01.10.1952 r.
 • Dowódca klucza lotniczego eskadry lotniczej i zastępca dowódcy 13 plm w Łęczycy - 07.1954 r.
 • Dowódca 31 plm w Warszawie-Babice 01.08.1954 - 30.10.1955 r.
 • Zastępca dowódcy LM w 3 Korpusie Obrony Przeciwlotniczej Obrony Kraju - 31.08.1957r.
 • Dowódca LM w 3 Korpusie Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju we Wrocławiu - 31.05.1960 r.
 • Szef Lotnictwa - zastępca dowódcy 2 Korpusu OPL OK w Bydgoszczy 01.06.1960 - 30.06.1962 r.
 • Zastępca Szefa Lotnictwa Myśliwskiego Obrony Powietrznej Kraju w Warszawie 01.07.1962 - 08.1964 r.
 • Szef Lotnictwa Myśliwskiego Obrony Powietrznej Kraju w Warszawie 08.1966 - 02.1972 r.
 • Dowódca 2 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju w Bydgoszczy - 01.03.1972 r.
 • Generał brygady - 12.10.1972 r.
 • Dowódca 2 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju w Bydgoszczy - 30.06.1978 r.
 • Dowódca 1 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju w Warszawie 01.07.1978 - 28.02.1982 r.
 • Prezes Aeroklubu PRL i wiceprezes FAI 01.03.1982 - 30.06.1987 r.
 • W dyspozycji MON 01.07.1987 - 29.05.1988 r.
 • Przeniesiony do rezerwy, jako najmłodszy generał brygady w WP - 30.05.1988 r.

Odznaczenia, wyróżnienia

 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski - 1974 r.
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - 1969 r.
 • Złoty Krzyż Zasługi - 1957 r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi - 1951
 • Medale resortowe
 • Tytuł i odznaka Zasłużony Pilot Wojskowy PRL - 1979 r.

Inne

 • Urodzony w dniu 04.01.1928 w Lipnikach na Wołyniu. Zmarł 26.07.2002 r. w nurtach Augary (Federacja Rosyjska). W dniu 06.08.2002 r. pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.


[ « ]    [ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ » ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP