Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

Spotkanie łącznościowców 2. KOP

 
płk rez. Krzysztof Załóg - Bydgoszcz, 22.03.2013 r.
 

Odznaka korpusu wojsk łączności Odznaka korpusu wojsk informatycznych. W dniu 22.03.2013 r. odbyło się cykliczne, koleżeńskie spotkanie łącznościowców rozwiązanego 2 KOP. Organizatorem spotkania był Szef Oddziału Dowodzenia i Łączności 2 KOP płk rez. Tadeusz LEWANDOWSKI, obecnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP.

Do Sali Myśliwskiej restauracji DEDAL w Bydgoszczy przybyło kilkunastu kolegów, w tym prezes Stowarzyszenia kol. Krzysztof ZAŁÓG.

Obecnych powitał kol. Tadeusz LEWANDOWSKI oraz złożył życzenia z okazji nadchodzących Świat Wielkanocnych.


Spotkanie łącznosciowców 2 KOP
 

Następnie Prezes zapoznał uczestników spotkania z aktualnościami z życia Stowarzyszenia oraz zachęcał do wstąpienia w jego szeregi, co spotkało się z szerokim odzewem - deklaracje członkowskie już się drukują.


Spotkanie łącznosciowców 2 KOP
 

Spotkanie przebiegło w miłej i koleżeńskiej atmosferze do zamknięcia lokalu. Czas szybko upłynął przy wspomnieniach z lat służby wojskowej i wymianie aktualności.


Spotkanie łącznosciowców 2 KOP
 


Spotkanie łącznosciowców 2 KOP
 


Spotkanie łącznosciowców 2 KOP
 


Spotkanie łącznosciowców 2 KOP
 

 
[ Powrót do wiadomości... ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP