Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

Gen. bryg. pil. Mirosław Hermaszewski - Wikimedia Commons

Gen. bryg. pil. Mirosław Hermaszewski


Kosmonauta

 

Wykształcenie wojskowe

 • Służba w Wojsku Polskim od 13.11.1961 r.
 • Absolwent Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Janka KRASICKIEGO w z 1964 r. - prymus.
 • Absolwent Akademii Sztabu Generalnego KOP im. gen. K. ŚWIERCZEWSKIEGO w REMBERTOWIE z 1971 r.
 • Absolwent Akademii Sztabu Generalnego im. K. WAROSZYŁOWA SZ ZSRR w MOSKWIE z 1982 r.

Przebieg służby wojskowej

 • Pilot i st. pilot w 62 plm OPK w KRZESINACH 3 KOPK we WROCŁAWIU 05.1964 - 09.1968 r.
 • Dowódca klucza lotniczego w 62 plm OPK w KRZESINACH 3 KOPK we WROCŁAWIU 26.09.1968 - 30.09.1968 r.
 • Nawigator eskadry lotniczej 62 plm OPK w KRZESINACH we WROCŁAWIU 08.1971 - 12.1971 r.
 • Dowódca eskadry lotniczej w 28 plm OPK w Słupsku w 2 KOPK w Bydgoszczy 01.01.1972 - 02.01.1973 r.
 • Zastępca dowódcy ds. liniowych 11 plm OPK we WROCŁAWIU w 3 KOPK 10.06.1974 - 04.1976 r.
 • Dowódca 11 plm OPK we WOCŁAWNIU 3 KOPK 09.04.1976 - 30.11.1976 r.
 • Przygotowanie do lotu w kosmos w Gwiezdnym Miasteczku k. MOSKWY w ZSRR 12.1976 - 1978 r.
 • St. specjalista w Zarządzie I Operacyjnym Szt. Gen. WP 16.12.1978 - 02.1980 r.
 • Z-ca dowódcy ds. liniowych 2 Korpusu OPK w Bydgoszczy (praktyka) 15.02.1980 - 07.1980 r.
 • St. inspektor Oddziału Szkolenia Lotniczego Szefostwa WL w Dowództwie WOPL 18.09.1982 - 05.1983 r.
 • Z-ca dowódcy ds. liniowych 1 Korpusu OPK w WARSZAWIE 04.05.1983 - 11.1984 r.
 • Z-ca komendanta ds. szkol. Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w DĘBLINIE 21.11.1984 - 07.1987 r.
 • Komendant - Rektor Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w DĘBLINIE 04.07.1987 r.
 • Generał brygady pilot 12.10.1988 r.
 • Komendant - Rektor Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w DĘBLINIE 23.12.1989 r.
 • Z-ca Szefa Głównego Zarządu Wychowawczego WP - Szef I Zarządu 24.12.1989 - 06.1990 r.
 • Z-ca ds. liniowych dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Warszawie 13.06.1990 - 27.01.1992 r.
 • Szef Bezpieczeństwa Lotów Dowództwa WLOP 19.02.1993 - 04.07.1995 r.
 • Inspektor ds. Sił Powietrznych w Sztabie Generalnym WP 05.07.1995 - 08.12.1996 r.
 • Dowódca w Gabinecie MON 09.12.1996 - 14.12.1997 r.
 • Gł. Inspektor w Zespole Gł. Inspektorów MON 15.12.1997 - 28.12.1999 r.

Odznaczenia, wyróżnienia

 • Order Krzyża Grunwaldu I kl. - 21.07.1978 r.
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski - 27.06.2003 r.
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Tytuł “Bohatera ZSRR” - 05.07.1978 r.
 • Medal Złotej Gwiazdy - 05.07.1978 r.
 • Order Lenina - 05.07.1978 r.
 • Tytuł honorowy “Lotnik Kosmonauta PRL” - 21.07.1978 r.
 • Tytuł i odznaka “Zasłużony Pilot Wojskowy PRL” - 21.07.1978 r.
 • Wpisany do “Księgi Honorowej Czynów Żołnierskich” 1978 r.

Inne

 • Ur. 15.09.1941 r. w LIPNIKACH na WOŁYNIU
 • 12.1976 r. oddelegowany do Gwiezdnego Miasteczka - Ośrodka przygotowywania kandydatów na kosmonautów ZSRR do 27.06.1978 r.
 • 27.06.1978 r. odbył lot na statku kosmicznym Sojusz-30 wraz z płk/gen. Piotrem Klimkiem jako pierwszy i jedyny Polak oraz jako czwarty obywatel świata po Rosjaninach, Amerykanach, Czechosłowakach. Lot zakończono po odbyciu 126 okrążeniach i wykonaniu postawionych zadań i eksperymentów naukowych w dniu 05.07.1978 r.
 • 27.01.1992 r. w dyspozycji MON do 18.02.1993 r. na polecenie prezydenta RP Lecha WAŁĘSY za uczestnictwo w składzie WRON.
 • 13.12.1981 r. włączony w skład WRON (był studentem ASG SZ ZSRR) najprawdopodobniej na ogólnonarodową popularność i dumę Polaków.
 • 29.03.1993 r. powtórnie w dyspozycji MON i przeniesiony do rezerwy do 19.11.1999 r.
 • 19.11.1999 r. Naczelny Sąd Administracyjny nakazał MON przywrócenia Generała do zawodowej służby wojskowej w WP.
 • 15.08.2002 r. przeniesiony do rezerwy i pożegnany przez prezydenta RP Aleksandra KWAŚNIEWSKIEGO lisem gratulacyjnym na zakończenie zawodowej służby.
 • W 2005 r. odbył pożegnalny lot na samolocie Mig-29 1 elt w MIŃSKU MAZOWIECKIM, którego jako pilot został pozbawiony. Na lot pożegnalny wyrazili zgodę MON RP Jerzy SZMAJDZIŃSKI i dowódca Sił Powietrznych gen. broni pilot Stanisław TARGOSZ. Lot uświęcił rocznicę lotu w kosmos i 64 rocznicę urodzin.

[ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ Członkowie Stowarzyszenia 2. KOP ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP