Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl. płk rez. Krzysztof Załóg
Bydgoszcz, 10.01.2018 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 12.01.2018 r.Fotoreportaż z uroczystości pogrzebowych
gen. dyw. Mieczysława Kaczmarka w dniu 02.01.2018 r.Zdjęcia K. Bocheński, W. Steinka

W dniu 26 grudnia 2017r. zmarł po długiej i ciężkiej chorobie członek naszego Stowarzyszenia gen. dyw. Mieczysław Kaczmarek.


Był absolwentem WAT, ASG i Podyplomowego Studia Operacyjno-Strategicznego w AON. Pełnił służbę jako szef Służby Uzbrojenia i Elektroniki w 64 dr OP i 22 dr OP , dowódca 23 dr OP, szef sztabu z-ca dowódcy 78 pr OP , szef sztabu z-ca dowódcy 26 Brygady Rakietowej OP, dowódca 4 Brygady Artylerii OPK , dowódca 4 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, szef sztabu z-ca dowódcy 2 Korpusu Obrony Powietrznej , szef sztabu Sił Powietrznych. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia , Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 2 stycznia 2018 r. w Toruniu. O godz.12.00 urnę z prochami Pana Generała wprowadzono zgodnie z ceremoniałem wojskowym do Kościoła Garnizonowego p.w. Św. Katarzyny, gdzie została odprawiona msza pogrzebowa.


Msza pogrzebowa miała uroczystą oprawę. Urna z prochami Generała Kaczmarka stanęła przed ołtarzem obok jego portretu. Żołnierze zaciągnęli przy niej wartę honorową. W uroczystym nabożeństwie razem z Rodziną Generała uczestniczyły liczne delegacje m.in. ze Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Jednostek Wojskowych, Stowarzyszeń Wojskowych oraz licznie przybyli koledzy. Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 KOP reprezentował Prezes Stowarzyszenia z grupą prawie 30 członków Stowarzyszenia.


Rodzina gen. Kaczmarka


Delegacja Stowarzyszenia

Po mszy św., urna z prochami Zmarłego została przewieziona na Cmentarz Parafialny przy ul. Poznańskiej w Toruniu.
Delegacja Stowarzyszenia

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym (z udziałem kompanii honorowej i orkiestry wojskowej) urna z prochami zmarłego została odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku .


Uroczystość złożenia urny do grobu przeprowadził były Dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ks. prałat płk Józef Kubalewski.


Po złożeniu urny do grobu kompania oddała salwę honorową, a trębacz zagrał starą żołnierską piosenkę "Śpij kolego...".


Salwa honorowa


Delegacja Stowarzyszenia


Na zakończenie uroczystości orkiestra odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.


Cześć Jego Pamięci.

Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP