Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 
Logo SŻPiS 2. KOP

Stowarzyszenie
Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP


( Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia )


 

Zarząd Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP.
płk rez. Krzysztof Załóg
Prezes
Krzysztof Załóg
płk rez.
ppłk rez. Czesław Hrut
Z-ca Prezesa
Czesław Hrut
ppłk rez.
ppłk w st. spocz. pil. Janusz Niewiadomy
Z-ca Prezesa
Janusz Niewiadomy
ppłk w st. spocz. pil.
ppłk w st. spocz. Edward Strzelecki
Sekretarz
Edward Strzelecki
ppłk w st. spocz.
ppłk w st. spocz. Henryk Nazarewica
Skarbnik
Henryk Nazarewicz
ppłk w st. spocz.
ppłk w st. spocz. Zygmunt Stec
Członek
Zygmunt Stec
ppłk w st. spocz.
st. chor. sztab. w st. spocz. Adam Pawłowski
Członek
Adam Pawłowski
st. chor. sztab. w st. spocz.
 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP.
płk rez. Marek Drumowski
Przewodniczący
Marek Drumowski
płk rez.
ppłk w st. spocz. Zbigniew Nowakowski
Członek
Zbigniew Nowakowski
ppłk w st. spocz.
st. chor. sztab. w st. spocz. Waldemar Graczyk
Członek
Waldemar Graczyk
st. chor. sztab. w st. spocz.
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP