Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl. płk rez. mgr Krzysztof Załóg
Bydgoszcz, 11 marca 2014 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 11.03.2014 r.
 
 

Fotoreportaż
z uroczystej zbiórki z okazji 15. rocznicy wstąpienia
Polski do NATO zorganizowanej przez
2. RWT SP w dniu 11.03.2014 r. w Bydgoszczy.


( Zdjęcia: Sebastian Slinko )


 
 


Flaga NATO.

 

W przeddzień 15. rocznicy wstąpienia Polski do NATO w 2. RWT SP przeprowadzono z tej okazji uroczystą zbiórkę, na którą zaproszono przedstawicieli Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP.


Delegacja.
Delegacja.

 

W skład delegacji weszli: Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg oraz ppłk rez. Edward Strzelecki, ppłk rez. Henryk Nazarewicz, ppłk rez. Janusz Niewiadomy i ppłk rez. Marian Jaroszewicz. Podczas zbiórki został odczytany okolicznościowy rozkaz, po czym Szef 2. RWT SP ppłk Wiesław Tereba przedstawił historię wstąpienia Polski do NATO oraz rolę paktu w zachowaniu bezpieczeństwa kraju. “Zbrojna napaść na jednego lub kilku sojuszników będzie uważana za atak na wszystkich i wymaga wspólnej obrony” - to motto paktu, które brzmi dzisiaj bardzo wyraźnie.


Uroczysta zbiórka.
Uroczysta zbiórka.

 

Po zbiórce Szef 2. RWT SP zaprosił kierowniczą kadrę i przedstawicieli Stowarzyszenia do wspólnej dyskusji na temat 15-lecia Polski w NATO. Wprowadzającą prezentację przedstawił mjr Arkadiusz Chabora.


Prelegent mjr Arkadiusz Chabora.
Prelegent mjr Arkadiusz Chabora.

 

12 marca 1999 roku Polska, Czechy i Węgry zostały pełnoprawnymi członkami Traktatu Północnoatlantyckiego. Przystąpienie do NATO wiązało się z koniecznością spełnienia wielu warunków - Polska musiała zmienić system kontroli ruchu powietrznego, wyposażyć samoloty i obronę powietrzną w urządzenia identyfikacji “swój-obcy”, zapewnić bezpieczną utajnioną łączność. Potrzebne były zmiany techniczne i legislacyjne.


Uczestnicy panelu dyskusyjnego.
Uczestnicy panelu dyskusyjnego.

 


Uczestnicy panelu dyskusyjnego.
Uczestnicy panelu dyskusyjnego.

 

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dziękujemy.

 
 

Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP