Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

Kalendarium
2. Korpusu Obrony Powietrznej
Rok 1995

 
[ 1994 ]   [ Spis treści ]   [ 1996 ]
 

Grudzień

W Kiekrzu odbyło się podsumowanie działalności służbowej w roku 1965 i odprawa szkoleniowa kierowniczej kadry WLiOP. Tegorocznemu podsumowaniu przewodniczył dowódca WLOP gen. dyw. pil. Kazimier Dziok.

Pierszego dnia dowódca WLOP wysłuchiwał meldunki z realizacji zadań szkoleniowych z bieżącego roku. Drugiego dnia odbyły się zajęcia instruktorsko-metodyczne na obiektach 8. pułku zabezpieczenia i trzeciego dnia podsumowanie szkolenia i postawienie zadań na nadchodzący rok 1996. Oto zadania podstawowe:

  • obrona powietrzna - lotnictwo, wojska rakietowe i radiotechniczne muszą być przygotowane do działań z każdego kierunku;
  • system obrony stworzony przez wszystkie siły i środki musi być jednolity i kierowany w sposób zintegrowany;
  • jednostki wojsk radiotechnicznych winny zagwarantować pole radiolokacyjne we wszystkich regionach kraju;
  • pododdziały rakietowe powinny liczyć się z możliwością wykonywania manewrów.
 
[ 1994 ]   [ Spis treści ]   [ 1996 ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP