Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl. ppłk rez. mgr inż. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 08 grudnia 2013 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 08.12.2013 r.
 
 

Fotoreportaż
z uroczystości podpisania porozumienia o współpracy
między 22. ODN i Stowarzyszeniem ŻPiS 2 KOP
w dniu 04.12.2013 r.


( Zdjęcia: Marcin Tycner - 22 ODN )


 
 

W dniu 04.12.2013 r. w sali tradycji 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania im. płk. pil. Tadeusza Henryka Rolskiego odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy między 22. ODN i Stowarzyszeniem Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 Korpusu Obrony Powietrznej. Porozumienie podpisali Dowódca 22. ODN płk dypl. pil. Arkadiusz Poluszyński i Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg.

W uroczystości uczestniczyli członkowie Zarządu Stowarzyszenia:

  • Zastępca Prezesa ppłk rez. Czesław Hrut;
  • Sekretarz ppłk rez. Edward Strzelecki;
  • Skarbnik ppłk rez. Henryk Nazarewicz.

W swoich wystąpieniach Dowódca 22. ODN i Prezes Stowarzyszenia złożyli wzajemne życzenia owocnych korzyści ze współpracy oraz powodzenia i sukcesów w dalszej działalności służbowej.


Dowódca 22. ODN płk dypl. pil. Arkadiusz Poluszyński składa podpis pod porozumieniem ...
Dowódca 22. ODN płk dypl. pil. Arkadiusz Poluszyński składa podpis pod porozumieniem o współpracy. Z lewej strony zdjęcia widoczny mundur patrona 22. ODN płk. pil. Tadeusza Henryka Rolskiego.
Foto © mł. chor. Marcin Tycner.

 


Podpis pod porozumieniem o współpracy składa Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg.
Podpis pod porozumieniem o współpracy składa Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg.
Foto © mł. chor. Marcin Tycner.

 


Po podpisaniu porozumienia ...
Dowódca 22. ODN płk dypl. pil. Arkadiusz Poluszyński i Prezes Stowarzyszenia ŻPiS 2  KOP płk rez. Krzysztof Załóg po podpisaniu porozumienia o współpracy. Foto © mł. chor. Marcin Tycner.

 


Porozumienie str. nr 1.
Porozumienie o współpracy między 22. ODN i Stowarzyszeniem ŻPiS 2 KOP (str. nr 1).

 


Porozumienie str. nr 2.
Porozumienie o współpracy między 22. ODN i Stowarzyszeniem ŻPiS 2 KOP (str. nr 2).

 

Po akcie podpisania porozumienia wykonano wspólną fotografię uczestników uroczystości, a następnie członkowie Zarządu Stowarzyszenia zapoznali się z eksponatami i materiałami zgromadzonymi w sali tradycji 22. ODN.


Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości.
Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości. Od lewej: ppłk rez. Henryk Nazarewicz, płk rez. Krzysztof Załóg, płk dypl. pil. Arkadiusz Poluszyński, ppłk rez. Czesław Hrut, ppłk rez. Edward Strzelecki. Foto © mł. chor. Marcin Tycner.

 

 
 

Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP