Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz.

nazwisko

Płk dypl. nawig. Witold Antosik

Szef Oddziału Zasobów Osobowych 2. KOP
2001-2006

Wykształcenie wojskowe

 • Służba w WP od 16.09.1979 r.
 • Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza - 1983 r.
 • Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów - 1984 r.
 • Akademia Obrony Narodowej - 1991r.
 • Kurs Taktyczno-Operacyjny Oficerów WLOP - 1998 r.

Przebieg służby wojskowej

 • Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza 16.09.1979-29.11.1983 r.
 • 45 pułk lotnictwa myśliwsko-bombowego (2DLMB) - szef służby inżynieryjno-lotniczej ds. szkolenia 01.12.1983 - 31.05.1984 r.
 • 45 pułk lotnictwa myśliwsko-bombowego (2 DLMB) - oficer operacyjny sztabu 01.06.1984 - 29.09.88 r.
 • Akademia Obrony Narodowej 30.09.1988-12.07.1991r.
 • 2 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego (4 Korpus Lotniczy) - starszy oficer wydziału operacyjnego sztabu 13.07.1991-02.11.1992 r.
 • 6 pułk lotnictwa myśliwsko-bombowego (2 DLMB) - szef sztabu pułku, zastępca dowódcy 3.11.1992 - 16.07.1998 r.
 • 1 BLT (2 KOP) zastępca dowódcy brygady - szef sztabu 17.07.1998 - 30.12.1999 r.
 • 12 BL dowódca 31.12.1999 - 15.10.2001 r.
 • Dowództwo 2 KOP - szef oddziału zasobów osobowych 16.10.2001r. - 31.12.2006 r.
 • Dowództwo Sił Specjalnych - szef oddziału kadr - 01.01.2007r.

Odznaczenia, wyróżnienia

 • Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny - 1988 r.
 • Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju - 1992 r.
 • Brązowy Krzyż Zasługi - 1996r.
 • Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju - 1997 r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi - 2001 r.
 • Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju - 2003 r.

Inne

 • Zwolniony do rezerwy - ...
 • Pożegnany w Sali Tradycji 2 KOP w dniu 03.01.2007r.
 • Zainteresowania: łowiectwo, narciarstwo, tenis ziemny.
 • Urodzony w dniu 21.11.1959 r. w Dęblinie.


[ Kadra i pracownicy wojska 2. KOP ]    [ Członkowie Stowarzyszenia 2. KOP ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP