Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

ppłk rez. Alekander Blejsz

Ppłk mgr inż. Aleksander Blejsz

Szef Wydziału Eksploatacji Odzdziału WR 2. KOP

Wykształcenie wojskowe

 • Absolwent TSWL w Zamosciu 1965r.;
 • Absolwent WAT w Warszawie 1970r.;
 • Absolwent Studiów Podyplomowech na WAT 1991r.;
 • Oraz wiele innych kursów doskonalących moje rzemiosło wojskowe.

Przebieg służby wojskowej

 • Wcielenie do wojska 28.X.1964r. - Zamość;
 • Studia w WAT 1965 - 1970 r.;
 • Zastępca Dowódcy ds. Technicznych w 39. dr m. Gryfino 1979 - 1991 r.;
 • Kierownik 86 NZBZMT przy JW 3692 Gryfice 1991 - 1996 r.;
 • Szef Wydziału Eksploatacji Odzdziału WR 2. KOP 1996 - 2000 r.

Odznaczenia, wyróżnienia

 • Złoty Krzyż Zasługi - 1989 r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi - 1983 r.

Inne

 • Urodzony w dniu 14.10.1945 r. w Radomiu.


[ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ Członkowie Stowarzyszenia 2. KOP ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP