Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl. ppłk rez. mgr inż. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 06.09.2015 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 06.09.2015 r.
 
 

Fotoreportaż
z udziału w uroczystych obchodach
Święta Lotnictwa Polskiego na bydgoskim Błoniu
w dniu 28.08.2015 r.


( Zdjęcia: Czesław Hrut, Sebastian Slinko i Marcin Tycner )


 
  Pomnik Lotników - Bydgoszcz.

W dniu 28 sierpnia 2015 r. grupa członków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP uczestniczyła w uroczystych obchodach Święta Lotnictwa Polskiego na bydgoskim Błoniu przy Pomniku Lotników Ziemi Bydgoskiej Poległych na Frontach II Wojny Światowej. Zaproszenie do udziału w uroczystości dla Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP przysłał Dowódca 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania (22. ODN) płk dypl. pil. Arkadiusz Poluszyński.

Święto Lotnictwa Polskiego obchodzone jest w dniu 28 sierpnia w rocznicę zwycięstwa dwóch polskich lotników, kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury na samolocie RWD-6, w Międzynarodowych Zawodach Lotniczych Challenge w Berlinie w 1932 roku.

 


Pododdziały gotowe do uroczystości.
Pododdziały gotowe do uroczystości.

 

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00. Meldunek dla Dowódcy 22. ODN o gotowości pododdziałów złożył dowódca uroczystości ppłk Sławomir Markiewicz.


Dowódca 22. ODN wita się ze sztandarem.
Dowódca 22. ODN wita się ze sztandarem i rozpoczyna przegląd pododdziałów.

 


Poczty sztandarowe.
Poczty sztandarowe.

 

Po dokonaniu przeglądu pododdziałów Dowódca 22. ODN oddał honory sztandarom, przywitał się z żołnierzami, a następnie z gośćmi honorowymi.

Na komendę dowódcy uroczystości poczet flagowy podniósł flagę państwową na maszt przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego odegranego przez orkiestrę wojskową.


Flaga państwowa na maszt...
Flaga państwowa na maszt...

 


Goście honorowi w czasie podnoszenia flagi państwowej na maszt.
Goście honorowi w czasie podnoszenia flagi państwowej na maszt.

 

Okolicznościowe przemówienie, jako pierwszy, wygłosił Dowódca 22. ODN płk dypl. pil. Arkadiusz Poluszyński. Miłe słowa pod adresem żołnierzy i polskich lotników oraz życzenia skierowali również przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych.


Trybuna honorowa. Przy mikrofonie Dowódca 22. ODN płk dypl. pil. Arkadiusz Poluszyński.
Trybuna honorowa. Przy mikrofonie Dowódca 22. ODN płk dypl. pil. Arkadiusz Poluszyński.

 

Po okolicznościowych przemówieniach odczytany został apel poległych, po którym kompania honorowa oddała salwę honorową, a orkiestra wojskowa odegrała “Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego” i “Marsz Lotników”.

Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły w hołdzie lotnikom wieńce i wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Lotników Ziemi Bydgoskiej Poległych na Frontach II Wojny Światowej.


Wieniec z kwiatów ułożonych w biało-czerwoną szachownicę składają Dowódca 22. ODN i Zastępca Szefa 2. RWT SP.
Wieniec z kwiatów ułożonych w biało-czerwoną szachownicę składają Dowódca 22. ODN płk dypl. pil. Arkadiusz Poluszyński i Zastępca Szefa 2. RWT SP mjr Michał Ledzion.

 

Stowarzyszenie ŻPiS 2. KOP reprezentowała delegacja w składzie:

  • ppłk rez. Czesław Hrut;
  • ppłk rez. pil. Janusz Niewiadomy;
  • st. chor. sztab. w st. spocz. Tomasz Suwiński.


Delegacja Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP składa wiązankę pod Pomnikiem Lotników.
Delegacja Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP składa wiązankę pod Pomnikiem Lotników.

 


Delegacja Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP składa wiązankę pod Pomnikiem Lotników.
Delegacja Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP oddaje hołd poległym lotnikom. Od lewej: ppłk rez. Czesław Hrut, ppłk w st. spocz. pil. Janusz Niewiadomy, st. chor. sztab. w st. spocz. Tomasz Suwiński.

 


Pomnik Lotników Ziemi Bydgoskiej Poległych na Frontach II Wojny Światowej w odświętnej scenerii.
Pomnik Lotników Ziemi Bydgoskiej Poległych na Frontach II Wojny Światowej w odświętnej scenerii.

 


Pomnik Lotników Ziemi Bydgoskiej Poległych na Frontach II Wojny Światowej w odświętnej scenerii.
Pomnik Lotników Ziemi Bydgoskiej Poległych na Frontach II Wojny Światowej w odświętnej scenerii.

 

Zarząd Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP składa wszystkim pilotom serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności z okazji Święta Lotnictwa Polskiego, a przybyłym na bydgoskie Błonie członkom Stowarzyszenia dziękujemy za udział w uroczystości.

 
 

Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP