Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

Płk mgr inż. Zdzisław Biernacki

ur. 27.04.1936r.


płk Zdzisław Biernacki.
 

W 1954 roku ukończyłem Technikum Mechaniczno-Hutnicze w Zawierciu. Złożyłem dokumenty do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Zdałem egzamin i zostałem przyjęty na fakultet Artyleryjsko-Techniczny.

Studia ukończyłem w 1959 roku otrzymując stopień oficerski porucznik Wojska Polskiego i tytuł mgr inż. elektromechanik. Skierowany zostałem do pełnienia służby w Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej do miejscowości Gołdap, gdzie organizowano Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych. Dowódca centrum był wówczas płk Aleksander Grabowski, późniejszy komendant WAT. Objąłem stanowisko wykładowcy, jednocześnie przechodząc szkolenie na zestaw rakietowy typu “Dźwina”. Dowódca jednostki ponadto wyznaczył mnie do pełnienia obowiązków dowódcy baterii startowej.

Sprzęt, który otrzymaliśmy z ZSRR rozwinięty został nad jeziorem w Gołdapi w byłej siedzibie Goringa Centrum przeszkalało wówczas pierwsze dywizjony rakietowe dywizji warszawskiej.

płk Zdzisław Biernacki.

W 1960 roku Centrum zostało przeniesione do miejscowości Bemowo Piskie do koszar, które opuściła dywizja wojsk lądowych. Jednocześnie w 1960 roku zostałem wyznaczony do komisji DWLOT przygotowującej dywizjon rakietowy stacjonujący na Bielanach w Warszawie, do pierwszych strzelań rokietowych na poligonie w Aszułuku - ZSRR, obecnie Kazachstan, pustynia Kara-Kum.

Strzelanie odbywało się dnia 11.12.1960 roku, jednak wskutek awarii sprzętu rakieta poleciała na samolikwidację. Powtórzono strzelanie dnia 12.12.1960 roku (w Dzień Wojska Polskiego), które zostało wykonane na ocenę bardzo dobrą. Dowódcą tego dywizjonu był wówczas śp. ppłk Franciszek Kędzierski.

W 1962 roku otrzymałem awans na stopień kapitana . W 1963 roku zostałem skierowany na przeszkolenia do ZSRR (Buriacka republika - Syberia) do miejscowości Uan-Ude na zestaw rakietowy “Wołchow”. Po powrocie ze szkolenia w 1964 roku objąłem stanowisko ST. inż. w Oddziale Wojsk Rakietowych 2. KOP w Bydgoszczy.

Organizowaliśmy wówczas obronę przeciwlotniczą wokół Trójmiasta, wzdłuż wybrzeża Bałtyku i wokół Szczecina. W latach 1964-1979 uczestniczyłem we wszystkich strzelaninach rakietowych na poligonie w Aszałuku, jako instruktor baterii startowej.

W 1968 roku otrzmałem awans na stopień mjr, a w roku 1972 na stopień ppłk.

W 1973 roku odbyłem przeszkolenie w Centrum Wojsk Rakietowych na zestaw rakietowy typu “Newa”.

W roku 1977 objąłem stanowisko dowódcy 67 dywizjonu rakietowego 26 Brygady Rakietowej w miejscowości Mielno-Unieście. Dywizjon był wyposażony w zestaw rakietowy /czterobelkowy/ typu “Newa”. W 1978 roku dywizjon którym dowodziłem odbył pierwsze strzelanie w Wojskach OPK na poligonie w Aszałuku metodą telewizyjną, wykonując strzelanie na ocenę bardzo dobrą na pozycji “Wołga 13”.

W 1979 roku zostałem wyznaczony na stanowisko z-cy d-cy 2BRt ds. liniowych w miejscowości Bydgoszcz.

W 1980 roku skierowany zostałem na kurs operacyjno-taktyczny na Akademię Sztabu Generalnego, który ukończyłem z oceną bardzo dobrą.

W 1981 roku otrzymałem awans na stopień pułkownika. W 1982 roku ukończyłem studia podyplomowe na kierunku “Zarządzanie i Kierowanie Zespołami Ludzkimi” w Akademii Sztabu Generalnego.

Przechodząc do pracy w 2. BRt spotkałem cały szereg miłych i sympatycznych współpracowników co pozwoliło mi, mimo zmiany rodzaju wojsk, szybko adoptować się do nowych warunków pracy.

W brygadzie odpowiedzialny byłem za całokształt szkolenia żołnierzy służby czynnej oraz kadry. Wyniki uzyskiwane na ćwiczeniach i podczas inspekcji potwierdziły, że te obowiązki wykonywałem bardzo dobrze. Bardzo mile wspominam cały szereg oficerów 2. BRt z którymi przyszło mi współpracować i dumny jestem, że dwóch moich wychowanków: Zbigniew Janoś i Michał Sikora zostali awansowani na stopień Generała Wojska Polskiego.

W 1994 roku zostałem wyznaczony na dowódcę zgrupowania do strzelania na poligonie w Wicku Morskim. Strzelanie odbywała rezerwa przeciwlotników sześciu baterii 37 mm armat plot 2. BRt i dwóch pułków lotniczych . Wszystkie baterie wykonały strzelania na ocenę “Bardzo dobrą”.

W 1995 roku 5 kwietnia zakończyłem służbę wojskową i skierowany zostałem do rezerwy po 40 latach i 8 m-cy służby. W czasie czterdziestoletniej służby wojskowej byłem wielokrotnie wyróżniany wieloma oznaczeniami resortowymi i państwowymi z Kawalerskim Orderem Odrodzenia Polski włącznie. Ponadto 1987 roku zostałem wpisany do Księgi Zasłużonych 2 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju.

Po zakończeniu służby wojskowej rozpocząłem pracę w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin na stanowisku inspektora Obrony Cywilnej, którą kontynuuję do dnia dzisiejszego w bardzo przyjemnej atmosferze i pełnym zrozumieniu wszystkich pracowników instytucji.

 


[ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ Członkowie Stowarzyszenia 2. KOP ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP