Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl. ppłk rez. mgr inż. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 02 lutego 2015 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 03.02.2015 r.
 
 

Fotoreportaż

z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
w dniu 16.01.2015 r.


 
(Zdjęcia: Czesław Hrut i Janusz Niewiadomy)

 
 


(C) Czesław Hrut

 

W dniu 16 stycznia 2015 r., w gościnnej restauracji “Cztery pory...” w Bydgoszczy, przy ul. Pięknej 13, odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej.

Głównym punktem tegorocznego Walnego Zebrania były wybory do władz Stowarzyszenia na nową kadencję 2015-2018 - Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członków Komisji Rewizyjnej.


Członkowie przybywają na zebranie.
Sekretarz ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI (pierwszy z lewej przy stole) oraz skarbnik ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ (pierwszy z prawej) rejestrują członków przybywających na Walne Zebranie.

 

Na Walne Zebranie przybyło 46 spośród 94 członków Stowarzyszenia. Z powodu braku quorum, by rozpocząć zebranie w pierwszym terminie o godzinie 16:00, zebranie rozpoczęto w drugim terminie, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, pół godziny później. To jest statutowy warunek, by Walne Zebranie było prawomocne.


Sala obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP.
Sala obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP.

 

O godzinie 16:30 Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG rozpoczął Walne Zebranie przywitaniem wszystkich przybyłych członków.


Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG rozpoczyna Walne Zebranie.
Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG rozpoczyna Walne Zebranie.

 

Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia w wielkim skupieniu uczczono minutą ciszy tych, którzy odeszli na wieczną wartę w 2014 i na początku 2015 roku – członków Stowarzyszenia i byłych żołnierzy 2 KOP:

 • Członkowie Stowarzyszenia (2):
  1. płk w st. spocz. Paweł SIUDA;
  2. gen. bryg. w st. spocz. pil. Jerzy RAKOWSKI.
   
 • Żołnierze 2 KOP (9):
  1. chor. sztab. rez. Janusz STANKIEWICZ;
  2. ppłk w st. spocz. Tadeusz PATEK;
  3. płk dypl. w st. spocz. Kazimierz KRAWCZYK;
  4. ppłk w st. spocz. Henryk CYNKOWSKI;
  5. płk inż. w st. spocz. Jan ŚLIWIŃSKI;
  6. chor. w st. spocz. Stefan KLIPIŃSKI;
  7. ppłk rez. Tadeusz PAWLUKIEWICZ
  8. mjr rez. Sylwester WÓJCIK;
  9. ppłk w st. spocz. Czesław BURCHACKI.


Odeszli na wieczną wartę.
Odeszli na wieczną wartę. © Czesław Hrut.

 


Minuta ciszy dla uczczenia tych, którzy odeszli na zawsze.
Minuta ciszy dla uczczenia tych, którzy odeszli na zawsze.

 

Po chwilach zadumy i refleksji nastąpił czas realizacji kolejnego punktu Walnego Zebrania. Na podstawie deklaracji, złożonych w okresie od poprzedniego spotkania we wrześniu 2014 r., do grona członków Stowarzyszenia przyłączyło się kilka nowych osób. Legitymacje i znaczki Stowarzyszenia z rąk Prezesa odebrali:

 1. ppłk w st. spocz. Stefan GRUSZCZYŃSKI;
 2. płk dypl. pil. Mirosław ŁUSIARCZYK;
 3. st. chor. sztab. w st. spocz. Tomasz SUWIŃSKI.

Walne Zebranie oklaskami powitało nowych Członków Stowarzyszenia.


Prezes i nowi członkowie Stowarzyszenia.
Prezes i nowi członkowie Stowarzyszenia. Od lewej: Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG, ppłk w st. spocz. Stefan GRUSZCZYŃSKI, płk dypl. pil. Mirosław ŁUSIARCZYK, st. chor. sztab. w st. spocz. Tomasz SUWIŃSKI.

 

Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia do dalszego prowadzenia zebrania został wytypowany, jako Przewodniczący Walnego Zebrania, ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC. Na protokolanta zebrania wytypowany został ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI. Obie kandydatury zostały przez Walne Zebranie przyjęte jednogłośnie.

Dalsze prowadzenie zebrania przejął Przewodniczący Walnego Zebrania, który w pierwszej kolejności przedstawił członkom pod głosowanie propozycję porządku Walnego Zebrania. Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.


Przy mikrofonie Przewodniczący Walnego Zebrania ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC.
Przy mikrofonie Przewodniczący Walnego Zebrania ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC. Za stanowiskiem komputerowym Zastępca Prezesa ppłk rez. Czesław HRUT.

 

Jak co roku, przyszedł czas na podsumowanie działalności Stowarzyszenia w 2014 roku. Sprawozdanie merytoryczne z działalności przedstawił Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG. W tym samym czasie na ekranie, w formie prezentacji komputerowej przygotowanej z dużą pieczołowitością przez Zastępcę Prezesa ppłk rez. Czesława HRUTA, w układzie chronologicznym zobrazowane zostały wydarzenia i przedsięwzięcia realizowane przez Stowarzyszenie w 2014 roku.


Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG referuje sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok.
Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG referuje sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok.

 

Prezes Stowarzyszenia w sprawozdaniu przedstawił zrealizowane w 2014 roku przedsięwzięcia w poszczególnych działach, podkreślając fakt rozszerzenia działalności Stowarzyszenia o współpracę z jednostkami i instytucjami wojskowymi oraz stowarzyszeniami w garnizonie Bydgoszcz, a także z instytucjami cywilnymi.

Bardzo udanym i pełnym wrażeń przedsięwzięciem zrealizowanym w 2014 roku, przy wielkim organizacyjnym zaangażowaniu Zastępcy Prezesa ppłk rez. Czesława HRUTA, był wyjazd grupy członków i sympatyków Stowarzyszenia na Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce na obserwację ćwiczenia Dowództwa Operacyjnego SZ pk. “Anakonda-14”. Uczestnicy wyjazdu mieli niebywałą okazję obserwować działania wojsk rakietowych obrony powietrznej, włącznie ze strzelaniami przeciwlotniczych zestawów rakietowych NEWA i GROM, działania lotnictwa, a także wojsk desantowych i obrony wybrzeża podczas inscenizowanego desantu morskiego. Takie wrażenia na długo pozostaną w pamięci.

W końcowej części sprawozdania Prezes Stowarzyszenia poinformował członków, że trzy ważne przedsięwzięcia z “Planu pracy Stowarzyszenia na 2015 rok” zostały uwzględnione w “Planie współpracy Dowództwa Generalnego RSZ i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2015 r.”. W opinii Zarządu Stowarzyszenia jest to wyraz dużego uznania i przychylności, na tak wysokim szczeblu, dla działalności Stowarzyszenia. To również możliwość otrzymania wsparcia w organizowanych przez Stowarzyszenie takich przedsięwzięć jak zawody strzeleckie, czy spotkania członków Stowarzyszenia z okazji świąt rodzajów wojsk.

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok oraz plan wydatków Stowarzyszenia na 2015 rok przedstawił Skarbnik ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ. Stan finansów Stowarzyszenia za 2014 rok został zamknięty na zadowalającym dodatnim saldzie. Niemniej, Skarbnik w swoim wystąpieniu stwierdził, że spory procent członków Stowarzyszenia nie opłaciło w terminie statutowych składek członkowskich. W związku z takim faktem poprosił wszystkich członków o zapoznanie się z zapisami Statutu Stowarzyszenia, szczególnie z obowiązkami członka Stowarzyszenia zawartych w §14 i §15 pkt 4. i konsekwencjami nieopłacania składek przez dłuższy czas.


Skarbnik Stowarzyszenia ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ referuje sprawozdanie finansowe za 2014 rok.
Skarbnik Stowarzyszenia ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ referuje sprawozdanie finansowe za 2014 rok. Pierwszy z lewej - członek Zarządu ppłk rez. pil. Janusz NIEWIADOMY. Pierwszy z prawej – Sekretarz ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI.

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2014 roku przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej płk w st. spocz. Tadeusz LEWANDOWSKI, który w swoim wystąpieniu pozytywnie ocenił działalność Zarządu i złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2014 roku.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej płk w st. spocz. Tadeusz LEWANDOWSKI referuje sprawozdanie z działalności komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej płk w st. spocz. Tadeusz LEWANDOWSKI referuje sprawozdanie z działalności komisji.

 

W wyniku głosowania Walne Zebranie udzieliło absolutorium, co dla ustępującego Zarządu było wyrazem docenienia przez Członków Stowarzyszenia włożonego trudu w wykonanie zadań statutowych i wynikających z “Planu pracy Stowarzyszenia na 2014 rok”.

W uznaniu zasług za pracę, Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG złożył serdecznie podziękowania wszystkim członkom dotychczasowego Zarządu. Pamiątkowe listy okolicznościowe z podziękowaniami oraz ryngrafy z logo Stowarzyszenia otrzymali:

 1. Zastępca Prezesa Stowarzyszenia ppłk rez. Czesław HRUT;
 2. Zastępca Prezesa Stowarzyszenia ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC;
 3. Sekretarz ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI;
 4. Skarbnik ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ;
 5. Członek Zarządu płk w st. spocz. Edmund ŁĄCZNY;
 6. Członek Zarządu ppłk rez. pil. Janusz NIEWIADOMY.


Podziękowania od Prezesa Stowarzyszenia dla członków Zarządu.
Podziękowania od Prezesa Stowarzyszenia dla członków Zarządu.

 

Ryngrafem uhonorowany został również długoletni pierwszy Prezes Stowarzyszenia, a obecnie Honorowy Prezes Stowarzyszenia, gen. bryg. w st. spocz. Marian DERING.


Prezes Honorowy Stowarzyszenia gen. bryg. w st. spocz. Marian DERING z ryngrafem.
Prezes Honorowy Stowarzyszenia gen. bryg. w st. spocz. Marian DERING z ryngrafem.

 

Podziękowania i ryngraf otrzymał także długoletni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia płk w st. spocz. Tadeusz LEWANDOWSKI.


Ryngraf i podziękowania odbiera Przewodniczący Komisji Rewizyjnej płk w st. spocz. Tadeusz LEWANDOWSKI.
Ryngraf i podziękowania odbiera Przewodniczący Komisji Rewizyjnej płk w st. spocz. Tadeusz LEWANDOWSKI.

 

Członkowie Stowarzyszenia, za włożony wysiłek na rzecz Stowarzyszenia, uhonorowali wyróżnionych gromkimi brawami.

W związku z zakończeniem 4-letniej kadencji Zarządu Stowarzyszenia, jak również Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przystąpiło do wytypowania kandydatów do nowych władz Stowarzyszenia na kadencję 2015-2018. Rozpoczęły się wybory Prezesa Stowarzyszenia, członków Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członków Komisji Rewizyjnej.

Po wytypowaniu kandydatów na poszczególne funkcje, wybrana została komisja skrutacyjna w składzie:

 1. płk w st. spocz. Wiesław WARYLEWSKI;
 2. mjr w st. spocz. Jan STALIŃSKI.


Komisja skrutacyjna. Od prawej: mjr w st. spocz. Jan STALIŃSKI, płk w st. spocz. Wiesław WARYLEWSKI.
Komisja skrutacyjna. Od prawej: mjr w st. spocz. Jan STALIŃSKI, płk w st. spocz. Wiesław WARYLEWSKI.

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w wyniku głosowania, pod czujnym okiem komisji skrutacyjnej, jednogłośnie zdecydowało, że Prezesem Stowarzyszenia na nową kadencję 2015-2018 pozostaje dotychczasowy Prezes płk rez. Krzysztof ZAŁÓG.


Głosowanie.
Głosowanie.

 

Nowo wybrany Prezes Stowarzyszenia serdecznie podziękował zebranym za zaufanie i ponowny wybór. Jednocześnie zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby nadal sprawnie kierować Stowarzyszeniem, wykorzystując doświadczenie zdobyte przez poprzednie 2 lata pełnienia funkcji Prezesa

W wyniku kolejnych głosowań Walne Zebranie wybrało nowy Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2015-2018, w składzie:

 1. ppłk rez. Czesław HRUT;
 2. ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ;
 3. ppłk rez. pil. Janusz NIEWIADOMY;
 4. st. chor. sztab. w st. spocz. Adam PAWŁOWSKI;
 5. ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC;
 6. ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI.

Wyznaczenie na poszczególne funkcje w Zarządzie nastąpi podczas pierwszego posiedzenia nowego Zarządu, zaplanowanego na dzień 26 stycznia 2015 r. (patrz zakładka “Zarząd SŻPiS 2. KOP”).

Walne Zebranie dokonało także wyboru nowej Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowań do składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na kadencję 2015-2018 zostali wybrani:

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - płk rez. Marek DRUMOWSKI;
 2. Członek Komisji Rewizyjnej - ppłk w st. spocz. Zbigniew NOWAKOWSKI;
 3. Członek Komisji Rewizyjnej - st. chor. sztab. w st. spocz. Waldemar GRACZYK.


Przekazanie obowiązków Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przekazanie obowiązków Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Po środku, w jasnej marynarce, nowy Przewodniczący KR płk rez. Marek DRUMOWSKI.

 

Rezultaty wszystkich wyborów i głosowań udokumentowane zostały w protokole komisji skrutacyjnej. Wybranym członkom nowych władz Stowarzyszenia gratulujemy i życzymy sukcesów w działalności na rzecz Stowarzyszenia, jak również w życiu osobistym.

W kolejnym głosowaniu przyjęta została uchwała Walnego Zebrania w sprawie ustanowienia odznaki pamiątkowej Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 Korpusu Obrony Powietrznej. Odznaka pamiątkowa ustanowiona została jako forma wyróżnienia dla podkreślenia szczególnych zasług i dowód uznania dla pracy członków na rzecz Stowarzyszenia. Wzór odznaki i legitymacji oraz regulamin nadawania odznaki pamiątkowej zawarte zostały w załącznikach do uchwały.

W ostatnim głosowaniu Walne Zebranie Członków jednogłośnie zatwierdziło “Plan pracy Stowarzyszenia na 2015 rok” (patrz zakładka “Plan pracy SŻPiS 2. KOP”).

W wolnych wnioskach miłym akcentem zebrania było wystąpienie płk w st. spocz. pil. Stanisława SZAJCZYKA, który uhonorował pamiątkowym medalem lotniczym płk w st. spocz. pil. Jakuba MOTOŁĘ. Członkowie Stowarzyszenia gromkimi brawami pogratulowali wyróżnionemu.


Pamiątkowy medal lotniczy od płk w st. spocz. pil. Stanisława SZAJCZYKA dla płk w st. spocz. pil. Jakuba MOTOŁY.
Pamiątkowy medal lotniczy od płk w st. spocz. pil. Stanisława SZAJCZYKA dla płk w st. spocz. pil. Jakuba MOTOŁY.

 

W wolnych wnioskach głos zabrał także ppłk rez. Czesław HRUT, przedstawiając członkom Stowarzyszenia apel z prośbą o pomoc, jaki wpłynął do Stowarzyszenia od byłego adiutanta Dowódcy 2. KOP, st. chor. sztab. rez. Grzegorza SIERADZKIEGO, który zmaga się z ciężką chorobą - stwardnienie zanikowe boczne. Wydrukowanych kilkadziesiąt egzemplarzy apelu rozdano wśród członków Stowarzyszenia. Jeśli ktokolwiek mógłby pomóc byłemu żołnierzowi Dowództwa 2. KOP, prosimy o zapoznanie się z treścią apelu: [ Apel st. chor. sztab. rez. Grzegorza SIERADZKIEGO ]

Na zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Przewodniczący Zebrania ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC poinformował o zrealizowaniu wszystkich punktów porządku Walnego Zebrania, a Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof ZAŁÓG podziękował wszystkim przybyłym członkom za aktywny udział w zebraniu, w wyborach i głosowaniach.

Po zakończeniu zebrania Prezes Stowarzyszenia zaprosił wszystkich obecnych na Noworoczne Spotkanie Koleżeńskie.

 
 

Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP