Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

płk dypl. Stanisław Chojda

płk dypl. Stanisław Chojda


Szef Logistyki 2. KOP

 

Wykształcenie i przebieg służby

W 1974 roku i rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu. Ukończył studia w 1978 roku. W tym samym roku poznał swoją żonę Elżbietę i rozpoczął dalszą służbę na stanowisku Technik MPS w 41 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Malborku.

W 1980 roku przeniósł się do służby w pionie Techniki i Zaopatrzenia 4PDLM w Malborku, a w 1981 roku urodziła się mu córka Izabela.

W 1984 roku ukończył WKDO przy WSOSK w Poznaniu. Rok później rozpoczął studia W ASG WP, które ukończył z oceną bardzo dobrą w 1988 roku i rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną. W 1990 roku, na własną prośbę, opuścił mury ASG i przyjął stanowisko dowódcy batalionu zaopatrzenia - zastępcy dowódcy 41 plm.

W 1992 roku przeszedł do pionu Techniki i Zaopatrzenia 2KOP, gdzie pełnił obowiązki szefa logistyki.

Odznaczenia, wyróżnienia

  • Posiada złote odznaczenia resortowe, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Inne

  • Jest szczęśliwym dziadkiem - wnuk Kubuś. Córka i zięć Łukasz kontynuują tradycje rodzinne. Zakochany w rodzinnej Zamojszczyźnie;
  • Ur. 05.03.1954 r. w Maszowie na Lubelszczyźnie.

[ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ Członkowie Stowarzyszenia 2. KOP ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP