Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl. płk rez. Krzysztof Załóg
Bydgoszcz, 23.02.2017 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 12.04.2017 r.
 
 

23.02.2017- Tłustoczwartkowe posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP.


( Zdjęcia: płk rez. Krzysztof Załóg )


 
 

W dniu 23.02.2017 r. odbyło się okolicznościowe tłustoczwartkowe posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP. Tradycyjnie swoje gościnne progi udostępniła restauracja "DEDAL" w hotelu "IKAR". W posiedzeniu udział wzięli:

 • płk rez. Krzysztof Załóg;
 • ppłk rez. Czesław Hrut
 • ppłk w st. spocz. pil. Janusz Niewiadomy
 • ppłk w st. spocz. Zygmunt Stec;
 • ppłk w st. spocz. Edward Strzelecki;
 • ppłk w st. spocz.Henryk Nazarewicz;
 • st. chor. sztab. w st. spocz. Adam Pawłowski.
 

W pracach Zarządu uczestniczył również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej płk rez. Marek Drumowski. 

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg. Obowiązki protokolanta wykonywał ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI. Przyjęto jednogłośnie następujący porządek dzienny posiedzenia:

 • Przygotowania do obchodów 10 rocznicy powstania Stowarzyszenia;
 • Korekta rocznego Planu Pracy Stowarzyszenia wynikająca z braku zatwierdzonego Plan Współpracy z 2 RWT SP;
 • Omówienie spraw związanych z pomocą dla kol. Grzegorza Sieradzkiego;
 • Sprawy bieżące wynikające z działalności statutowej.

Po części roboczej posiedzenia odbyło się spotkanie z okazji tradycyjnego Tłustego Czwartku. Na zaproszenie Zarządu uczestniczyli w nim przybyli goście, między innymi:
 • Dowódca 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania płk Arkadiusz Sypniewski;
 • Mecenas Stowarzyszenia, Prezes Zarządu M. Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Pan Krzysztof Sosnowski;
 • Prezes Bydgoskiego Koła Regionalnego Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej "ŻANDARM" płk rez. Tomasz Piotrowski;
 • płk w st. spocz. pil. pil. Stanisław Szajczyk.

 Miłym akcentem spotkania było wręczenie pamiątkowego medalu D-cy 22 ODN płk Arkadiuszowi Sypniewskiemu przez nestora bydgoskiego lotnictwa płk. w st. spocz. pil. pil. Stanisława Szajczyka. 

Pyszne pączki konsumowano w sympatycznej koleżeńskiej atmosferze. 

 
 

Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP