Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

Ppłk dypl. Stanisław Drążkowiak

Ppłk dypl. Stanisław Drążkowiak


Szefa Wydziału Mobilizacji Materiałowej i HNS w Logistyce 2. KOP

 

Przebieg służby wojskowej

Służba w Wojsku Polskim od 16.09.1974 r.

Służbę wojskową rozpoczął w 1974 r. jako słuchacz Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej (WOSR) w Jeleniej Górze. Po jej ukończeniu w 1978 r. zostaje skierowany do 24 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Samochodowych (24OSSS) w Mrzeżynie, gdzie obejmuje kolejno stanowiska dowódcy plutonu szkolnego, wykładowcy sekcji urządzeń zasilających oraz dowódcy kompanii szkolnej.

W 1983 r. po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego i zdaniu egzaminów do Akademii Sztabu Generalnego (ASG) rozpoczyna studia stacjonarne na kierunku Zabezpieczenie Wojsk Lotniczych i OPK. Po ukończeniu studiów w 1986 r. pełni służbę w 28 pułku lotnictwa myśliwskiego (28 plm) OPK w Słupsku na stanowisku szefa sztabu batalionu zaopatrzenia (bzaop.).

W 1987 r. skierowany zostaje do 78 pułku artylerii rakietowej (78 par) OPK w Mrzeżynie na stanowisko kwatermistrza - zastępcy dowódcy. Zabezpiecza pierwsze (jedyne) strzelanie bojowe pułku w 1988 r. na poligonie w Kazachstanie (były ZSRR).

W 1990 r. zostaje przeniesiony do 26 BR OP w Gryficach na stanowisko starszego oficera kwatermistrzostwa. Po reorganizacji brygady pełni obowiązki szefa sekcji wydziału materiałowego. W 1995 r. kończy Kurs Taktyczno-Operacyjny Logistyki w Akademii Obrony Narodowej (AON). W 2001 r. po rozwiązaniu 26 BR OP przeniesiony zostaje do Dowództwa 2 Korpusu OP w Bydgoszczy do Oddziału G-4 na stanowisko szefa wydziału zabezpieczenia materiałowo-technicznego mobilizacji. Po reorganizacji Dowództwa Korpusu zostaje wyznaczony na stanowisko szefa wydziału mobilizacji materiałowej i HNS (Host Nation Support) w Pionie Logistyki Korpusu.

Odznaczenia, wyróżnienia

 • Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny - brązowy 1983 r.
 • Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny - srebrny 1988 r.
 • Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny - złoty 2004 r.
 • Za Zasługi dla Obronności Kraju - brązowy 1987 r.
 • Za Zasługi dla Obronności Kraju - srebrny 1992 r.
 • Za Zasługi dla Obronności Kraju - złoty 2000 r.
 • Brązowy Krzyż Zasługi 1998 r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi 2001 r.
 • Złoty Krzyż Zasługi 2005 r.

Mianowania na kolejne stopnie wojskowe

 • podporucznik 1978 r.
 • porucznik 1981 r.
 • kapitan 1985 r.
 • major 1991 r.
 • podpułkownik 1997 r.

Inne

 • Ur. 04.05.1954 r. w Wałbrzychu;
 • Żonaty, dwoje dorosłych dzieci.

[ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ Członkowie Stowarzyszenia 2. KOP ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP