Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

Gen. broni Jerzy Gotowała

Gen. broni pil. Jerzy Gotowała


Z-ca Komendanta - Rektora Akademii Obrony Narodowej
ds. Ogólnych

 

Wykształcenie wojskowe

 • Służba w Wojsku Polskim od 16.11.1959 r.
 • Absolwent Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Janka KRASICKIEGO w DĘBLINIE z 1962 r.
 • Absolwent Akademii Sztabu Generalnego WP im. gen. K. ŚWIERCZEWSKIEGO w REMBERTOWIE z 1973 r.
 • Doktorat Nauk Wojskowych w ASG WP z 1978 r.

Przebieg służby wojskowej

 • Pilot i st. pilot w 26 plm OPK w ZEGRZU POMORSKIM 2 KOPK 05.1962 - 1965 r.
 • Dowódca klucza lotniczego w 26 plm 1965 - 1967 r.
 • Nawigator eskadry 1967 – 09.1970 r.
 • Z-ca dowódcy 10 plm OPK ds. szkolenia w ŁASKU 1 KOPK 01.09.1973 - 05.1976 r.
 • Dowódca 39 plm OPK w MIERZĘCICACH w 3 KOPK 05.1976 - 07.1981 r.
 • Szef Oddziału Lotniczego - Szef LM 2 KOPK w BYDGOSZCZY 07.1981 - 1983 r.
 • Zastępca Szefa Lotnictwa Wojsk OPK w WARSZAWIE 1983 - 12.1985 r.
 • Dowódca 3 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju we WROCŁAWIU 16.12.1985 r.
 • Generał brygady pilot 10.10.1986 r.
 • Dowódca 3 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju we Wrocławiu - 11.1987 r.
 • Szef Sztabu Wojsk Lotniczych - z-ca dowódcy Wojsk Lotniczych w POZNANIU 01.12.1987 - 11.1989 r.
 • Generał dywizji pilot 10.1989 r.
 • Dowódca Wojsk Lotniczych w POZNANIU 04.11.1989 r.
 • Pierwszy Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w WARSZAWIE 01.06.1990 - 25.09.1995 r.
 • Szef Inspektoratu Obrony Terytorialnej - Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP w WARSZAWIE 25.09.1995
 • Generał broni 11.11.1996 r.
 • Szef Inspektoratu Obrony Terytorialnej - Z-ca Szefa Sztabu Generalnego WP - 03.1997 r.
 • Z-ca Komendanta - Rektora Akademii Obrony Narodowej ds. Ogólnych w REMBERTOWIE - 21.03.1997 r.
 • W 2001 r. przeniesiony w stan spoczynku po osiągnięciu ustawowego wieku 60-ciu lat.

Odznaczenia, wyróżnienia

 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski - 1991 r.
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 1982 r.
 • Złoty Krzyż Zasługi - 1975 r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi.
 • Tytuł honorowy i odznaka “Zasłużony Pilot Wojskowy PRL” - 1988 r.
 • 15.08.2001 r. wyróżniony listem gratulacyjnym przez prezydenta RP Aleksandra KWAŚNIEWSKIEGO na zakończenie zawodowej służby wojskowej w WP.

Inne

 • Ur. 09.06.1941 w ROZWADOWIE;

[ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ Członkowie Stowarzyszenia 2. KOP ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP