Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

ppłk pil. mgr inż. Roman Farian

Ppłk pil. mgr inż. Roman Farian


Dowódca 2. eskadry lotnictwa transportowo-łącznikowego w Bydgoszczy

 

Wykształcenie wojskowe

W latach 1978-82 był uczniem Liceum Lotniczego w Dęblinie. Po zdaniu egzaminu maturalnego 15 września 1982 r. wstąpił do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. 29 listopada 1986r. promowany do stopnia podporucznika, otrzymał dyplom inżyniera oraz tytuł pilota wojskowego trzeciej klasy.

Przebieg służby wojskowej

Zawodową służbę w lotnictwie rozpoczął 3 grudnia 1986r. w 8 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego w Mirosławcu na stanowisku pilota (do 21 listopada 1988r.). Po przezbrojeniu pułku z samolotów Lim-6 na samoloty SU-22, pułk stał się Pułkiem Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego, gdzie objął stanowisko starszego pilota (do 9 stycznia 1992r.).

Od 10 stycznia 1992r. był zastępcą dowódcy 1 eskadry lotniczej (do 14 kwietnia 1993r.), a następnie od 15 kwietnia 1993r. do 15 grudnia 1999r. dowodził 1 eskadrą lotniczą w 8 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Mirosławcu.

Od 16 grudnia 1999r. do 31 stycznia 2006r. pełnił służbę w 2 Korpusie Obrony Powietrznej w Bydgoszczy na stanowiskach: starszego inspektora wydziału nawigacji, młodszego specjalisty, szefa szkolenia lotniczego i starszego specjalisty Oddziału Wojsk Lotniczych. Równolegle z pełnieniem obowiązków służbowych w latach 1998-2000 ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy.

W dniu 1-go lutego 2006r. objął obowiązki dowódcy 2 eskadry lotnictwa transportowo-łącznikowego w Bydgoszczy. Jest pilotem wojskowym klasy mistrzowskiej, z uprawnieniami pilota doświadczalnego I klasy. Legitymuje się nalotem ponad 2250 godzin, w tym ponad 2000 godzin na samolotach odrzutowych z czego ponad 1200 godzin na samolotach Su-22. W swojej lotniczej karierze latał na samolotach: Zlin-42M, TS-11 Iskra, SBLim-2, Lim-5, Lim-6, Su-22 i Jaguar.

Odznaczenia, wyróżnienia

  • Srebrny Krzyż Zasługi
  • Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny - srebrny
  • Za Zasługi dla Obronności Kraju - srebrny

Inne

  • Ur. 30.05.1963r. w KRASNYMSTAWIE;
  • Mieszka z rodziną w Bydgoszczy: żoną - Ireną, córką - Malwiną i synem - Łukaszem.
  • Interesuje się techniką lotniczą i sportem. Jego hobby to gra w piłkę nożną, siatkową oraz tenis ziemny.

[ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ Członkowie Stowarzyszenia 2. KOP ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP