Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl. ppłk w stanie spocz. mgr inż. Henryk Nazarewicz
Bydgoszcz, 25.07.2016 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 25.07.2016 r.
 
 

Fotoreportaż
z XI Festiwalu Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej
MROCZA 2016.


( Zdjęcia: Arkadiusz Wojtkowiak i Czesław Hrut )


 
 

Tradycyjnie każdego maja, już od dziesięciu lat, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy od wczesnych godzin porannych rozbrzmiewał gwarem i śmiechem licznej grupy uczestników oraz słuchaczy Festiwalu Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. Z powodu niesprzyjającej aury również w tym roku nie udało się zorganizować festiwalu w formule plenerowej, choć taka była planowana.


Widownia festiwalowa.
Widownia festiwalowa.

 

Uczestników i widownię festiwalu już po raz trzeci przywitała krótkim koncertem chluba i wizytówka miasta - zespół Big Band, który został przez wszystkich bardzo entuzjastycznie przyjęty. Zespół w czerwcu tego roku wyjeżdżał na koncerty w Bułgarii.


Koncert zespołu Big Band z Mroczy.
Koncert zespołu Big Band z Mroczy.

 

Licznych gości i słuchaczy, a szczególnie uczestników festiwalu, przywitała była już dyrektor MGOKiR pani Kamila Łączna, która po raz dziesiąty wystąpiła w tej roli. Po wielu latach pracy pani Kamila zdecydowała się przejść na emeryturę.


Pani Kamila Łączna wita wszystkich przybyłych na festiwal.
Pani Kamila Łączna wita wszystkich przybyłych na festiwal.

 

W imieniu burmistrza Mroczy festiwal otworzył nowy dyrektor MGOKiR pan Marian Wiśniewski, szczególnie ciepło witając 3-osobowe jury pod przewodnictwem pana prof. Józefa Lacha z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Powitał także solistki, chóry i zespoły wokalne, które zgłosiły się do rywalizacji.


Jury i widownia festiwalowa.
Jury i widownia festiwalowa.

 

Do tegorocznego festiwalu zgłosiło się 9 solistek, 5 chórów i 8 zespołów wokalnych. Łącznie zgłoszonych było 220 wykonawców reprezentujących powiaty bydgoski, nakielski, świecki, toruński i złotowski. Dla wszystkich uczestników i widowni zauważalny był udział mediów: TVP3, Radio PIK, Gazeta Pomorska i Radio Nakło.

Przed rozpoczęciem festiwalowej rywalizacji bardzo miłym zaskoczeniem dla pani Kamili Łącznej było odczytanie uchwały Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przez Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Oddziału ZŻWP płk. w st. spocz. Józefa Móla o nadaniu złotego medalu 35-lecia Związku Żołnierzy WP za osobisty wkład w rozwój festiwalu.


Płk w st. spocz. Józef Mól wręcza Pani Kamili Łącznej złoty medal 35-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Płk w st. spocz. Józef Mól wręcza Pani Kamili Łącznej złoty medal 35-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 

W kolejnych słowach Prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału ZŻWP płk w st. spocz. Józef Mól bardzo mocno zaakcentował dużą rolę Koła nr 1 ZŻWP im. gen. dyw. pil. Tadeusza Krepskiego z Bydgoszczy i jego Prezesa płk. w st. spocz. Edmunda Łącznego w aktywnym wspieraniu MGOKiR i władz miasta w jak najlepszym przygotowaniu i przeprowadzeniu festiwalu.

Bardzo miłym zaskoczeniem dla uczestników, gości i słuchaczy było przybycie grupy rowerzystów z Bydgoskiego Klubu Turystyki Rowerowej TURKOLE, pod kierownictwem pana Rajmunda Ratajczaka. Klub został założony w 1954 roku. W grupie rowerzystów przybył także członek Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP st. chor. sztab. w st. spocz. Tomasz Suwiński.


Grupa rowerzystów z Bydgoskiego Klubu Turystyki Rowerowej TURKOLE.
Grupa rowerzystów z Bydgoskiego Klubu Turystyki Rowerowej TURKOLE. W pierwszym rzędzie pierwszy z prawej: członek Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP st. chor. sztab. w st. spocz. Tomasz Suwiński.

 

Po zakończeniu części wstępnej rozpoczęły się występy konkursowe solistów, chórów i zespołów wokalnych. Na zwycięzców czekały piękne puchary, dyplomy i nagrody.


Puchary i nagrody dla zwycięzców festiwalu.
Puchary i nagrody dla zwycięzców festiwalu.

 

W tym roku nasze Stowarzyszenie, z myślą o młodszych uczestnikach festiwalu, ufundowało dwie nagrody rzeczowe w postaci odtwarzacza mp-4 i power banku do ładowania urządzeń przenośnych. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia nagrody przekazał ppłk w st. spocz. Henryk Nazarewicz.


Nagrody rzeczowe od Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP.
Nagrody rzeczowe od Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP.

 

W kategorii solistów do rywalizacji przystąpiły przedstawicielki miejscowości: Wtelno, Sicienko, Mrocza, Cierpice, Zła Wieś i Zielonczyn. Do rywalizacji przystąpiły także członkinie zespołu wokalnego z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z Bydgoszczy. W kategorii chórów do rywalizacji przystąpili przedstawiciele Mroczy, Cierpic, Złej Wsi i Zielonczyna, a w kategorii zespołów wokalnych przedstawiciele Wojnowa, Białych Błot, Mroczy i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z Bydgoszczy.

Szczególnie duże wrażenie na słuchaczach w różnym wieku, którzy licznie wypełnili miejsca na widowni tegorocznego festiwalu, wywarła różnorodność tradycyjnych strojów członków chórów i zespołów wokalnych. Wielu uczestników występowało również w  umundurowaniu wojskowym.


 Uczestnicy festiwalu na scenie.
Uczestnicy festiwalu na scenie.

 


 Uczestnicy festiwalu na scenie.
Uczestnicy festiwalu na scenie.

 


 Uczestnicy festiwalu na scenie.
Uczestnicy festiwalu na scenie.

 


 Uczestnicy festiwalu na scenie.
Uczestnicy festiwalu na scenie.

 


 Uczestnicy festiwalu na scenie.
Uczestnicy festiwalu na scenie.

 


 Uczestnicy festiwalu na scenie.
Uczestnicy festiwalu na scenie.

 


 Uczestnicy festiwalu na scenie.
Uczestnicy festiwalu na scenie.

 


 Uczestnicy festiwalu na scenie.
Uczestnicy festiwalu na scenie.

 


 Uczestnicy festiwalu na scenie.
Uczestnicy festiwalu na scenie.

 


 Uczestnicy festiwalu na scenie.
Uczestnicy festiwalu na scenie.

 


Widownia oklaskuje wykonawców na scenie.
Widownia oklaskuje wykonawców na scenie.

 


Jury festiwalu ocenia wykonawców.
Jury festiwalu ocenia wykonawców.

 

Po zakończeniu wszystkich występów jury festiwalu wytypowało zwycięzców w trzech kategoriach.

  • wśród solistów pierwszą nagrodę wyśpiewała Anna Domańska, gimnazjalistka z Mroczy;
  • wśród chórów za najlepszy uznano chór Melodia ze Złej Wsi Małej;
  • za najlepszy zespół wokalny uznano zespół Błękitne Berety z klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Zespół Błękitne Berety wywalczył także główną nagrodę XI Festiwalu.

Zwycięzców wyróżniali:

  • Burmistrz Mroczy;
  • Wicestarosta Nakielski;
  • Prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
  • Zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z Bydgoszczy.

Jury festiwalu złożyło serdeczne podziękowania uczestnikom, sponsorom i organizatorom za duże zaangażowanie, dyscyplinę uczestnictwa i wysoki poziom przygotowanych i zademonstrowanych utworów.

Gratulujemy zwycięzcom nagród i udanych występów, a organizatorom udanego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że przyszłoroczny festiwal będzie równie atrakcyjny jak tegoroczny, czego szczerze życzymy.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych pieśnią patriotyczną i żołnierską do odwiedzania Mroczy i gmachu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, by wspierać wykonawców rywalizujących w kolejnych edycjach festiwalu. O terminie przyszłorocznego festiwalu postaramy się zamieścić informację na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 
 

Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP