Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

płk rez. mgr inż. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 10 maja 2012 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 11.05.2012 r.
 
 

Zawody sportowo-obronne o Puchary
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i Prezesa Kujawsko-Pomorskiego ZW ZŻWP
Bydgoszcz 27.04.2012 r.


( Zdjęcia: ppłk rez. Czesław Hrut i ppłk rez. Henryk Nazarewicz )


 
 

W dniu 27.04.2012 r. na strzelnicy garnizonowej w Bydgoszczy odbyły się zawody sportowo-obronne o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Puchar Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W zawodach uczestniczyło 18 drużyn 3-osobowych wytypowanych przez koła i inne organizacje społeczne.

Celem zawodów było współzawodnictwo sportowe jako czynnik rekreacji i utrzymania sprawności psychofizycznej. Przewodniczącym Zespołu Organizacyjnego zawodów był Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Prezes Koła Nr 1 ZŻWP w Bydgoszczy ppłk rez. Edmund Łączny. Zawody odbyły się przy dużym zaangażowaniu żołnierzy 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej i przy współpracy z Komendą Garnizonu Bydgoszcz.

Stowarzyszenie Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2 KOP reprezentowała na zawodach drużyna w składzie:

  • ppłk rez. Czesław Hrut;
  • ppłk tez. Henryk Nazarewicz;
  • ppłk rez. Stanisław Różański.


Drużyna SŻPiS 2KOP pozytywnie nastawiona do zawodów.
Drużyna SŻPiS 2KOP pozytywnie nastawiona do zawodów na osi do strzelania z broni długiej. Od lewej: ppłk rez. Czesław Hrut, ppłk rez. Henryk Nazarewicz i ppłk rez. Stanisław Różański.

 

Zawody rozpoczęły się od rejestracji zawodników i drużyn, wydania imiennych kart zawodnika oraz wprowadzenia danych osobowych do komputera, aby ułatwić wyłonienie zwycięzców indywidualnych i drużynowych. Po powitaniu wszystkich drużyn przez organizatorów i przedstawieniu ustaleń organizacyjnych, kierownik strzelania, którym był oficer z 1. BLog, udzielił zawodnikom obowiązkowego instruktarzu przed strzelaniem. Po ogłoszeniu rozpoczęcia zawodów drużyny rozeszły się na osie strzelań.

Drużyna Stowarzyszenia rozpoczęła udział w zawodach od strzelania z broni długiej w pierwszej zmianie. I tu małe zaskoczenie, bo czasy się zmieniają i broń w armii się zmienia. Okazało się, że strzelanie będzie się odbywać z karabinka wz. 96 Beryl i nabojami kalibru 5,56 mm. Dwóch zawodników drużyny Stowarzyszenia z takiej broni jeszcze nigdy nie strzelało. Tylko ppłk rez. Henryk Nazarewicz miał już wcześniej taką przyjemność.


Drużyna SŻPiS 2KOP uzbrojona “po zęby”.
Drużyna SŻPiS 2KOP uzbrojona “po zęby”. Od lewej: ppłk rez. Henryk Nazarewicz, ppłk rez. Czesław Hrut i ppłk rez. Stanisław Różański.

 

Czynności na linii wyjściowej i zajęcie stanowiska na linii otwarcia ognia nie sprawiły zawodnikom Stowarzyszenia większych trudności. Wszak przecież ppłk Nazarewicz wiele razy wymagał prawidłowego wykonywania tych czynności w czasie strzelań za dobrych czasów 2 KOP. Tego zapomnieć się nie da, a teraz, po tylu latach, pozwala czuć się pewnie na strzelnicy, ale z pokorą.

Padły pierwsze komendy i strzelanie czas zacząć. Cel widoczny jest dobrze, ale przyrządy ... trochę niewyraźne. Okulary założyć? Wtedy przyrządy wyraźne, ale tarcza ... nie bardzo. Trudno, strzelać trzeba. Po 3 strzałach próbnych następuje sprawdzenie układania się przestrzelin na tarczy. Może jakaś korekta przy następnym strzelaniu? Szybki marsz 100 metrów do tarcz, sprawdzenie wyników, zakreślenie przestrzelin i powrót 100 metrów. Pogoda była ładna, więc taki spacer to sama przyjemność. Ciekawe jakie wyniki będą po strzałach ocenianych?

Ponowne zajęcie stanowisk i oddanie 10 strzałów ocenianych. Po zakończeniu strzelania tarcze zostały zdjęte przez żołnierzy zabezpieczających strzelanie i przekazane do namiotu zespołu sędziowskiego w celu spisania wyników.

Mogło być lepiej, jak zwykle. W namiocie sędziowskim sprawdzano wyniki i zapisywano do komputera, dzięki czemu uzyskiwane wyniki przez poszczególnych zawodników pokazywały się w tabelach na ekranie w sąsiednim namiocie. Emocji sporo, rozmów i dyskusji wśród zawodników co nie miara.


Nagrody dla zwycięzców strzelania z broni długiej.
Nagrody dla zwycięzców strzelania z broni długiej. Pierwszy z prawej Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla drużyny za zajęcie I miejsca w strzelaniu z broni długiej.

 

Zawodnicy Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP na 48 strzelających uzyskali indywidualnie następujące wyniki:

  • ppłk Czesław Hrut - 70 punktów - 22 miejsce;
  • ppłk Henryk Nazarewicz - 70 punktów - 23 miejsce;
  • ppłk Stanisław Różański - 50 punktów - 36 miejsce.

Drużyna Stowarzyszenia uzyskała w strzelaniu z broni długiej 190 punktów i zajęła 8 miejsce wśród 16 drużyn uczestniczących. Nie ma to jak święty środeczek.

Wyciąg z zestawienia wyników strzelania z broni długiej
o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Indywidualnie:

Miejsce Nazwisko i imię Drużyna Punkty
1 Pawlata Ryszard Koło nr 18 ZŻWP w Bydgoszczy 92
2 Skurzyński Krzysztof Koło Nr 1 ZŻWP w Bydgoszczy 91
3 Kurasz Wiesław Koło Nr 12 ZŻWP w Bydgoszczy 91
     
22 Hrut Czesław Stowarzyszenie ŻPiS 2 KOP 70
23 Nazarewicz Henryk Stowarzyszenie ŻPiS 2 KOP 70
     
36 Różański Stanisław Stowarzyszenie ŻPiS 2 KOP 50
     
48     1


Drużynowo:

Miejsce Drużyna Punkty
1 Koło Nr 1 ZŻWP w Bydgoszczy 259
2 Koło Nr 20 ZŻWP w Bydgoszczy 227
3 Koło Nr 3 ZŻWP w Bydgoszczy 218
   
8 Stowarzyszenie ŻPiS 2 KOP 190
   
16   86


Z okazji zawodów strzeleckich Stowarzyszenie ŻPiS 2KOP ufundowało puchar wraz z  dyplomem dla najstarszego uczestnika zawodów. Niestety żaden z zawodników drużyny Stowarzyszenia nie był godzien tego pucharu, mimo że przez jakiś czas byli z nim bardzo blisko.


Puchar Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2KOP dla najstarszego uczestnika zawodów.
Puchar Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2KOP dla najstarszego uczestnika zawodów. Od lewej: ppłk rez. Henryk Nazarewicz, ppłk rez. Stanisław Różański.

 

Po zakończeniu strzelania z broni długiej drużyna Stowarzyszenia udała na sąsiednią oś, by wykonać strzelanie z pistoletu wojskowego. I kolejne zaskoczenie - tutaj też nastąpiły zmiany. Strzelanie będzie się odbywać z 9 mm pistoletu WIST-94. Z tej broni nikt z drużyny Stowarzyszenia wcześniej nie strzelał. Co prawda żołnierze 1. BLog rozwinęli przed strzelaniem stanowisko do zapoznania z budową obu typów broni, jednak to za mało by czuć się pewnie w czasie strzelania ocenianego.

Warunki strzelania z pistoletu były podobne do tych z broni długiej: 3 strzały próbne, sprawdzenie przestrzelin przy tarczy, zakreślenie ich, 10 strzałów ocenianych, a następnie tarcze zostają zdjęte w celu przekazania do namiotu sędziowskiego.

Jako pierwszy z drużyny Stowarzyszenia strzelanie z pistoletu wojskowego wykonywał ppłk rez. Stanisław Różański.


Ppłk rez. Stanisław Różański wraca na linię wyjściową po sprawdzeniu strzałów próbnych.
Ppłk rez. Stanisław Różański wraca na linię wyjściową po sprawdzeniu strzałów próbnych.

 

Drugim strzelającym z pistoletu zawodnikiem drużyny Stowarzyszenia był ppłk rez. Czesław Hrut.


Ppłk rez. Czesław Hrut przy swojej tarczy.
Ppłk rez. Czesław Hrut przy swojej tarczy po zakończonym strzelaniu z pistoletu wojskowego.

 

Ostatnie punkty strzeleckie dla drużyny Stowarzyszenia zdobywał ppłk rez. Henryk Nazarewicz.


Linia otwarcia ognia. Drugi z prawej: ppłk rez. Henryk Nazarewicz.
Linia otwarcia ognia. Drugi z prawej: ppłk rez. Henryk Nazarewicz.

 

Drużyna Stowarzyszenia zakończyła strzelania. Zawodnicy Stowarzyszenia na 52 strzelających uzyskali indywidualnie następujące wyniki:

  • ppłk Czesław Hrut - 88 punktów - 12 miejsce;
  • ppłk Henryk Nazarewicz - 88 punktów - 13 miejsce;
  • ppłk Stanisław Różański - 72 punkty - 31 miejsce.

Mogło być lepiej, jak zwykle. Ostatecznie w strzelaniu z pistoletu wojskowego drużyna Stowarzyszenia uzyskała 248 punktów i zajęła 4 miejsce wśród 18 drużyn. Niestety, do podium zabrakło 15 punktów.

Wyciąg z zestawienia wyników strzelania z pistoletu wojskowego
o Puchar Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Bydgoszczy

Indywidualnie:

Miejsce Nazwisko i imię Drużyna Punkty
1 Kwaśniewski Leszek Koło nr 18 ZŻWP w Bydgoszczy 94
2 Kazanecki Lech Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 93
3 Manowski Kazimierz Klub Seniorów Lotnictwa RP Inowrocław 93
     
12 Hrut Czesław Stowarzyszenie ŻPiS 2 KOP 88
13 Nazarewicz Henryk Stowarzyszenie ŻPiS 2 KOP 88
     
31 Różański Stanisław Stowarzyszenie ŻPiS 2 KOP 72
     
52     27


Drużynowo:

Miejsce Drużyna Punkty
1 Koło nr 18 ZŻWP w Bydgoszczy 273
2 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 262
3 Koło Nr 1 ZŻWP w Bydgoszczy 262
4 Stowarzyszenie ŻPiS 2 KOP 248
   
18   38

Zawodnicy, którzy ukończyli strzelanie mogli posilić się grochówką wojskową z kuchni polowej oraz kawą i herbatą przygotowane w termosach. To również okazja do koleżeńskich rozmów, podzielenia się wrażeniami i wspomnieniami.


Pierwsze wrażenia z wyników po zakończeniu strzelań.
Pierwsze wrażenia z wyników po zakończeniu strzelań.

 

Zespół sędziowski zakończył spisywanie wyników indywidualnych i drużynowych. Rozpoczęła się ceremonia wyróżniania zwycięzców zawodów.


Brawa dla wszystkich uczestników zawodów strzeleckich.
Brawa dla wszystkich uczestników zawodów strzeleckich. Od prawej: reprezentujący Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tomasz Miłowski, reprezentujący Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2 KOP ppłk rez. Czesław Hrut, Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP płk dypl. w st. spocz. Józef Mól, Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Prezes Koła nr 1 i zarazem Przewodniczący Zespołu Organizacyjnego zawodów ppłk rez. Edmund Łączny.

 


Tomasz Miłowski wręcza Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwycięskiej drużynie w strzelaniu z broni długiej.
Tomasz Miłowski wręcza Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwycięskiej drużynie w strzelaniu z broni długiej.

 


Puchar Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2KOP z dyplomem dla najstarszego uczestnika zawodów.
Puchar Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2KOP z dyplomem dla najstarszego uczestnika zawodów.

 


Ppłk rez. Czesław Hrut wręcza Puchar Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2KOP i dyplom dla najstarszego uczestnika zawodów płk. Władysława Markowskiego (85 lat).
Ppłk rez. Czesław Hrut wręcza Puchar Prezesa Stowarzyszenia ŻPiS 2KOP i dyplom dla najstarszego uczestnika zawodów płk. Władysława Markowskiego (85 lat).

 

Kolejny raz organizatorzy tych corocznych zawodów strzeleckich stanęli na wysokości zadania. Cel zawodów, którym było współzawodnictwo sportowe jako czynnik rekreacji i utrzymania sprawności psychofizycznej, został w pełni osiągnięty. Dzięki wysokiemu zaangażowaniu członków Zespołu Organizacyjnego, pod przewodnictwem ppłk. rez. Edmunda Łącznego, jak również żołnierzy 1. Brygady Logistycznej zabezpieczających strzelania, całe przedsięwzięcie odbyło się na bardzo dobrym poziomie.

 
 

Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP