Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl. ppłk rez. mgr inż. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 04 lutego 2015 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 04.02.2015 r.
 
 

Fotoreportaż

z Noworocznego Spotkania Członków Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP
w dniu 16.01.2015 r.


 
(Zdjęcia: Czesław Hrut i Janusz Niewiadomy)

 
 


(C) Czesław Hrut

 

W dniu 16 stycznia 2015 r., w restauracji “Cztery pory...” w Bydgoszczy, po zakończeniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, odbyło się Noworoczne Spotkanie Członków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej. W spotkaniu uczestniczyło 55 osób - członkowie, zaproszeni goście oraz byli żołnierze 2. KOP jeszcze nie zrzeszeni, którzy z zaproszenia na spotkanie skorzystali. W spotkaniu uczestniczył także były dowódca 2. KOP, członek Stowarzyszenia, gen. dyw. w st. spocz. Mieczysław WALENTYNOWICZ z małżonką.

Spotkanie rozpoczął Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG, witając wszystkich uczestników i wnosząc toast lampką szampana za pomyślność Stowarzyszenia w Nowym 2015 Roku.


Toast i życzenia od Prezesa Stowarzyszenia. Toast i życzenia od Prezesa Stowarzyszenia.

 


Uczestnicy spotkania z lampką szampana. Uczestnicy spotkania z lampką szampana.

 


Rozmowy w koleżeńskim towarzystwie. Rozmowy w koleżeńskim towarzystwie.

 


Rozmowy w koleżeńskim towarzystwie. Rozmowy w koleżeńskim towarzystwie.

 


Rozmowy w koleżeńskim towarzystwie. Rozmowy w koleżeńskim towarzystwie.

 


Rozmowy w koleżeńskim towarzystwie. Rozmowy w koleżeńskim towarzystwie.

 


Coś dla podniebienia i wzmocnienia. Coś dla podniebienia i wzmocnienia.

 

Miłym punktem spotkania było uhonorowanie członków-jubilatów Stowarzyszenia, którzy przekroczyli 80. rok życia. Życzenia urodzinowe od Prezesa Stowarzyszenia przyjęli:

  • płk w st. spocz. Jerzy HOLIK - z okazji 83 urodzin;
  • płk w st. spocz. Zenon ŻYRO - z okazji 80 urodzin.


Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG wręcza życzenia Dostojnym Jubilatom 80+. Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG wręcza życzenia Dostojnym Jubilatom 80+. Od prawej: płk w st. spocz. Zenon ŻYRO, płk w st. spocz. Jerzy HOLIK.

 

Do grona jubilatów tego wieczoru dołączył także ppłk w st. spocz. Mirosław MALICKI, który w dniu poprzedzającym spotkanie (15 stycznia) obchodził swoje 65 urodziny. Była więc miła okazja do złożenia serdecznych życzeń kolejnemu jubilatowi


Jubilat 65+ przyjmuje życzenia. Jubilat 65+ przyjmuje życzenia. Drugi od prawej ppłk w st. spocz. Mirosław MALICKI.

 

Po złożeniu życzeń na ekranie pojawił się okolicznościowy slajd dla jubilatów, a uczestnicy spotkania na stojąco odśpiewali wszystkim jubilatom donośne “100 lat, 100 lat ...!!!”


Jubilat 65+ przyjmuje życzenia. Slajd z życzeniami dla jubilatów. © Czesław Hrut.

 


Uczestnicy spotkania śpiewają jubilatom 100 lat!!! Uczestnicy spotkania śpiewają jubilatom “100 lat!!!”

 


Uczestnicy spotkania śpiewają jubilatom 100 lat!!! Uczestnicy spotkania śpiewają jubilatom “100 lat!!!”

 

Na noworoczne spotkanie przybyli zaproszeni dowódcy jednostek wojskowych, z którymi Stowarzyszenie ma podpisane porozumienia o współpracy. Współpraca rozwija się w dobrym kierunku przynosząc wymierne obopólne korzyści. W dowód uznania za okazywaną pomoc dla Stowarzyszenia ryngrafy z rąk Prezesa odebrali:

  • mjr Michał LEDZION – p.o. Szefa 2. RWT SP;
  • płk dypl. pil. Arkadiusz POLUSZYŃSKI – Dowódca 22. ODN.


Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG wręcza ryngrafy dowódcom zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych. Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG wręcza ryngrafy dowódcom zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych. Od prawej: mjr Michał LEDZION, płk dypl. pil. Arkadiusz POLUSZYŃSKI.

 

Przy płynącej w tle miłej, nie zagłuszającej rozmów muzyce, przy zmieniających się na ekranie zdjęciach i filmach pamiątkowych ze spotkań i przedsięwzięć zrealizowanych w poprzednich latach, spotkanie przebiegało w miłej koleżeńskiej atmosferze.


Uczestnicy spotkania noworocznego. Uczestnicy spotkania noworocznego.

 

Zarząd Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP składa serdeczne podziękowania wszystkim członkom i gościom za przybycie na spotkanie oraz za stworzenie bardzo sympatycznej atmosfery. Jednocześnie serdecznie zapraszamy wszystkich Członków i Sympatyków Stowarzyszenia do licznego i aktywnego udziału we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych w 2015 rok.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w 2015 roku.

[ Zobacz także:  Galerię zdjęć (22 zdjęcia) ]

 
 

Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP