Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

Mjr Ireneusz Giełzakowski

Mjr Ireneusz Giełzakowski


Oficer współdziałania wojsk radiotechnicznych
2. BRt m. Bydgoszcz

 

Przebieg służby wojskowej

Szkołę Handlową ukończyłem w 1951r. w Ciechanowie. Do Szkoły Oficerskiej Radiotechnicznej powołany zostałem z Ciechanowa w 1951 r. do Zegrza k/Warszawy i wcielony do kompanii por. Jana SIENKLA.

W 1952 r. po oddaniu kompleksu budynków Szkoły Radiotechnicznej m. BIAŁOBRZEGI/k Warszawy, tam ukończyłem ją w 1954 r. w stopniu ppor. w korpusie oficerów Dowództw Technicznych i przydzielony do Dywizji m. Malbork do kompanii radiotechnicznej jako technik na stacje P-317. Dowódcą węzła był mjr Wójcik a dowódcą Dywizji był płk WIECEK. W okresie rozwoju techniki lotniczej przeniesiony zostałem do Dywizji myśliwskiej m. Słupsk. Dowódcą był płk TANAPO a szefem węzła technicznego mjr URBAN ja objąłem stanowisko d-cy stacji P-10.

W czasie dalszego formowania wojsk radiotechnicznych zostałem przydzielony do formującego się w Poznaniu pod dowództwem płk MAZERANTA pułku radiotechnicznego, objąłem obowiązki d-cy stacji radiotechnicznej P-317 w kompani rozlokowanej m. Jachcice k/ Bydgoszczy. Po oddaniu kompleksu budynków kompanii radiotechnicznej Osielsko ww. kompania została przeniesiona z Jachcic do Osielska. Po jakimś czasie po dalszej reorganizacji zostałem przeniesiony wraz z obsługą i sprzętem radiotechnicznym do Chojnic jako d-ca P-317.

W 1962 r. zostałem oddelegowany do Pułku Lotniczego m. Debrzno na stację radiotechniczną P-10. D-cą był płk ZAMORSKI.

W 1964 r. zostałem przeniesiony na SD 2 KOP m. Bydgoszcz, szefem Wojsk Radiotechnicznych był płk TKACZYK. Po reorganizacji w wojskach OPK wojska radiotechniczne zostały oddzielone i powstała Brygada Radiotechniczna, ja byłem oficerem współdziałania wojsk radiotechnicznych 2 BRT Bydgoszcz. Ukończyłem półroczny kurs KDO Jelenia Góra, oraz następny również półroczny kurs języka rosyjskiego w m. ŁÓDŹ. Dowódcą kursów językowych był płk HONKISZ.

Przeniesiony do rezerwy 20.07.1986r.

Odznaczenia, wyróżnienia

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Inne

  • Ur. 28.04.1931 r. w Krępie, pow. Przasnysz, s. Józefa i Eufemii;
  • Rodzina: dwie córki oraz żona, która zmarła w 2003 r.

[ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ Członkowie Stowarzyszenia 2. KOP ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP