Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl. płk rez. mgr inż. Krzysztof Załóg
Bydgoszcz, 28.10.2016 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 28.10.2016 r.
 
 

Fotoreportaż
z zawodów strzeleckich z okazji
10 LAT STOWARZYSZENIA ŻW “ŻANDARM”


( Zdjęcia: Krzysztof Załóg )


 
 

Bydgoskie Koło Regionalne Stowarzyszenia ŻW “ŻANDARM” wspólnie z Oddziałem ŻW Bydgoszcz, w dniu 24.09.2016 r. zorganizowało zawody strzeleckie z okazji 10 LAT STOWARZYSZENIA ŻW “ŻANDARM” na Strzelnicy Garnizonowej w Bydgoszczy przy ul. Rynkowskiej.

Na zaproszenie Prezesa Koła płk. rez. Tomasza Piotrowskiego uczestniczyła w tych zawodach reprezentacja Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP w składzie:

  • ppłk w st. spocz. Marian Jaroszewicz;
  • ppłk rez. Roman Pacanowski;
  • ppłk w st. spocz. Zbigniew Nowakowski.

Kierownikiem drużyny był Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg.

W programie zawodów były następujące konkurencje indywidualne i zespołowe oraz dwubój:

  • strzelanie z pistoletu wojskowego 9 mm P-83 (13 strzałów - 10 najlepszych ocenianych, czas konkurencji 10 min., tarcza 23p).
  • strzelanie z karabinu 7,62 kbk AK (13 strzałów - 10 najlepszych ocenianych, czas konkurencji 10 min., tarcza 23p).

Przed rozpoczęciem zawodów, każdy zawodnik został przeszkolony z budowy i zasad użytkowania broni zastosowanej w zawodach oraz z warunków bezpieczeństwa obowiązujących na strzelnicy i podczas strzelania.

W zawodach uczestniczyły 3 osobowe zespoły reprezentujące Oddział ŻW w Bydgoszczy, Związki i Stowarzyszenia Wojskowe oraz koła regionalne Stowarzyszenia “ŻANDARM”.


Drużyna naszego Stowarzyszenia.
Drużyna naszego Stowarzyszenia.

 


Zbiórka rywalizujących drużyn.
Zbiórka rywalizujących drużyn.

 

O godz. 11.00 zawody strzeleckie otworzył Prezes Bydgoskiego Koła Regionalnego Stowarzyszenia ŻW “ŻANDARM” płk rez. Tomasz Piotrowski życząc zawodnikom dobrej sportowej walki i satysfakcjonujących wyników.


Otwarcie zawodów strzeleckich.
Otwarcie zawodów strzeleckich.

 

Pierwsza konkurencja została rozegrana na strzelnicy pistoletowej.


Na rubieży wyjściowej.
Na rubieży wyjściowej.

 


Nasza drużyna w akcji.
Nasza drużyna w akcji.

 


Niezły wynik.
Niezły wynik.

 

Druga konkurencja to strzelanie z broni długiej w pozycji leżącej.


Nasza drużyna na stanowiskach ogniowych.
Nasza drużyna na stanowiskach ogniowych.

 


Pogratulować skupienia.
Pogratulować skupienia.

 

Reprezentacja Stowarzyszenia walczyła dzielnie, jednak podium nie było, bo konkurenci byli nad wyraz mocni.


Ogłoszenie wyników.
Ogłoszenie wyników.

 

Na zakończenie zawodów Prezes Koła Regionalnego “ŻANDARM” zaprosił wszystkich uczestników zawodów na karkówkę i kiełbaskę z grilla.


Przy grillu.
Przy grillu.

 

Dziękujemy za zaproszenie i liczymy na dalszą rywalizację naszych drużyn w następnych zawodach.

 
 

Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP