Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

Ppłk mgr Kazimierz Grasewicz

Ppłk mgr Kazimierz Grasewicz


Szef Wydziału Personalnego 2. KOP

 

Wykształcenie wojskowe

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1977 r.
 • Szkoła Oficerów Rezerwy w Ośrodku Wojsk Lądowych w Elblągu - 1978 r.
 • Studia Podyplomowe Administracji i Zarządzania WSP - 1998 r.

Przebieg służby wojskowej

 • Służba w Wojsku Polskim od 04.07.1977 r., WKU Bydgoszcz
 • Słuchacz Szkoły Oficerów Rezerwy 1977-1978
 • Zastępca dowódcy kompanii radiotechnicznej 1979-1983
 • Zastępca szefa Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dowództwa 2 KOP 1983-1985
 • Zastępca szefa 2 Węzła Łączności 1985-1986
 • Starszy instruktor - dowództwo 2 KOP1986 1990
 • Starszy oficer Wydziału Kadr dowództwa 2 KOP 1990 - 2002
 • Szef Wydziału Uzupełnień dowództwa 2 KOP 2002 - 2004
 • Szef Wydziału Personalnego dowództwa 2 KOP 2004

Odznaczenia, wyróżnienia

 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju 1982 r.
 • Brąz Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny 1984 r.
 • Srebrny Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju 1987 r.
 • Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny 1989 r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi 1992 r.
 • Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju 1999 r.
 • Złoty Krzyż Zasługi 2003 r.
 • Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny 2004 r.

[ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ Członkowie Stowarzyszenia 2. KOP ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP