Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.Logo 2. KOP

2 Korpus Obrony Powietrznej
m. Bydgoszcz


( Kadra i pracownicy wojska 2. KOP )


 

1. Dowódcy 2. Korpusu Obrony Powietrznej m. Bydgoszcz


1 JAKUBIK Michał gen. bryg. pil. 1957-1961
2 KREPSKI Tadeusz gen. bryg. pil. 1961-1968
3 RYBACKI Andrzej gen. bryg. pil. 1968-1971
4 HERMASZEWSKI Władysław gen. bryg. pil. dr 1971-1977
5 RAKOWSKI Jerzy gen. bryg. pil. 1977-1979
6 BONDZIOR Marian gen. bryg. pil. 1979-1982
7 MICHALIK Ryszard gen. bryg. nawig. 1982-1985
8 PIETRZAK Henryk gen. bryg. pil. 1985-1988
9 WALISZKIEWICZ Jan gen. bryg. pil. 1988-1992
10 WALENTYNOWICZ Mieczysław gen. bryg. pil. 1992-1996
11 KONIECZNY Janusz gen. bryg. pil. 1996-2001
12 BIELEWICZ Zbigniew gen. bryg. pil. 2001-2003
13 WILANTEWICZ Ryszard płk dypl. pil. 2003-2004
14 KUZIORA Tadeusz gen. bryg. pil. 2004-2007

[ Do spisu treści ]


2. Szefowie sztabu - zastępcy dowódcy


 
1 PODHAJSKI Piotr płk dypl.
2 ANDRZEJUK Piotr ppłk (czpo)
3 DZIUDA Marcin płk dypl. nawig.
4 MICHALIK Ryszard płk dypl. nawig. (gen. bryg.)
5 RAKOWSKI Jerzy płk dypl. pil. (gen. bryg.)
6 GÓRCZAK Stefan płk dypl. pil.
7 PIETRZAK Henryk płk dypl. pil (gen. dyw.)
8 BARTCZAK Stefan płk mgr inż.
9 KACZMAREK Mieczysław płk dypl. inż. (gen. dyw.)
10 DERING Marian płk dypl. (gen. bryg.)
11 PAROL Zbigniew płk dypl.
12 DERING Marian gen. bryg.

[ Do spisu treści ]


3. Zastępcy dowódcy ds. liniowych


 
1 DRUĆ Kazimierz płk dypl.
2 BADOCHA Zbigniew płk dypl.
3 HERMASZEWSKI Mirosław - praktyka (gen. bryg.)
4 BADOCHA Zbigniew płk dypl.
5 BARTCZAK Stefan płk mgr inż. (czpo)
6 BADOCHA Zbigniew płk dypl.
7 MACIOŁA Franciszek gen. bryg. pil.
8 WALENTYNOWICZ Mieczysław płk dypl. pil. (gen. dyw.)
9 KRAJNIK Ryszrd płk dypl. (czpo)
10 WILANTEWICZ Ryszard płk dypl. pil.

[ Do spisu treści ]


4. Zastępcy dowódców ds. TiZ


 
1 KUPERBERG Jan ppłk
2 ANDRYSIAK Henryk płk
3 ŚLIWIŃSKI Jan płk inż.
4 KOZIKOWSKI Wiesław płk dypl. mgr
5 KAMIŃSKI Roman płk
6 CHOJDA Stanisław płk dypl. (w tym czasie nie był to etat z-cy dowódcy)

[ Do spisu treści ]


5. Zastępcy dowódcy ds. politycznych


 
1 KRACHER Marian płk
2 KUGLARZ Zygmunt płk
3 LUDWICZAK Kazimierz płk mgr
4 ŁUKASZEWICZ Waldemar płk mgr
5 SZELĄG Kazimierz płk mgr (gen. bryg.)
6 KUPIEC Alfred płk mgr

[ Do spisu treści ]


6. Zastępcy dowódcy


 
1 KACZMAREK Mieczysław płk dypl. inż. (gen. dyw.)
2 JANOŚ Zbigniew płk (gen. bryg.)
3 DERING Marian gen. bryg.

[ Do spisu treści ]


7. Generałowie wywodzący się z 2. Korpusu


 
1 ANDRZEJEWSKI Andrzej Piotr gen. dyw. pil.
2 BONDZIOR Marian gen. bryg. pil.
3 BIELEWICZ Zbigniew gen. dyw. pil.
4 DERING Marian gen. bryg.
5 DREWNIAK Tomasz gen. bryg. pil.
6 DYGNATOWSKI Sławomir gen. broni pil.
7 DZIĘGIELEWSKI Piotr gen. bryg. lek.
8 GABRYŚ Jan gen. bryg.
9 GOTOWAŁA Jerzy gen. broni pil. dr hab.
10 HAĆ Ryszard gen. bryg. pil.
11 HERMASZEWSKI Mirosław gen. bryg. pil.
12 HERMASZEWSKI Władysław gen. bryg. pil. dr
13 JAKUBIK Michał gen. bryg. pil.
14 JANOŚ Zbigniew gen. bryg.
15 JEMIOŁO Tadeusz gen. broni prof. dr
16 KACZMAREK Mieczysław gen. dyw.
17 KAŁUZIŃSKI Sławomir gen. dyw. pil.
18 KONIECZNY Janusz gen. bryg. pil.
19 KREPSKI Tadeusz gen. dyw. pil.
20 KUZIORA Tadeusz gen. bryg. pil.
21 LUŚNIA Piotr gen. bryg. pil.
22 MACIĄG Dariusz gen. bryg. pil.
23 MACIOŁA Franciszek gen. dyw. pil.
24 MICHAŁOWSKI Henryk gen. dyw. pil.
25 MICHALIK Ryszard gen. bryg. nawig.
26 PIETRZAK Henryk gen.dyw. pil.
27 PIŁAT Jerzy Janusz gen. bryg. pil.
28 RAJCHEL Jan Bogdan gen. bryg. pil.
29 RAKOWSKI Jerzy gen. bryg. pil.
30 RUTKOWSKI Stefan gen. bryg. pil.
31 RYBACKI Andrzej gen. bryg. pil. dr
32 SIKORA Michał Edward gen. dyw.
33 SZELĄG Kazimierz gen. bryg.
34 SZULICH Ryszard gen. bryg.
35 ŚWIERKOCZ Adam Mirosław gen. bryg. pil.
36 USAREK Włodzimierz Czesław gen. dyw. pil.
37 WALENTYNOWICZ Mieczysław gen. dyw. pil.
38 WALISZKIEWICZ Jan gen. bryg. pil.

[ Do spisu treści ]


8. Kadra zawodowa i pracownicy wojska 2. KOP


A   B    C   Ć   D    E   F   G    H   I   J    K   L   Ł    M   N   O    P   R   S    Ś   T   U    W   Z   Ż


Nazwisko Imię Stopień Wykszt. Stanowisko

A

ADAMCZYK Paweł kpt.   Specjalista Wydz. Personalnego
ADAMCZYK Stanisław mjr   Nawigator Gr. Kier. SD
ADAMCZYK Henryk chor. szt.   Magazynier mundurowy WAG
ADAMIEC Walenty ppłk mgr inż. Szef Wydz. Łączn. Spec.
ADAMOWICZ Marek ppłk mgr inż. St. Spec. Oddz. Infrastruktury
ADAMSKI Alojzy     St. Instruktor
ADAMSKI Sławomir płk dypl. Szef Oddziału Operacyjnego A-3
ALBRYCHIEWICZ Andrzej ppłk mgr inż. St. Inż. Wydz. Szkolenia WRiA
ANDRYSIAK Henryk płk   Szef Oddz. Mater.-Techn.
ANDRZEJEWSKI Eugeniusz ppłk mgr St. Instruktor
ANDRZEJEWSKI Zygfryd ppłk mgr St. Instruktor
ANDRZEJUK Mikołaj ppłk   Zastępca Szefa Sztabu Korpusu
ANTOSIK Witold płk dypl. Szef Oddz. Zasob. Osob. A-1
ARCIKIEWICZ Jerzy ppłk mgr inż. St. Spec. Oddz. Plan. Operac.
AUGUŚCIAK Jerzy mjr    
[ Do spisu alfabetycznego

B

BACZEWSKI Juliusz st. chor.   Chor. Kierunku ROKRL
BADOCHA Mirosław ppłk dypl. St. Oficer Oddz. Rozp. i WRE
BADOWSKI Tadeusz ppłk   Szef Wydz. Rem. Sprzętu Łączn.
BADZIO Jan płk mgr Kwatermistrz Korpusu
BAJBIAK   st. sierż.   Kier. Kancelarii Tajnej TiZ
BAJEK Janusz ppłk mgr inż. St. Spec. Oddz. Techn. Naziem.
BALCERAK Stanisław ppłk   D-ca Gr. Konserw.i Ochr. ZSD
BALCERZAK Alicja     Referent
BALIŃSKI Zdzisław mjr mgr inż. Spec. Wydz. Syst. Łączn. i Inf.
BALWIERZ Arkadiusz ppłk mgr inż.  
BALWIŃSKI Jacek ppłk dypl. Szef Wydz. Rozpoz. i WRE
BANAŚ Jacek ppłk mgr Pełn. ds. Ochr. Infor. Niejawn.
BANDZAREWICZ Janusz mjr   St. Synoptyk Biura Meteo
BAŃKA Jerzy mjr   Spec. Wydz.Org.-Dyslokac.
BARAŃSKI Andrzej st. chor.   Technik obsługi SD
BARCZAK Bernard ppłk mgr Szef WF i Sportu Korpusu
BARTCZAK Jerzy ppłk   St. Oficer Wydziału Łączności
BARTOSZEWSKI Ryszard ppłk mgr Szef Wydziału Żywnościowego
BĄK Bogdan ppłk dr inż. Kierownik Biura Meteo SD
BĄK Krzysztof mjr   Spec. Oddz. Techn. Naziemnej
BĄK Zdzisław ppłk mgr Sekretarz PZPR Dow. i Sztabu
BEHRENDT Jacek mjr mgr inż. Spec. Oddziału WOPL
BEJMA Mirosław mjr   St. inż. Obsługi SD
BEKISZ Jan płk mgr inż. Szef Oddziału Infrastruktury
BELKA Antoni st. chor. szt.   Chor. Kierunku ROKRL
BERGANDER Marian mjr   St. Of. Wydz. Chemicznego
BERNDT Karol st. chor.   Technik obsługi SD
BERUS Sławomir st. chor. szt.   Synoptyk Biura Meteo
BESKA Dariusz chor.   Technik Sekcji Biura Meteo
BIAŁAS Zbigniew mjr   Oficer Kierunku LM SD
BIELA Mieczysław płk mgr Szef Wydz. - Zastępca Szefa STiZ
BIELAŃSKI Zbigniew płk dypl. Gł. Nawigator Korpusu
BIELAWSKI Artur mjr mgr Kier. Sekcji Panowania Korpusu
BIELICKI Bogdan mjr mgr inż. Spec. Oddz. Techn. Naziemnej
BIELIŃSKI Jarosław kpt. pil. Spec.Sekcji Ratown. Lotniczego
BIENIAS Piotr chor.   Nawigator Naprowadzania KPN
BIENIECKI Leszek ppłk    
BIEŃ Włodzimierz ppłk mgr inż. Szef Wydziału Informatyki
BIEŃKOWSKI Józef kpt. mgr inż. St. Of. Wydz.Ochrony Obiektów
BIERNACKI Zdzisław mjr mgr inż. St. Inż. Wydz.Eksploatacji WRiA
BIL Agata     Kontroler - operator RL
BIL Czesław płk dypl. pil. St. Inspektor BL Korpusu
BILSKI Wojciech ppłk dypl. Szef Wydz. Szkol. Dow. i Sztab.
BINIENDA Robert mjr    
BLEJSZ Aleksander ppłk mgr inż. Szef Wydz. Ekspl. Oddz. WOPL
BŁAJDA Edward sierż. szt.   Kreślarz Oddziału Operacyjnego
BŁASIAK Witold mjr mgr inż. St. Nawig. Napr. KPN
BŁASZCZAK Marek ppłk mgr inż. St. Spec. Oddziału WOPL
BŁASZYŃSKI Andrzej mjr    
BŁAWAT Zbigniew st. chor. pil. Operator RL
BŁOSZYK Waldemar st. sierż.   Kierownik Kanc. Tajnej STiZ
BOBER Stanisław ppłk mgr inż. Dowódca SD Korpusu
BOBER Regina     Referent
BOBOWSKI Jan mjr inż. pil. Dowódca 43 el Korpusu
BOCHEŃSKI Krzysztof płk dypl. Szef Dyż. Służby Operacyjnej
BOCHNIAK Henryka     Pracownica Kanc. Tajnej Sztabu
BOCZAN Wawrzyniec płk   Szef Wydz. Ogólnowojsk. i WF
BOGIEL Zdzisław mjr   Szef Wydz. Rozpoz. i WRE
BOJCZUK Wiesław mjr mgr Spec. Sekcji Inż.-Saperskiej
BONNA Alfred ppłk pil. Insp. w Oddz. Wojsk Lotniczych
BOREK Zdzisław ppłk inż. Z-ca Szefa Oddz. Łączności i UL
BORKOWSKI Roman płk inż. Szef Oddziału Łączności i UL
BOŻEK Józef chor. szt.   Pom. Szefa Sł. Tech. WAG
BREJWO Andrzej mjr mgr inż. Szef Wydz. Eksploatacji WRiA
BROŻYŃSKI Ryszard płk dypl. Szef Wydz. Rozpoznania i WRE
BRYŚ Czesław ppłk mgr inż. Z-ca Szefa Oddz. Techn. Lot.
BRZESKI Walter st. sierż.   Mechanik Telef. Stacji TI
BRZOZOWSKA Emilia     Referent
BRZOZOWSKI Mariusz ppłk mgr inż. Szef Wydz. Bezp.Syst. Łącz. i Inf.
BRZUSKA Zbigniew mjr   Oficer Wydz.Organiz.-Mob.
BUDZYŃSKI Edward ppłk mgr inż. St. Oficer Wydziału Łączności
BUKOWSKI Artur ppłk    
BURCHACKA     lek. Stomatolog Izby Chorych WAG
BURCHACKI Jan płk dr Szef Wydz. Sł. Zdrowia Korpusu
BURCHACKI Czesław ppłk   Dyżurny Odpowiedz. SD
BYLICKI Alfons ppłk inż. Szef Wydziału MPS
BYSYNGER Roman chor. szt.   Technik Obsługi SD
[ Do spisu alfabetycznego

C

CEJKO Krzysztof kpt. pil. Oficer Kierunku LM SD
CETNARSKI Zbigniew ppłk mgr inż. St. Oficer Wydz. Rozpoz. i WRE
CHĘĆ Longin ppłk inż. St. Oficer Wydz. Dowodzenia
CHILEWSKA Wanda     Kreślarka
CHMIELEWSKI Jerzy ppłk mgr Sekretarz KP PZPR Korpusu
CHODORSKI Julian ppłk inż. Szef Wydz. Inż.-Saperskiego
CHOJDA Elżbieta     Referent
CHOJDA Stanisław płk dypl. Szef Logistyki Korpusu
CHOJNACKI Antoni chor.   Chorąży Kierunku ROKRL
CHOROSZYŃSKA Bożena      
CHOROSZYŃSKI Jacek ppłk mgr pil.  
CHRZAN Jerzy ppłk   Oficer Ostrzegania SD
CHRZAN Ryszard mjr pil. Oficer Kierunku LM SD
CHRZĄSTKOWSKI Henryk płk mgr Szef Wydziału
CIBOROWSKI Marek mjr    
CICHOSZ Brunon ppłk   St. Of. Wydz. Samochodowego
CICHOSZ Zofia     Księgowa Sekcji Fin. WAG
CIESIELSKI Jacek mjr mgr Spec. Wydz. Szkol. Dow.i Szt.
CIEŚLAK Andrzej ppłk mgr Szef WF i Sportu
CIEŚLIK Zdzisław ppłk mgr inż. Szef Wydziału Chemicznego
CYCHOWSKI Sławomir ppłk mgr inż. St. Dyż. Operac.Dowódz.KOP
CYMKOWSKI Henryk ppłk inż. Szef Wydz. Rem. Sprzętu Łączn.
CYRANKOWSKI Andrzej mjr mgr inż. Oficer Oddziału Łączności i UL
CZABANOWSKI Adam płk dypl. Z-ca Szefa Szt. ds. Oper.
CZAJKOWSKI Roman płk pil. Z-ca Szefa Oddz. Wojsk Lot.
CZAPLA Henryk płk mgr Szef Wydziału
CZAPRAGA Grzegorz mjr dypl. Z-ca Dyż. Operacyjnego SD
CZARNECKI Leszek mjr   Spec. Oddz. WOPL
CZARNECKI Marek płk mgr inż. Szef Oddziału Techniki Lotniczej
CZARNECKI Wojciech por. mgr inż. Synoptyk Biura Meteo
CZECH Zdzisław płk dypl. pil. Szef Oddz. Wojsk Lotniczych
CZECHOWICZ Andrzej płk mgr inż. Szef Wydz. Szkolenia Korpusu
CZELEJ Józef ppłk   St. Oficer Oddz. Łączności i UL
CZERNICKI Adam st. chor.   Kier. Kancelarii Tajnej Sztabu
CZERNICKI Jacek mjr mgr inż. St. Oficer Oddz. Infrastruktury
CZERWIŃSKI Ryszard ppłk   St. Oficer Wydz. Chemicznego
CZERWIŃSKI Wojciech ppłk mgr inż. St. Spec. Oddziału Szkolenia
CZERWIŃSKI Tadeusz st. sierż. szt.    
CZUBAK Romuald ppłk pil.  
CZUBIŃSKI Stanisław ppłk   Z-ca Dyż. Operacyjnego SD
CZUSZKE Zbigniew st. sierż.   Pisarz Wydz. Inż.-Lotniczego
CZYŻ Waldemar kpt.   Oficer Kierunku WRiA na SD
[ Do spisu alfabetycznego

Ć

ĆWIK Tadeusz ppłk mgr inż. Szef Wydziału Dowodzenia
[ Do spisu alfabetycznego

D

DAHLKE Alojzy płk dypl. Z-ca Szefa Sztabu ds. Oper.
DALEKI Henryk ppłk   Z-ca Dyż. Odpowiedzialnego SD
DANKIEWICZ Krzysztof chor. szt. nawig. Nawigator KPN na SD
DAŃKO Henryk płk dypl. Z-ca Szefa Oddziału Lotniczego
DARGACZ Andrzej ppłk   Szef Sekcji Ruchu Wojsk
DARZKOWSKI Zbigniew ppłk    
DĄBKOWSKI Krzysztof st. chor.   Technik obsługi SD
DĄBROWSKI Mieczysław ppłk mgr inż. Szef Wydz. Szkolenia Korpusu
DĄBROWSKI Sławomir chor. szt.   Chorąży Kierunku ROKRL
DEPTUŁA Jan st. chor.   Technik obsługi SD
DEPTUŁA Marian      
DEPTUŁA Zdzisław mjr   Kom. SNDW SOBIESZEWO
DEREŃ Zbigniew st. chor. szt.   Szef Sekretariatu Szefa Sztabu
DIDUSZKO Stanisław płk   Szef Oddziału WRiA
DOBKOWSKI Jan ppłk pil. Dowódca 43 el Korpusu
DOLEWSKI Stefan ppłk dypl. St. Of. Walki R/lok. Wydz. Oper.
DOLIŃSKI Piotr st. sierż. szt.   Operator Śr. Audiowiz. GKO
DOMAGAŁA Ireneusz ppłk   Pełnom. ds. Infor. Niejawnych
DONDALSKA Bogumiła     Referent
DONDALSKI Sławomir chor.    
DOROŻYŃSKI Janusz płk dypl. pil.  
DRĄŻKOWIAK Stanisław ppłk dypl. Szef Wydz. Mob. Mat. i HNS Log
DREGIER Henryk chor.   Płatnik Sekcji Finansowej WAG
DREWICZ Józef mjr pil. Oficer LM Grupy Dowodz. SD
DROŚ Ryszard mjr mgr Starszy Instruktor WF
DRUMOWSKI Marek ppłk mgr inż. Szef Wydz. Syst. Łącz. i Inf.
DRWAL Marek mjr dypl. pil. Spec. Oddz. Wojsk Lotniczych
DRZEWIECKI Jan ppłk mgr Starszy Oficer Wydziału Kadr
DRZEWOWSKI Mirosław mjr mgr inż. Spec. Oddz. Szkol Korpusu
DUCHAŁA Zenon kpt.   Szef Służby Ruchu Lotniczego
DUDEK Czesław płk mgr Z-ca Dowódcy SD
DUDEK Jarosław mjr mgr inż. St. Oficer Oddz. Łączności i UL
DUDYŃSKI Jerzy ppłk pil. Szef Wydz. Ruchu Lotniczego
DUDZIAK Józef ppłk mgr inż. Zastępca Szefa Meteo
DUDZIAK Zdzisław mjr   Starszy Inżynier Obsługi SD
DUL Marek ppłk dypl. Szef Wydziału
DWORZECKI Władysław sierż. szt.   Chorąży Wydz. Org.-Mob.
DYNAKOWSKI Henryk mjr    
DZIADOŃ Małgorzata     Kreślarka
DZIEMIANOWICZ Zbigniew ppłk   St. Of. Wydz. Nadz. Kwat.
DZIEMIANOWICZ Wiesława     Księgowa Sekcji Finan. WAG
DZIEWIRZ Leszek chor.   Chorąży Wydziału Personalnego
DZIĘGIELEWSKI Piotr kpt. lek. Szef Wydziału Służby Zdrowia
DZIUDA Marcin płk dypl. Szef Sztabu - Z-ca Dowódcy
[ Do spisu alfabetycznego

F

FAŁKOWSKI Janusz mjr mgr St. Of. Wydz. Żywnościowego
FARIAN Roman ppłk dypl. pil. St. Spec. Oddz. Wojsk Lotniczych
FATYGA Daniel chor.   Starszy mechanik Sekcji TI
FIEDUR Katarzyna kpt.   Spec. Wydz. Szkol. Dow. i Szt.
FIEDZIUKIEWICZ Janusz ppłk mgr Starszy Oficer RL SD
FIJOŁEK Jan mjr    
FIKUS Andrzej mjr nawig. St. Naw. Naprowadzania KPN
FILONOWICZ Czesław płk dypl. pil. Szef Oddziału Wojsk Lotniczych
FLADER Stanisław ppłk dypl. St. Of. Wydz. Org.-Szkol. STiZ
FLADROWSKI Kazimierz płk mgr inż. Szef Oddz. Wojsk Łączności i UL
FONS Stefan ppłk mgr inż. St. Inż. Wydz. Eksploatacji WRiA
FRANKIEWICZ Mieczysław ppłk   St. Insp. Wydz. Szkolenia
FRANKOWSKI Roman ppłk   St. Oficer WF i Sportu Korpusu
FURMAN Mirosław mjr mgr inż. Spec. Oddz. Łączn. i Informatyki
FURMAN Tadeusz mjr   Spec. Oddz. Operacyjnego (G 3)
[ Do spisu alfabetycznego

G

GABRYŚ Jan ppłk dypl. Szef Wydz. Szkol. Oddz. WRiA
GALAS Marek ppłk mgr Szef Wydz. Środków Bojowych
GALIŃSKI Stanisław płk dypl. pil. Inspektor Wojsk Lotniczych
GALIŃSKI Władysław mjr pil. Dowódca 43 el Korpusu
GAŁCZYŃSKI Zbigniew kpt. mgr inż. Oficer Kierunku LM SD
GARGASEWICZ Tadeusz mjr   St. Oficer Wydz. Samoch.
GARSTKIEWICZ Jan ppłk   Szef Wydz. Nadzoru Kwater.
GAWĘDA Leszek st. sierż.   Kier. Kancelarii Tajnej Sztabu
GAWLAS Aleksander płk mgr inż. Szef Oddz. Techniki Naziemnej
GĄSIOROWSKI Marek płk dypl. pil. Szef Oddziału Wojsk Lotniczych
GBIORCZYK Piotr mł. chor. szt.   Chorąży Kierunku ROKRL
GEMBSKI Tadeusz mjr mgr inż. St. Inż. Wydz. Inż.-Lotniczego
GĘBORYS Bożena   mgr Specjalista Biura Meteo
GIEŁZAKOWSKI Ireneusz mjr   Oficer współdziałania wojsk radiotechnicznych w 2. BRt
GIL Krzysztof mjr mgr inż. Spec. Oddz. Techniki Naziemnej
GIRNDT Jerzy ppłk inż. St. Oficer Wydz. Samochod.
GIŻYCKI Wacław ppłk   Szef Wydziału
GLAZIK Leszek ppłk dypl. D-ca SD 2 KOP
GŁADKI Stanisław ppłk   Szef Wydziału Samochodowego
GNAT Henryk mjr mgr Inspektor Kontroli Fin. Korpusu
GNIADY Marian płk dypl. pil. St. Insp. Techn. Pil. Wojsk Lot.
GOLA Wiktor mjr   Z-ca Szefa WAG
GOLINCZAK Edward ppłk inż. Szef Wydz. Nadzoru Kwater.
GOLIS Tadeusz ppłk   Dowódca ROKRL
GOŁĄB Andrzej mjr mgr inż. St. Of. Wydz.Napr. Sprzętu Lot.
GOŁĄBEK Sławomir mjr mgr inż.  
GOŁĘBIEWSKA Halina     Instruktor KO w GKO ,,Ikar,,
GOŁĘBIOWSKI Kazimierz ppłk mgr inż. Szef Wydziału Samochodowego
GOŚCIŁO Wiesław ppłk mgr Szef Wydziału Planowania Operacyjnego i Rozwoju
GOTOWICZ Jan ppłk dypl. St. Of. Wydz. Operacyjnego
GOŹDZIALSKI Bogdan mjr dypl. pil. Spec. Oddz. Wojsk Lotniczych
GÓRCZAK Stefan płk dypl. pil. Szef Sztabu - Z-ca Dowódcy
GÓRNIK Aleksy mjr mgr inż. Starszy Oficer Wydziału MPS
GÓRSKA Krystyna     Kontroler - operator RL
GRABOWSKI Leszek por. dypl. Oficer Wydz. Planowania STiZ
GRACZYK Waldemar st. chor. szt.   Adiutant Dowódcy Korpusu
GRAD Mirosław ppłk mgr inż. Szef Wydziału MPS
GRASZEWICZ Kazimierz ppłk mgr Szef Wydziału Personalnego
GRDEŃ Mariusz mjr mgr inż. Specjalista Oddziału Szkolenia
GROMEK Jan st. chor    
GROMIŃSKI Jerzy ppłk dypl. Szef Wydz. Szkol. Dow.i Szt.
GRONOWSKI Andrzej ppłk mgr inż. Szef Wydz.Szkol. Oddz. Szkol.
GRUSZCZYŃSKI Stefan ppłk mgr inż. St. Oficer Wydz. Samochod.
GRYBKO Jan ppłk   Szef Służby Meteorologicznej
GRYMUZA Henryk mjr lek. Oficer Oddz. Logistyki Sztabu
GRYNIS Wiesław ppłk mgr inż. Z-ca Szefa Oddziału Logistyki
GRYSZKO Krzysztof płk mgr inż. Szef Oddziału Infrastruktury
GRZEGORCZYK Bogdan st. chor. szt. nawig. Nawigator Naprowadzania KPN
GRZEJDA Mirosław kpt.   Oficer Wydziału Chemicznego
GRZELECKI Hieronim płk pil. inż. Szef Wydziału Dowodzenia
GRZYMSKI Jerzy chor. szt.   Technik Obsługi SD
GUCWA Jan płk   Sekretarz KP PZPR Korpusu
GUMIŃSKI Zygmunt kpt.   Dowódca SD Korpusu
GUZ Romuald ppłk mgr inż. St. Inż. Wydz.Inż.-Lotniczego
GUZ Piotr por. mgr inż. Synoptyk Biura Meteo
GUZOWSKI Ludwik ppłk inż. St. Oficer Wydziału Dowodzenia
GWIZDEK Jan mjr    
GWÓŹDŹ Władysław płk   Szef Wydz. Eksploatacji Lotnisk
[ Do spisu alfabetycznego

H

HALABURDA Henryk st. chor. szt.   Szef Służby UiE WAG
HARDZIEJ Konstanty st. chor.   Kierownik Kancelarii Tajnej STiZ
HASIAK Leon ppłk mgr inż. St. Ofic. Oddz. WRiA
HAWRO Jan ppłk   Szef Wydz. Rozpoznania i WRE
HAWRYLUK Antoni płk   St. Oficer Wydziału Łączności
HODERNY Adam ppłk dypl. pil. Insp. Oddziału Wojsk Lotniczych
HOLECZEK Franciszek ppłk mgr inż. Inż. Wydz. Eksploatacji WRiA
HOLIK Jerzy płk dypl. Dyżurny Odpowiedzialny SD
HOMZIAK Stefan ppłk   Szef Wydziału Samochodowego
HONC   ppłk   St. Spec. Oddz. Infrastruktury
HRUT Czesław ppłk mgr inż. St. Specjalista Oddziału WOPL
[ Do spisu alfabetycznego

I

IDCZAK Roman st. chor.   Adiutant Dowódcy Korpusu
IGNACIK Krzysztof mjr   Spec. Oddz. Szkolenia Korpusu
IGNATIUK Wiesław     Referent
ILKÓW Andrzej kpt.   Oficer Kierunku ROKRL
IWANOWICZ Józef Adam ppłk mgr inż. Z-ca Szefa Oddz. Łączności i UL
IWANOWSKI Bogdan ppłk mgr inż. St. Inż. Wydz. Inż.-Lotniczego
[ Do spisu alfabetycznego

J

JAGLARSKI Benedykt płk dypl. Szef Oddz. Rozpoi. i WRE A-2
JAKUBCZAK Janusz ppłk mgr St. Insp. Kontr. Finans. Korpusu
JAKUBOWSKA Iwona     Sekretarka Szefa STiZ
JAKUBOWSKI Janusz ppłk   Szef Wydziału MPS
JAKUBOWSKI Sylwester mjr mgr Szef Służby Wysok.-Ratowniczej
JAKUBOWSKI Ryszard mjr   Specjalista Oddziału WOPL
JAKUSZ Tomasz ppłk dr inż. Szef Wydz. Techn. Oddz.WOPL
JAMKA Sławomir mjr    
JANECZKO Witold por.    
JANIAK Andrzej st. sierż.   Mag. Sp. Szkol.Wydz. Szkol.
JANICKI Jacek chor.   Synoptyk Biura Meteo na SD
JANIK Stanisław ppłk mgr St. Instruktor
JANOWSKI Andrzej st. chor.    
JANUSZEWSKA Grażyna     Kierownik Hali Maszyn
JANUSZEWSKI Wojciech mjr    
JANUSZEWSKI Ryszard płk dypl. Szef Wydz. Operac. Korpusu
JANUSZKIEWICZ Michał ppłk   Szef Wydz. Sł. Meteo
JAREK Jan st. chor.   Chorąży Wydz. Ewid.-Organ.
JARMUŁKOWICZ Wiesław kpt. pil. Komendant ZCSD
JAROSŁAWSKI Józef płk mgr inż. Szef Oddziału WOPL
JAROSZEWICZ Marian ppłk dypl. Dyż. Odpow. SD Z-ca Szefa Szt.
JASIŃSKI Dariusz st. chor.   Kier. Kanc. Tajnej Logistyki
JAŚKIEWICZ Zbigniew ppłk mgr inż. Szef Wydz. Gotowości Bojowej
JAŚKOWIAK Andrzej mjr mgr inż. Synoptyk Biura Meteo na SD
JAWORSKA Ewa     Kontroler - Operator RL
JAWORSKI Tadeusz ppłk   St. Ofic. Wydz. Szkol. Lotniczego
JAZIENICKI Paweł płk dypl. pil. Szef Szkolenia Korpusu
JELONEK Barbara     Kontroler - Operator RL
JĘDROWSKI Jacek płk dypl. pil. Szef Wydz. Szkol. Lotniczego
JĘDRZEJCZAK Dariusz mjr   Spec. Wydz. Org.
JODŁOWSKI Jerzy mjr mgr inż. Metrolog Logistyki
JÓZEFOWICZ Janusz st. chor.   Kierownik Kancelarii Tajnej
JÓZEFOWICZ Marek st. chor. szt.   Chor. Kierunku RKOL
JÓŹWIAK Ilona     Referent
JÓŹWIAK Marian ppłk   St. Oficer Wydz. Łączności
JURASIK Ryszard kpt. mgr Oficer Wydz. Społ.-Wydz.
JUREK       Kontroler - Operator RL
JUSZKIEWICZ Roman ppłk   St. pomocnika szefa sztabu 2. BRt d/s operacyjnych
[ Do spisu alfabetycznego

K

KACHNIK Stanisław ppłk    
KACZANOWSKI Stanisław ppłk mgr Szef Wydziału Kadr
KACZMAREK Zbigniew ppłk mgr Szef Wydziału Kadr
KACZMAREK Mirosław mjr lek. Lekarz Izby Chorych WAG
KACZMAREK Piotr st. sierż. szt.    
KACZMARSKI Marian płk dypl. pil. Główny Nawigator Korpusu
KALINOWSKI Jerzy st. sierż. szt.   Chor. Kierunku ROKRL
KAŁAMAJA Danuta     Kontroler - Operator RL
KAŁAŃCZYŃSKI Jerzy mjr pil. Oficer Kier. LM na SD
KAŁUSKI Henryk płk dypl. Szef Wydz. Operac. Korpusu
KAMIŃSKI Jan ppłk pil. Dyż. Odp. SD - Z-ca Szefa Szt.
KAMIŃSKI Roman płk mgr inż. Szef Logistyki Korpusu
KAMIŃSKI Tadeusz ppłk mgr Pom. Szefa STiZ ds. Mob.
KAPCZYŃSKI Zygmunt ppłk mgr St. Instruktor
KAPELAN Zbigniew mjr mgr inż. nawig St. Spec.Wydz.Oper. Wojsk Lotn.
KAPŁOŃSKI Jerzy ppłk mgr inż. Dowódca Aparatowni SD
KAPTUR Edmund ppłk    
KAPUCKA Henryka     Pracownik Kancelarii Tajnej
KAPUCKI Michał ppłk mgr St. Oficer Wydz. Kadr
KARAŚ Tadeusz ppłk mgr inż. Szef Wydziału Łączności
KARCZEWSKI Marek ks. prałat płk Dziekan 2. KOP
KARDAŚ Jan mjr mgr inż. Wydział Eksploatacji WRiA
KARBOWNIK Czesław płk   Dyż. Odpow. SD-Z-ca Szefa Szt.
KARKOWSKI Zdzisław mjr   Instruktor
KARNOWSKA Dorota     Referent
KAROLEWSKI Janusz mjr mgr Szef Sekcji Ochr. Inf. Niejawnych
KARWAT Lucyna     Specjalista RL
KASPEROWICZ Leszek płk mgr Dyż. Odpow. SD Z-ca Szefa Szt.
KAUSZKA Karol      
KĘDZIERSKI Wiesław st. chor.   Technik Obsługi SD
KIDA Janusz mjr    
KIELISZEK   mjr   Oficer Współdziałania SD
KIEŁBASA Stefan mjr inż. St. Of. Współdz. Gr. Dowodz. SD
KIEŁPIŃSKI Franciszek mjr   Oficer Wydz. Rozp. i WRE
KIERZEK Zdzisław ppłk dypl. Z-ca Szefa Oddz. Rozp. i WRE
KILICHOWSKI Mirosław ppłk   Szef Wydz. Organiz.-Mobil.
KIMPEL Władysław kpt.   Dyż. Łączności Korpusu
KIWIOR Jerzy mjr mgr Szef Sekcji Ochrony Fizycznej
KIWIOR Antoni płk dypl. D-ca Gr. Oper. WRiA na PłSD-23
KLESZCZEWSKI Tadeusz płk mgr inż. Szef Oddz. Techniki Naziemnej
KLIMASZEWSKI Zdzisław mjr mgr Spec. Oddz. Szkol. Korpusu
KLIMCZUK Franciszek płk dypl. pil. Szef Wydz. Szkol. Boj. WL
KLIPIŃSKI Stefan chor.   Szef komp. ochr. WAG 2. KOP
KLUGIEWICZ Ireneusz ppłk lek. St. Lekarz Wydz. Sł. Zdrowia
KŁOS Jerzy mjr   Pom. Szefa Szt. ds. Ochr. Tajem.
KŁOSOWSKI Bolesław ppłk mgr Szef WF i Sportu Korpusu
KŁYSZ Krzysztof mjr mgr inż. St. Synop. Biura Meteo
KNYS Marian sierż.   Technik Obsługi SD
KOBZIAKOWSKI Cezary por. mgr inż. Synoptyk Biura Meteo
KOCIUGA Józef ppłk   Szef WAG
KOCOŃ Władysław st. sierż. szt.   Chorąży Kierunku ROKRL
KOCZERSKI Bogusław chor.   Technik Obsługi SD
KOCZUK Mirosław por.   Oficer Kierunku ROKRL
KOGUC Artur st. chor.   Szyfr. Wydz. Bezp. Syst. Łączn.
KOLASKA Wojciech mjr    
KOŁACZKO Dariusz mjr mgr inż.   Wydział Łączności i Informatyki
KOŁODZIEJ Grzegorz mjr mgr inż. Spec. Oddz. Rozpoz. i WRE
KOMENDA Marian płk   Dowódca SD Korpusu
KOMOREK Bogdan st. chor.   Nawigator Gr. Kier. SD
KONARKOWSKI Henryk ppłk   Z-ca Dyż. Odpow. SD
KONIECZNY   ppłk   St. Oficer Wydz. Szkol. WRt
KONOPA Mariusz kpt. pil.  
KONOPKA Stanisław ppłk nawig. St. Ofic. Rozp. Gr. Dow. SD
KOPACZEWSKI Józef mjr   St. Oficer Wydz. Samoch.
KOPIJ Marek mjr   St. Ofic. Oddz. Rozp. i WRE
KOPYCIŃSKI Henryk mjr   St. Oficer Wydz. Samoch.
KORDUBA Maciej st. chor.   Kreślarz Wydz. Oper. Korpusu
KORNOWSKA Zofia     Księg. Wydz. Zaop. Lotn.-Tech.
KOSICKI Wiesław ppłk mgr Szef Wydz. Społ.-Wychow.
KOSIK Konrad kpt.   Oficer Wydz. Nad. Kwaterm.
KOSMALA   ppłk   Szef WAG Korpusu
KOSTKA Tadeusz mjr   St. Oficer ROKRL
KOSTRZEWA Waldemar mjr   St. Ofic. Wydz. Łączn.
KOSTRZEWSKI Krzysztof ppłk mgr inż.  
KOSTRZEWSKI Maciej ppłk    
KOŚMIEJA Leszek st. chor. szt.   Dowódca Kom. Ochrony WAG
KOTLIŃSKI Jan ppłk pil. St. Ofic.Wydz. Szkol. Lotn.
KOWAL Ryszard ppłk mgr inż. Szef Wydz. UL i Radiowej Łączn. Lotniczej
KOWALCZYK Marek kpt.   Oficer Współ. ROKRL
KOWALCZYK Paweł ppłk mgr pil. St. Inspekt. BL Korpusu
KOWALCZYK Piotr mjr mgr Spec. Oddziału Materiałowego
KOWALCZYK Zdzisław mjr mgr St. Oficer Wydz. Sł. Lotn.Techn.
KOWALEWSKI Marian ppłk mgr inż. St. Ofic. Wydz. Uzbr. I Elektr.
KOWALIK Zygmunt ppłk mgr inż. St. Inż. Wydz. Inż.-Lotn.
KOWALIK Robert ppłk    
KOWALSKA Danuta     Referent
KOWALSKI Ryszard ppłk mgr St. Of. Oddz. WRiA
KOWALSKI Wiesław kpt. mgr Radca Prawny
KOWALSKI Wincenty ppłk mgr St. Instruktor
KOWALSKI Stanisław ppłk pil. St. Spec. Wydz. Operac. WL
KOWALSKI Stanisław ppłk mgr inż. St. Pom. Wydz. Operacyjnego
KOWALSKI Kazimierz chor.   Kier. Fotolaboratorium WAG
KOZAK Andrzej ppłk dypl. pil. Dyż. Operac. SD - Z-ca Szefa Szt.
KOZIKOWSKI Wiesław płk dypl. mgr Z-ca Dowódcy Korpusu ds. TiZ
KOZŁOWSKI Dariusz mjr   Specjalista Wydz. Personalnego
KOZŁOWSKI Krzysztof st. chor.   Chorąży Kierunku ROKRL
KOZŁOWSKI Roman mjr    
KOZŁOWSKI Wojciech mł. chor.   Adiutant - Szef Szt. Korpusu
KOZŁOWSKI Zbigniew mjr mgr inż. Szef Wydziąłu Łączn. Specjalnej i Bezp.Systemu Łączn.2 KOP.
KOZŁOWSKI Krzysztof ppor. mgr inż. Programista Wydz. Inform.
KOŹBIAŁ Edmund płk dypl. pil. Szef Oddz. Wojsk Lotniczych
KOŹBIAŁ Mieczysław płk dypl. Dowódca SD Korpusu
KRAJEWSKI Jerzy ppłk   Szef Wydziału RL
KRAJNIK Ryszard płk dypl. Szef Wydz. Szkol. Korpusu
KRASZKIEWICZ Wiesław mjr mgr St. Ofic. Wydz. Śr. Boj. Logistyki
KRAWCZYK Kazimierz płk dypl. Kwatermistrz STiZ
KRĘŻEL Jan ppłk pil. St. Nawig. Napr. Gr. Dow. SD
KROPKOWSKI Witold mjr mgr Spec. Wydz. Społ.-Wychowaw.
KRÓL Kazimierz ppłk dypl. Dyż. Sł.Oper.Dowódz.Korpusu
KRÓL Mieczysław płk   Dyż. Odpow. SD - Z-ca Szefa Szt.
KRÓLAK Henryk kpt.   Kierownik Biura Meteo
KRUK Zdzisław chor. szt.   Adiutant Szefa Szkolenia
KRUK Witold por.    
KRUPIŃSKI Marek kpt. mgr inż. St. Synoptyk Biura Meteo
KRUSZYŃSKI Jerzy st. chor.   Kier. Kancelarii Tajnej Sztabu
KRUSZYŃSKI Jerzy ppłk   St. pom. Szefa Wydz. Oper.
KRYCZKA Robert mjr    
KRYŃSKI Stanisław ppłk   St. Ofic. Wydz. Szkol. WRiA
KRZYSZTOFIAK Henryk płk   Szef Wydz. Łączności
KRZYSZTOFIAK Sylwester kpt.    
KRZYŻANOWSKI Gustaw mjr mgr Szef Sł. Wysok.-Ratown.
KRZYŻANOWSKI Jacek płk dypl. Szef Oddz. Infrastruktury
KUBACZ Roman mjr mgr inż. Spec. Wydz. Personalnego
KUBERACKI Andrzej chor. szt.   Chorąży Kierunku ROKRL
KUBIAK Andrzej płk dypl. Szef Oddz. Plan. Operac. A-5
KUBIAK Franciszek mjr   St. Ofic. Ogólnowojskowy
KUBIAK Stefania      
KUBIAK Bolesław chor.   Starszy mechanik Stacji TI
KUBIK Anna     Referent
KUCHARCZYK Zygmunt mjr   Kwatermistrz WAG
KUCHMISTER Jarosław ppłk mgr inż. St. Ofic. Wydz. RL
KUJAWA Stefan ppłk   Z-ca Dyż. Odpow. SD
KUK Stanisław ppłk   Szef Wydz. Org.-Mob.
KULBAKA Remigiusz por. mgr inż. Ofic. Program. Wydz. Inform.
KULESZA Jerzy ppłk mgr Szef Wydz. kadr
KULESZA Barbara      
KULUS Andrzej mjr mgr inż. Spec. Oddz. Rozp. i WRE
KUNIŃSKI Zygmunt ppłk   Z-ca Dyż. Odpow. SD
KUPERBERG Jan płk   Szef Oddz. Zaop.Lot.Techn.
KUPIDURA Julian ppłk mgr St. Instruktor
KUPIEC Dariusz mjr    
KURCZEWSKI Jerzy mjr   Ofic. Wydz. Rozp. i WRE
KUREK Józef ppłk mgr Szef Wydz. Personalnego
KUREK Maria     Referent
KURLETO Paweł płk mgr Sekretarz KP PZPR Korpusu
KUROŃ Henryk ppłk pil. Dyż. Odpow. SD - Z-ca Szefa Szt
KURZAJ Sławomir mł. chor.   Chor. - Organ. Wydz. Org.-Mob.
KUTA Krzysztof chor.   Kier. Kanc. Zagranicznej
KUŹNIAR Mieczysław por.   Pom. Szefa Wydz. Radiotechn.
KUŹNIAR Zdzisław chor. szt.    
KUŹNIAR Genowefa     Maszynistka
KWARTO Paweł mjr mgr Szef Sekret. Dowódcy Korpusu
KWAS Ryszard płk dypl. Szef Oddz. Operacyjnego A-5
KWASOWIEC Andrzej st. chor.   St. Kreślarz Wydz. Operacyjnego
KWASOWIEC Katarzyna     Referent
KWAŚNICKI Tadeusz płk dypl. Szef Wydz. Szkol. Bojowego
KWAŚNIK Marek st. chor.   Kierownik Kancelarii Tajnej
KWIATKOWSKA Salomea     Kierownik Hali Maszyn
KWIDZYŃSKA Halina     Referent
KWIDZYŃSKI Jan st. chor.   Kierownik Kanc. Tajnej STiZ
[ Do spisu alfabetycznego

L

LACH Józef płk dypl. Szef Oddz. Logist. Sztabu A-4
LACROIX Bogdan płk dypl. Szef Oddz. Rozpoi. i WRE A-2
LANDOWSKA Danuta     Planszecistka - Spiker SD
LASKOWSKA       Instruktor GKO ,,Lotnik,,
LASKOWSKI Antoni płk   Dyż. Odpow. SD Z-ca Szefa Szt.
LAUKS Krystian ppłk mgr Szef Wydz. Ruchu Lotniczego
LEKSOWSKA Teresa     Referent
LELOWSKI Andrzej mjr    
LEPPERT Ireneusz por.   Mł. Spec. Wydz. Personalnego
LER Tadeusz kpt. mgr Psychoprofilaktyk Oddz. Szkol.
LESISZ Zbigniew mjr   St. Oficer ROKRL
LESZCZYŃSKI Tadeusz ppłk   St. Pom. Szefa Wydz. Chem.
LEWANDOWSKI Stanisław st. sierż. szt.   St. Obserw. Biura Meteo
LEWANDOWSKI Tadeusz płk   Szef Oddz. Łączn. i Inform.
LEWANDOWSKI Zbigniew mjr   Ofic. Rozpozna. Gł. Dow. SD
LIBEREK Andrzej mjr pil. Spec. Wydz. Pl. Oper. Oddz. G-5
LINIEWSKI Szczepan st. chor. szt.   Chorąży Kierunku ROKRL
LIPIŃSKI Mariusz ppłk dypl. St. Spec. Oddz. Planow. Log.
LIPOWSKI Zbigniew płk mgr inż. Szef Oddz. Łączn. i UL
LUTOSTAŃSKI Roman mjr    
[ Do spisu alfabetycznego

Ł

ŁAPIŃSKI Krzysztof kpt. mgr inż. St. Inż. Wydz. Ekspl. WRt
ŁATANIK Jan chor.   Chorąży Kierunku ROKRL
ŁAWNICZAK Krzysztof ppłk   St. Inst. Wydz. Szkol. Korpusu
ŁAWNICZAK Tomasz mjr mgr inż. Spec. Wydz. Oper. Oddz. Szkol.
ŁOBOCKI Ignacy ppłk mgr inż. St. Inżynier Wydz. Inż.-Lotn.
ŁOBODZIŃSKI Wirgiliusz ppłk mgr inż. St. Dyż. Operac. Dow. Korpusu
ŁOBODZIŃSKI Zbigniew kpt.   Oficer Kierunku WRiA na SD
ŁOPATTO Marek mjr lek. Lekarz Wydz. Zdrowia Korpusu
ŁUKOMSKI Andrzej mjr   ROKRL
ŁUKSZA Wojciech mjr mgr inż. Spec. Wydz. Org.-Mob.
ŁUSIARCZYK Mirosław ppłk dypl. pil. Szef Wydz. Operacyjnego WL
[ Do spisu alfabetycznego

M

MADALIŃSKA Aleksandra     Referent
MADEJSKI Jan ppłk dypl. St. Of. Wydz. Rozp. i WRE
MAGACZ Andrzej mjr   Ofic. Rozpozna. Grupy Dow. SD
MAJCHER Janusz mjr   St. Insp. Kontr. Finansów
MAJER Mieczysław mjr   Specjalista Oddz. Mater. Log.
MALENDOWICZ Andrzej st. chor. szt.   Technik Meteorolog Biura Meteo
MALICKI Mirosław mjr inż. St. Of.ds.Ogólnowojsk.Wydz. Szkol.
MALIK Marek ppłk mgr inż. St. Spec. Oddz. Rozp. i WRE
MALINOWSKI Grzegorz mjr mgr  
MALINOWSKI Stanisław ppłk dypl. St. Oficer Wydz. Operacyjnego
MALINOWSKI Jan mjr   Oficer Wydz. Samochodowego
MALINOWSKI Marian mjr    
MALISZEWSKI Leon st. chor. szt.   Nawigator Grupy Kier. SD
MALITOWSKI Piotr por.   Oficer Kierunku ROKRL
MAŁKIEWICZ Jerzy ppłk   Inspektor Kontr. Finansów
MANDERA Andrzej chor. szt.   Technik Obsługi SD
MARACH Anna     Planszecistka - Spiker SD
MARCHEWKA Kazimierz mjr   Grupa WRiA m. Słupsk
MARCINIAK Zdzisław st. chor. szt.   Technik Obsługi SD
MARCISZ Grzegorz chor. nawig. Nawigator Naprowadzania KPN
MARCISZ   ppłk   St. Oficer Wydz. Samochod.
MARNOCHA Jerzy st. chor.    
MARNOCHA Maria      
MARTKO Teresa     Maszynistka Hali Maszyn
MASALSKI Włodzimierz płk dr D-ca Gr. Oper.WRiA na PŁSD 23
MASZEWSKI Jerzy mjr   p.o. Szefa Oddz. Art. Korpusu
MAŚLANKA Waldemar ppłk mgr inż. St. Oficer Oddz. Rozp. i WRE
MATYJASIK Bogusław mjr pil.  
MAZUR Józef ppłk inż. St. Oficer ds. UL Oddz. Łączn.
MAZUR Stanisław kpt.    
MAZURKIEWICZ Antoni płk   Szef Oddz. Mate.-Tech.Korpusu
MAZUROWICZ Tadeusz mjr   St. Oficer ds. Łączn.
MEJER Ryszard mjr    
MELLER Andrzej chor. szt.   Technik Obsługi SD
METRYKA Tadeusz mjr    
MIASTKOWSKA Mirosława     Kierownik Hali Maszyn
MICHAJLISZYN Tatiana     Referent
MICHALIK Marek mjr dypl. pil. Szef Wydz. Szkol. Dow. i Szt.
MICHALSKI Kazimierz ppłk mgr Z-ca Dowódcy SD
MICHALSKI Grzegorz sierż.    
MICHALSKI Wiesław mjr    
MICHALSKI Andrzej por.   D-ca Plutonu Kom. Radio.
MICHAŁEK Leszek ppłk    
MICHTA Andrzej mjr nawg. Oficer Kierunku LM SD
MIEDZIŃSKI Tomasz kpt. mgr inż. Spec. Oddz. Techn. Lotniczej
MIKSA Jerzy ppłk   St. Oficer Wydz. Chemicznego
MILANOWSKI Kazimierz ppłk   Z-ca Szefa Sztabu
MILLER Stefan chor. szt.   Chorąży Kierunku ROKRL
MINTA Andrzej chor. szt.   Chorąży Kierunku ROKRL
MIRECKI Robert kpt.   St. Oficer ROKRL
MISIEJUK Mirosław mjr mgr inż. Specjalista Systemu Łączn. i Inf.
MISZCZUK Marek mjr   Spec.Wydz.Oper. Oddz. oper. G3
MITRUS Beata     Referent
MITRUS Dariusz mjr mgr Specjalista Wydz. Personalnego
MIZERNY Marian mjr mgr inż. St. Oficer Wydz. Dowodzenia
MIZERSKI Ireneusz ppłk mgr inż. Szef Wydz. Sł. Lotn.- Tech.
MOGIŁA Kazimierz kpt.   Oficer Wydz. Operacyjnego
MOLENDOWICZ Andrzej st. chor. szt.   Technik Obsługi SD
MORYŃ Andrzej mjr inż. Ofic. Wydz.
MOSKAL Ryszard kpt. mgr inż. St. Programista Wydz. Inform.
MOTOŁA Jakub ppłk dypl. pil.  
MROCZEK Tadeusz ppłk dypl. Szef Oddziału Org.-Szkol.
MROZEK Tadeusz ppłk   Szef Wydz. Got. Boj. i Mob.
MROZIŃSKI Krystian ppłk mgr inż. Metrolog STiZ
MROZIŃSKI Tadeusz płk   Szef Wydz. Łączności
MULARCZYK Jan ppłk   Z-ca Szefa Wydz. Rozp. i WRE
MURAS Michał mł. chor.   Adiutant Szefa Szkolenia
MURAWSKI Leszek ppłk   Szef Wydziału Kadr Korpusu
MUSZYŃSKI Jerzy mjr pil. Ofic. Kierunku LM na SD
MUSZYŃSKI Stanisław st. sierż. szt.   Technik Obsługi SD
MUZYKA Waldemar mjr mgr inż. St. Inżynier Obsługi SD
MYSZKO Piotr kpt. mgr inż. Inżynier GZT SD
[ Do spisu alfabetycznego

N

NAKONIECZKA Andrzej mjr   Oficer Rozp. Gr. Dow. SD
NAROJCZYK Mieczysław st. sierż. szt.   Kierowca autob. Pl.Sam. WAG
NAWOTKA Jan ppłk mgr Pierwszy St. Radca Prawny
NAZAREWICZ Henryk ppłk dypl. St. Insp. ds. Ogólnow. Wydz. Szkol.
NIEDBAŁA Piotr mjr mgr inż. Spec. Wydz. Oper. Oddz. (G-3)
NIEMIEC Józef mjr mgr inż. Spec. Oddz. Techn. Naziemnej
NIERADKO Jerzy ppłk mgr inż. St. Dyż. Oper. D-dztwa Korpusu
NIEWIADOMA Wiesława     Referent Kancelarii Tajnej
NIEWIADOMSKI Jerzy ppłk   St. Oficer Wydz. Łączn. Korpusu
NIEWIADOMY Janusz ppłk pil.  
NIEWIŃSKI Jan ppłk mgr inż. Szef Wydz. Ekspl. Oddz. WRiA
NIKITIN Jerzy ppłk mgr inż. St. Pom. Szefa Wydz. Łączn.
NITKA Janina     Kontroler - Operator RL
NITKA Roman płk mgr inż. Dowódca SD Korpusu
NOGA Władysław kpt. mgr inż. Inżynier Obsługi SD
NONIEWICZ Andrzej płk dypl. Dyż.Odpow. SD - Z-ca Szefa Szt.
NOWACKA Agnieszka     Referent Oddz. Techn. Naziem.
NOWACKI Rafał kpt.   Specjalista Wydz. Personalnego
NOWACKI Piotr mjr   Inżynier Obsługi SD
NOWACZYK Piotr mjr mgr inż.  
NOWAK Jan ppłk mgr St. Instruktor
NOWAK Jan mjr nawig. Nawigator Grupy Kier. SD
NOWAK Krzysztof kpt.   Inżynier Obsługi SD
NOWAK Marek st. chor. szt.   Chorąży Kierunku ROKRL
NOWAK Stanisław płk dypl. pil. Z-ca Szefa Sztabu Korpusu
NOWAK Lech mjr   St. Inż. 43 el Korpusu
NOWAKOWSKI Gabriel st. chor. szt.   Kierownik Kancelarii Sztabu bl 1
NOWAKOWSKI Stanisław mjr   St. Of.Wydz.Łączn. Oddz. Łączn.
NOWAKOWSKI Zbigniew ppłk mgr Szef Wydz. Org.-Mobil.
NOWALIŃSKI Bogusław ppłk mgr inż. St. Inż. Wydz. Ekspl. WRiA
NALEWAJA Romuald mjr   Sekretarz KP PZPR Korpusu
[ Do spisu alfabetycznego

O

OCHNIAK Henryk ppłk dypl. Szef Wydz. Nadz. Kwater.
OGONOWSKI Zdzisław ppłk mgr St. Inst. Wydz. Społ.-Wych.
OKRASIŃSKI Kazimierz kpt. mgr Instruktor
OKUPNIAK Andrzej ppłk mgr inż.  
OLCZAK Janusz płk dypl. pil.  
OLECH Ryszard por.   Oficer Kierunku ROKRL
OLEJNICZAK Janusz mjr mgr inż. Spec. Oddz. Techn. Naziemnej
OLEJNICZAK Piotr ppłk mgr inż. Spec. Oddz. Techn. Lotn.
OLEJNICZAK   ppłk   St.Pom. Szefa Wydz. Ekspl. WRt
OLEJNIK Zbigniew mjr   St. Inżynier Obsługi SD
OLEJNIK   płk dypl. Szef Wydz. Szkol. WRiA
OLEK Jerzy ppłk   St. Oficer Wydz. Samoch.
OLSZÓWKA Ryszard ppłk   Z-ca Dyż. Odpow. SD
OLSZÓWKA Barbara     Referent
ONYSZKO Marek kpt. mgr inż. St. Oficer Kier. ROKRL
OPACIAN Kazimierz kpt.   Oficer Kierunku ROKRL
ORZECHOWSKA Stanisława     Kreślarz Wydz. Operacyjnego
OSIŃSKI Stefan st. chor. szt.   Chorąży Kierunku ROKRL
OSTROWSKI Stanisław kpt. lek. Lekarz Izby Chorych WAG
OSUCH Feliks chor. szt.    
[ Do spisu alfabetycznego

P

PACANOWSKI Roman mjr mgr inż. Szef Sekcji Techn. Oddz. WOPL
PACHNOWSKA Iwona     Kontroler - Operator RL
PACHOLEC Ryszard ppłk mgr Z-ca Szefa Wydziału
PACUŁA Marian st. chor. szt.   St. Synoptyk Biura Meteo
PACZKOWSKI Ireneusz st. sierż. szt.   Kierowca autobusu
PALUCH Józef st. chor. szt.   St. Synoptyk Biura Meteo
PALUCH Eleonora     Księgowa Sekcji Finan. WAG
PALUCH Jan płk   Szef Wydz. Kadr
PAŁKA Stanisław ppłk   St. Of.ds.Łączn.Spec.Oddz.Łączn.
PANECKA Bregida      
PANECKI Grzegorz ppłk mgr inż. St. Inż. Wydz. ZTL
PANKIEWICZ Otylia     Pielęgniarka Izby Chorych WAG
PANKIEWICZ Adam mjr   St. Dyż. Łączn. Korpusu
PAPAŁA Henryk ppłk dypl. St. Of. Wydz. Operacyjnego
PASIEWICZ Władysław płk dypl. pil. Szef Wydz. Szkol.Z-ca Szefa WL
PASIŃSKI Zdzisław mjr mgr inż. Oficer Kier. LM na SD
PASTUSZKA Mariusz mjr mgr inż. Spec. Wydz. Got. Boj. i Mob.
PATEK Tadeusz ppłk   St. Pom. Szefa Szt. ds. Och. Taj.
PAWLACZYK Marian ppłk   Z-ca Dyż. Odpowiedz. SD
PAWLAK Grzegorz chor.   Technik Obsługi SD
PAWLINA Piotr ppłk mgr inż. Szef Wydz.
PAWLUKIEWICZ Tadeusz ppłk mgr St. Insp. ds. Bazy Wydz. Szkol.
PAWLUKIEWICZ Janina     Księgowa Sekcji Finan. WAG
PAWŁOWSKA Alicja     Sam.Ref. Sekretariatu D-cy Korp.
PAWŁOWSKI Adam st. chor. szt.   Mag. Sprzętu Szkol.Wydz. Szkol.
PAWŁOWSKI Jan ppłk pil. Dyż. Odpow. SD-Z-ca Szefa Szt.
PAWŁOWSKI Jerzy chor.   St technik Sekcji TI.
PAWŁOWSKI Piotr mjr nawig. Z-ca Dyż. Odpow. SD
PAWULSKI Ryszard ppłk mgr inż. St. Inż. Wydz. Uzbr. i Elektr.
PEITLER Andrzej mjr    
PENC Tadeusz ppłk   Of. Gr. Ostrzegania SD
PENDRAK Adam mjr mgr St. Of. Plan. Oddz. Operacyjnego
PEPLIŃSKI Tadeusz mjr   St. Of. Grupy Dow. WRiA
PERCZYŃSKI Jan mjr   St. Of. Wydz. Rozp. i WRE
PEREŁKA Marian ppłk mgr Szef WF i Sportu Korpusu
PIASECKI Leszek ppłk    
PIASECKI Marian ppłk   St. Of. Wydz. RL
PIĄTKOWSKI Jerzy mjr   Dyżurny Łączności Korpusu
PIĄTKOWSKI Zygmunt ppłk   St. Of. Wydz. Sł. Lotn.-Techn.
PIECH Bronisław ppłk dypl. pil. Insp. BL Wojsk Lotniczych
PIECZYŃSKI Ryszard st. chor. szt.   Chorąży Kierunku ROKRL
PIEGZA Waldemar ppłk dypl. pil. Inspektor Wojsk Lotniczych
PIEKART Lech mjr mgr St. Oficer
PIELASZKIEWICZ Krzysztof mjr mgr inż. Specjalista Oddz. Łączn. i Inf.
PIEŃKOSZ Barbara     Referent Oddz. Mater. Logistyki
PIERÓG Józef ppłk   Z-ca Szefa Wydz. Organ.-Mob.
PIERZCHALSKI Adam mjr   St.Of.Grupy Dow.WRiA PłSD-23
PIETKIEWICZ Ewald ppłk   St. Of. Rozp. Grupy Dow. SD
PIETKIEWICZ Leszek st. chor. szt.    
PIETRZAK Stanisława     Sam. Referent STiZ
PIETRZAK Tadeusz płk dypl. Szef Wydz. Org.-Szkol. STiZ
PIĘTOWSKI Antoni ppłk   Dyż. Odpow. SD-Z-ca Sz. Szt.
PIĘTOWSKI Stanisław mjr    
PIŁAT Małgorzata      
PIŁAT Lech mjr mgr Kierownik GKO ,,Lotnik,,
PIOTROWICZ Bronisław ppłk mgr inż. St. Inż. Wydz. Eksploat. WRiA
PIOTRZKOWSKI Mateusz st. chor. szt. nawig. Chorąży Kierunku ROKRL
PIÓRO Wojciech st. chor.   Płatnik Sekcji Finansowej WAG
PLACEK Alicja     Referent
PLUCIŃSKI Jerzy kpt.   Oficer Kierunku ROKRL
PLUTA Kazimierz ppłk mgr St. Of. Wydziału Kadra
PŁASZAJ Franciszek ppłk   St.Of.Grupy Dow.WRiA PłSD-23
PŁOŃCZAK Ewa     Referent
PŁOŃCZAK Mirosław płk dypl. Szef Oddz. Planow. Logistyki
PŁOWENS Robert mjr   Spec. Oddz. Mater. Logistyki
PNIEWSKI Bogusław ppłk   Z-ca Dyż. Odpow. SD
POBIEDZIŃSKI Henryk chor. szt.   Chorąży Kierunku ROKRL
PODCZASI Ewa     Referent Insp. Kontr. Finans.
PODELWOWSKI Zbigniew mjr   Ofic. Kierun. WRiA na SD
PODOLSKI Zdzisław ppłk   St. Ofic. Wydz. ZLT
POGORZELSKI Jerzy kpt.   Dyż. Łączn. WŁ
POKLĘKOWSKA Rosyta     St. Referent.
POKORSKI Kazimierz mjr mgr inż. St. Ofic. Wydz. Łączn.
POLAKIEWICZ Grażyna     Planszecistka SD
POLEWSKI Mirosław por. dypl. ek. Pom. Szefa Wydz. MPS
POLIŃSKI Rafał mjr pil. Spec. Oddz. Wojsk Lotn.
POLITAŃSKI Karol st. sierż. szt.   Pisarz Wydz. Inż.-Lotn.
POLITOWICZ Cezary kpt.   Of. Współdziałania ROKRL
POLUS Tomasz mjr mgr inż. Spec. Oddz. Techn.-Lotn.
POLUSZYŃSKI Arkadiusz ppłk dypl. pil. Szef Wydz. Oper. Wojsk Lotn.
POŁAWSKI Wiesław płk dypl. Szef Oddz. Operacyjnego A-3
POŁOŃSKI Kazimierz kpt. mgr Instruktor
POPIELA Andrzej ppłk mgr inż. St. Of. Wydz. Org.-Szkol. STiZ
POPIOŁEK Zofia     Księgowa GKO ,,Lotnik,,
POPIOŁEK Edward mjr mgr Kierownik GKO ,,Lotnik,,
POŚNIK Andrzej ppłk mgr inż. Szef Wydz. Org.-Mob.
POTEREK Janusz mjr    
POTRACKI Franciszek ppłk mgr Psychoprofilaktyk Oddz. Szkol.
PREISS Jerzy mjr   Of.Gr.Oper. WRiA na PłSD-23
PRUS Jan mjr pil. Inspektor LM Wojsk Lotn.
PRYCZEK Edward płk dypl. pil. Szef Wydz. Ruchu Lotniczego
PRYLIŃSKI Marek kpt. lek. Lekarz - Stom. Izby Chor. WAG
PRYŁOWSKI Piotr st. chor. szt.    
PRZĘZAK Krystyna     Sam. Insp. ds. Prac. Cywil.
PRZĘZAK Zbigniew płk mgr inż. Szef Wydz.Szk.Z-ca Szefa WRiA
PRZYBYLAK Wiesław st. chor. szt.   Chorąży Kierunku ROKRL
PRZYBYLSKI Jerzy mjr    
PRZYBYŁA Piotr mjr mgr inż. St. Of. Wydz. Śr. Boj. STiZ
PRZYBYŁA Eugeniusz ppłk dypl. St. Ofic. Wydz. Operacyjnego
PRZYMANOWSKI Marek kpt. mgr inż. St. Ofic. Wydz. Szkol. WRiA
PUZIO Kazimierz chor. szt.   Chorąży Kierunku ROKRL
PAWŁOWSKI Jerzy st. chor.   Technik Telef. Stacji TI
PASIKOWSKI Roman por.   Kierownik Telefon. Stacji TI
PODHAŃSKI Piotr płk dypl. Szef Sztabu - Z-ca Dowódcy
PATRYN Helena     Telefonista
PATRYN   chor.   Dowódca Plutonu Samoch.
PIECHNIK Józef płk dypl. Szef Wydz. Doskok. SD
[ Do spisu alfabetycznego

R

RACZKOWSKI Wiktor ppłk   St. Ofic. Oddz. Wojsk Lotniczych
RADZILIS Józefa     Referent Oddz. Mat. Log.
RADZIULIS Wiesław ppłk pil Inspekt. Wojsk Lotniczych
RAFACZ Janusz ppłk   Komendant SNDW Sobieszewo
RAJMAN Zbigniew mł. chor.   Kierownik Foto-Labor.
RAKOCIŃSKA Jadwiga     Referent Kancelarii Tajnej
RAKOCZY Adam ppłk pil. Dyż. Odpow. SD Z-ca Sz.Sztabu
RAKOWSKI Zdzisław płk lek. Szef Wydz. Służby Zdrowia
RAMOS Jan mjr   Oficer Współdziałania RL
REINKE Stanisław mjr mgr inż. St. Synoptyk Biura Meteo
REJMAK Adam mjr dr inż. Ofic. Kierunku LM na SD
REJOWSKI Czesław mjr   Instruktor
REKSIŃSKI Jan ppłk    
RELUGA Marek kpt.   Spec. Wydz. Syst. Łączn. i Inf.
RENKEL Jarosław mjr dypl. Spec. Oddz. Planow. Logist.
RESZCZYŃSKI Józef ppłk mgr inż. St. Of. Wydz. Org.-Szkol. STiZ
ROBAK Bonifacy płk   Dowódca SD Korpusu
ROBAK Marek mjr mgr pil. Spec. Oddz. Wojsk Lotniczych
ROCHNIŃSKI Marian mjr mgr Ofic. Wydz. Społ.-Wychow.
ROCHOWIAK Krzysztof ppłk   Szef Wydziału MPS
ROGOWSKA Alfreda     Księgowa Wydz. MPS
ROGOWSKI Jan st. chor. szt.   Kierownik Magazynu Map
ROGOWSKI   ppłk    
ROKICKI Kazimierz st. chor. szt.   Chorąży Kierunku ROKRL
ROLKA Edward st. chor. szt.   Technik Obsługi SD
ROMANOWSKI Zdzisław ppłk dypl. Z-ca Szefa Wydz. Operacyjnego
ROMANOWSKI Mieczysław sierż.   St. Mech. Telegr. Stacji TI
ROSA Wiesław st. chor.   Synoptyk Biura Meteo
ROSIŃSKI Julian mjr   Of. Kier. WR na SD
ROSOSIŃSKI Marek por.   Ofic. Sekcji Inż.-Saper.
ROSÓŁ   ppłk   St. Of. Wydz. Samochodowego
ROSTKOWSKI Jerzy kpt.   Of.Grupy Oper.WR na PłSD-23
ROZMIANIEC Wacław ppłk pil. Dowódca 43 el Korpusu
ROZWADOWSKA Elżbieta     Bibliotekarka
ROŻEK Dariusz kpt. mgr inż. St. Synoptyk Biura Meteo
ROŻEK Wojciech ppłk dypl. St. Of. Wydz. Operacyjnego
ROŻNIAKOWSKI Janusz mjr inż. Szef Sekcji P.Chem. Oddz. Szkol.
ROŻNIATOWSKI Andrzej kpt. lek. Lekarz Izby Chorych WAG
RÓG Krzysztof st. chor. szt.   Chorąży Kierunku ROKRL
RÓŻAŃSKA Danuta     Kontroler - Operator RL
RÓŻAŃSKI Stanisław ppłk mgr inż. Szef Wydz. Służby Meteo
RÓŻYCKI Sławomir mjr inż. Szef Sekcji Planowania
RUCIŃSKI Aleksander kpt.   St. Oficer ROKRL
RUDNIEWSKI Stanisław płk mgr inż. Szef Wydz. Sł. Uzbr. i Elektr.
RUDZIŃSKI Marian ppłk mgr Z-ca D-cy SD
RUMIŃSKI Roman płk mgr inż. Szef Oddz. Łączn. i UL
RUPRIK Krzysztof st. sierż. szt.   St. Obserwator Biura Meteo
RUTKOWSKI Leszek ppłk dypl. Szef Wydz. Plan. Logistyki
RUTKOWSKI Adam ppłk mgr inż. Dowódca ROKRL
RUTKOWSKI Stanisław st. chor. szt.   Chorąży ds. UL SRL
RYBACKI Cezary por. lek. Lekarz Izby Chorych WAG
RYBARCZYK Zygmunt mjr mgr inż. St. Ofic. Rozp. SD
RYCERZ Jerzy st. chor. szt.   Kierownik Działu GZT SD
RYCERZ Helena     Sam. Referent WAG
RYDZYŃSKA Renata     Kontroler Operator RL
RYŁKO Jarosław kpt. mgr inż. Spec. Oddz. Łączn. i Inf.
RZEPECKI Bonifacy ppłk   St. Insp. Kontr. Finan.
RZYCZKOWSKI Grzegorz kpt. mgr inż. Ofic. Wydz. Operacyjnego
RZYMSKI Tadeusz ppłk   Szef Wydz. UL Oddziału Łączn.
[ Do spisu alfabetycznego

S

SABINIARZ Grzegorz por.   Ofic. Kierunku ROKRL
SABINIARZ Zdzisław por.   Inst. Wydz. Społ.-Wych.
SADOWSKI Ludwik ppłk   Z-ca Dyż. Odpowiedz. SD
SADOWSKI Jerzy st. chor. szt.   Technik Obsługi SD
SADURSKI Janusz mjr mgr inż. Spec. Oddz. Techn. Lotn.
SAJDAK Ryszard płk inż. Dowódca 2 BRt w latach 1974-1984
SALATA Zygmunt płk mgr inż. Szef Zarządu Operacji SP
SAWCZUK Andrzej mjr   Ofic. Rozp. Gr. Dow. SD
SAWICKI Bernard płk dypl. Szef Oddz. WOPL
SAWICKI Michał mjr inż. Spec. Oddz. Rozp. i WRE
SCHABOWSKI Kazimierz ppłk   Szef Wydz. Organiz.-Mob.
SCHMIDT Klemens st. chor.   Kier. Kancelarii Zagranicznej
SCHWARTZ Roman kpt. inż. Pom. Szefa Wydz. Eksploat. WRt
SEWERYŃSKI Mirosław st. chor. szt.   Chorąży Kierunku ROKRL
SIDORKO Tadeusz st. chor.   Techn. Urządz. Radioelektr. Esk.
SIEKIERA Genowefa     Księgowa Sekcji Finan. WAG
SIEKIERA Jerzy płk   Szef Wydz. Inż.-Lotn.
SIEKIERA Antoni płk dypl. pil. Szef Wydz. Operacyjnego
SIELECKI Konrad ppłk   St. Ofic. Ogólnow. Wydz. Szkol.
SIEMBIDA Bogdan ppłk dypl. St. Ofic. Wydz. Org.-Szkol. STiZ
SIEMIENIAK Zdzisław ppłk    
SIEŃCZUK Wiesław mjr pil. St. Ofic. ROKRL
SIERADZKI Grzegorz st. chor. szt.   Adiutant Dowódcy Korpusu
SIKORA Stanisław ppłk    
SIKORSKI Włodzimierz chor.    
SILSKI Tadeusz kpt. inż. Pom. Szefa Wydz. Radiot. WRt
SITEK Henryk mjr   Dyżurny Łączności
SIUDA Ryszard ppłk pil. Dyż. Operac. SD Pom. Szefa Szt.
SIUDZIŃSKI Tadeusz st. sierż. szt.    
SKALIŃSKI Jerzy ppłk dypl. pil. St. Ofic. Wydz. Operacyjnego
SKALSKA Bożena     Kontroler Operator RL
SKALSKI Andrzej ppłk dypl. pil. St. Inspektor BL
SKARWECKI Piotr st. chor.    
SKĄPSKI Mariusz ppłk mgr inż. Szef Wydz. MPS
SKOWROŃSKI Andrzej mjr   Spec. Oddz. Techn.- Lotn.
SKWAREK Andrzej kpt.   Ofic. kierunku ROKRL
SŁAPCZYŃSKA Elżbieta     Referent
SŁOMA Andrzej mjr mgr inż.  
SŁONIEC Bolesław ppłk dypl. St. Ofic. Wydz. Org.-Szkol. STiZ
SŁONIEWSKI Andrzej ppłk dypl. Szef Wydz. nadzoru Kwater.
SMERŻA Edward mjr   Szef Wydz. Zaop. i Sp. Łączn.
SMOLEŃ Jan st. chor. szt.   Chorąży Kierunku ROKRL
SNELA Zdzisław st. sierż. szt.    
SOBOCKI Piotr por. mgr inż. Synoptyk Biura Meteo
SOCHA Jerzy płk dypl. Szef Oddz.
SODKIEWICZ Mieczysław ppłk mgr Szef WF i Sportu
SODKIEWICZ Ryszard mjr mgr inż. St. Ofic. Oddz. Łączn. i UL
SOKOŁOWSKI Bogdan płk dypl. pil. Z-ca Szefa Sztabu Korpusu
SOŁDON Bogusław mjr mgr  
SOŁTYSIK Roman ppłk   Pom.Sz.Szt.ds.Łączn.Kadr.-Szyfr.
SOMMERFELD Bogusław kpt.   Oficer Kier. WRiA na SD
SONTOWSKA Elżbieta     maszynistka STiZ
SPÓZ Eryk mjr mgr St. Spec. Wydz. Społ.-Wych.
STACHOWIAK Anna     Bibliotekarka w GKO ,,Ikar,,
STALIŃSKI Jan mjr mgr inż. Spec. Oddz. Szkolenia
STANISŁAWSKI Zdzisław mjr mgr Spec. Wydz. Personalnego
STANULEWICZ Andrzej ppłk dypl.  
STARBA Marek kpt. mgr inż.  
STARZEC Adam kpt. mgr inż. St. Inż. Wydz. Inż.-Lotn.
STASZCZAK Eugeniusz mjr    
STEC Zygmunt ppłk mgr St. Radca Prawny
STEC   płk   Dyż. Odp. SD - Z-ca Szefa Szt.
STELMASIAK Grażyna     Księgowa Sekcji Finan. WAG
STĘPIEŃ Tadeusz ppłk lek. St. Lekarz Wydz. Sł. Zdrowia
STĘPNIEWSKI Jan ppłk mgr inż. Szef Wydz. Łączności
STOCHŁA Wiesław st. chor.   Chorąży Kierunku ROKRL
STOLARSKI Jan płk dypl pil. Z-ca Gł. Nawigatora
STRACH Andrzej     Technik Sprzętu NOSP i Wysok.
STRADAŁ Zbigniew ppłk pil. Szef Strzel. Powietrz. Wojsk Lot.
STRAMOWSKI Jan płk mgr inż. Szef Oddz. Techn. Naziemnej
STRULAK Kontrad płk dypl. pil.  
STRZELECKI Edward ppłk mgr inż. Szef Wydz. Szkol. Oddz. WOPL
STRZELECKI Zbigniew mjr   Pom. Szefa Wydz. Łączn.
STUDZIŃSKI Lech ppłk    
SUCHANECKI Marek ppłk   St. Ofic. Wydz. Operacyjnego
SUCZYŃSKI Zbigniew chor. szt.   Chorąży Kierunku ROKRL
SULIK Henryk mjr   Of. Operac. Wydz. Operacyjnego
SULIMA Czesław mjr dypl. St. Of. Wydz. Szkol. WRiA
SUSZYŃSKI Piotr mjr    
SUŚ Mirosław st. sierż.   Kreślarz Wydz. Operacyjnego
SUWIŃSKI Tomasz chor. szt.   Chorąży Kierunku ROKRL
SWATOWSKI Andrzej mjr   Spec.Wydz.Bezp.Syst.Łączn. Inf.
SYGNOWSKI Henryk płk dypl. pil. Szef Wydz.Szk.Lot.Z-ca Sz. WL
SZAFIŃSKI Ignacy ppłk mgr inż. St. Oficer Wydz. Rozp. i WRE
SZAFRUGA Stanisław ppłk pil. Szef Strzelania POW Wojsk Lot.
SZAJCZYK Stanisław ppłk pil. St. Oficer RL
SZAMOT Józef st. chor.   Chorąży Ewid. Wydz. Org.-Mob.
SZAWŁOWSKI Antoni st. chor.   Kinooperator GKO ,,Lotnik,,
SZCZĘSNY Ryszard płk dr Z-ca Szefa Wydziału
SZCZYGIELSKI Jan st. sierż.   Technik Obsługi SP
SZELĄG Andrzej mjr mgr St. Pom. Szefa Wydz. Kadr
SZIMA Franciszek płk   Szef Wydz. Zaop. Lotn.-Techn.
SZKODA   ppłk   St. Inż. Wydz. Inż.-Lotn.
SZŁYKOWICZ Edward ppłk dypl. Z-ca Dyż. Odpow. SD
SZNEIDER Kazimierz mjr nawig. St. Nawig. Naprow. KPN
SZOKALUK Eugeniusz kpt.    
SZPARAGA Zenon ppłk mgr St. Instruktor
SZRAM Kazimierz mjr mgr Psychoprofilaktyk Oddz. Szkol.
SZTABOWICZ Wiesław mjr mgr Instruktor Wydz. Społ.-Wych.
SZTOKMAŃSKI Edwin st. chor.   Dowódca Urządzenia
SZTOKMAŃSKI Jerzy kpt. mgr inż. St. Inżynier Obsługi SD
SZTOLPA Jan ppłk pil. Inspektor BL
SZUFLICKI Henryk ppłk   St. Oficer Ostrzegania SD
SZULC Adam płk mgr inż. Szef Oddz. Infrastruktury
SZUMSKI Tadeusz ppłk   St. Of. Wydz. Rozpoi. i WRE
SZURKA Alicja     Referent
SZURKA Leon płk   Szef Wydz. Inż.-Lotnicz.
SZYC Leszek ppłk mgr inż. St. Oficer Wydziału RL
SZYDŁOWSKI Karol ppłk mgr inż. Szef Wydz. Organizacyjnego
SZYMAŃSKI Roman chor. szt.   Kier. Kancelarii Arch. Krypt.
SZYMCZAK Tadeusz mjr mgr inż. Metrolog STiZ
SZYSZKA Sławomir mjr pil.  
SZULCZEWSKI Henryk ppłk   St. Inż. Wydz. Inż.-Lotn.
[ Do spisu alfabetycznego

Ś

ŚCIEGIENNY Bohdan kpt. lek. Lekarz Izby Chorych WAG
ŚLĘZAK   ppłk   Szef Wydz. Chemicznego
ŚLIWIŃSKI Franciszek płk   Szef Wydz. Ogólnowojsk. i WF
ŚLIWIŃSKI Jan płk inż. Szef STiZ - Z-ca Dowódcy
ŚMIGIELSKI Janusz mjr   Spec. Wydz. Mob. Mater. i HNS
ŚRODECKA Wiesława     Referent
ŚWIERCZYŃSKI Piotr mjr    
ŚWIETLIK Tomasz chor. szt.   Technik Obsługi SD
ŚWIŁEL Wacław ppłk mgr inż. St. Oper. Oddz. Łączn.
ŚWINIARSKI Tadeusz st. sierż. szt.   Pisarz - Kreślarz Wydz. Chem.
ŚWINOGA Grzegorz mjr   St.Of.ds.Łącz.Spec. Wydz.Łączn.
ŚWITAŁA Kazimierz   inż. Inż. Spec. ds. Bud. Oddz. Łączn.
ŚWITONIAK Zbigniew st. chor. szt.   Technik Obsługi SD
[ Do spisu alfabetycznego

T

TANANA Stanisław płk pil. Szef Wojsk Lotniczych
TELEP Janina     St. Referent
TELEP Wiesław płk dypl. Szef Oddz. WOPL
TIRE Janusz chor. szt.   Technik Obsługi SD
TKACZYK Stanisław płk dr med. Szef Wydz. Służby Zdrowia
TKACZYK Stefan płk mgr Szef WRt Korpusu
TOKARCZYK Krzysztof płk dypl. Szef Oddz. Techn. Naziemnej
TOŁŁOCZKO Zdzisław płk mgr inż. Szef Wydz. Ekspl. WRiA
TOMASZEWSKI Rafał mł. chor.   Adiutant Dowódcy Korpusu
TOMCZAK Marian płk mgr Sekretarz KP PZPR Korpusu
TOPIJ Grzegorz kpt.   Oficer - Kierunku ROKRL
TOPOLNICKI Jerzy kpt. pil. Szef Wydz. Nawigacji Korpusu
TROJANEK Jacek mjr mgr inż.  
TROJANOWSKI Zygmunt mjr   Of. Gr. Dowodz. WRiA PłSD-23
TRUSKAWA Andrzej ppłk mgr inż. Szef Wydz. Sł. Lotn.-Techn.
TRUSZYŃSKI Andrzej płk mgr inż. Szef Oddz. Szkolenia
TRYTEK Józef st. chor. szt.   Spec.Wydz.Bezp.Sys.Łączn.i Inf.
TUZIŃSKI Dariusz mjr nawig.  
TYRAŁA Bogdan chor. szt.   Kier. Fotolaboratorium
TYSZKIEWICZ Paweł kpt. mgr inż. Spec. Sekcji Ratown. Lotniczego
[ Do spisu alfabetycznego

U

URBAŃSKI Maciej ppłk mgr St. Spec. Wydz. RL
URBANIAK Jacek mjr   Spec. Wydz. Got. Boj. i Mob.
URBAN Marek mjr lek. Szef Wydz. Służby Zdrowia
URBAN Antoni płk dypl. Z-ca Szefa Wydz. Operacyjnego
URBAN Irena     Telefonistka Sekcji TI WŁ
[ Do spisu alfabetycznego

W

WAGA Wiesław mjr inż. Of. Kier. WR SD
WAGA Adam sierż.   Dowódca Radiostacji UKF
WALCZAK Brunon mjr   Kierownik Garnizonowego Klubu Wojskowego /pierwszy/
WALICKA Barbara     Maszynistka hali maszyn
WALICKI Jan płk mgr  
WALIGÓRA Bogusław mjr    
WALKOWIAK Andrzej mjr mgr Kierownik GKO ,,Lotnik,,
WALUSIAK Stanisław mjr mgr St. Instruktor
WAŁEK Janusz płk mgr inż. Szef Wydz. Samochodowego
WARDZIŃSKI Ireneusz mjr    
WARGACKI Juliusz chor. szt.   Chorąży Kierunku ROKRL
WARKOCZ Janusz mjr pil.  
WARYLEWSKI Wiesław płk dypl. Szef Oddz. WRiA
WASĄG Mieczysław płk dypl. Szef Oddziału WRiA
WASĄG Regina     Referent
WASIAK Tadeusz ppłk   St. Of. ds. Łączn. Spec.
WASILEWSKI Bogusław płk dypl. pil. Szef Oddz. Wojsk Lotniczej
WASILEWSKI Arkadiusz kpt. mgr inż. Synoptyk Biura Meteo
WASILEWSKI Zdzisław ppłk   Dowódca Artylerii OPL Korpusu
WASZCZENIU Jan kpt.   Dowódca Kompani SD
WAWRZYNIAK Andrzej chor. szt.   Technik Obsługi SD
WĄS Marian por. inż. Kierownik Sekcji TI WŁ
WDOWSKI Andrzej mjr mgr Szef Sekretariatu D-cy Korpusu
WEICH Marian chor. szt.   Technik Obsługi SD
WEISS Andrzej mjr    
WEJNER Karolina     Lekarz Stomatolog Izby Chorych
WICHER Krystyna     Pracownik Kancelarii Tajnej
WICHER Rościsław mjr pil. Z-ca Dowódcy 43 el Korpusu
WIELICZKO Romuald ppłk   Inspekt. Kontr. Finan. Korpusu
WIERCIŃSKI Robert kpt.    
WIERCIOCH Józef płk mgr inż. Szef Wydz. Samochodowego
WIERZBICKI Krzysztof mjr mgr inż. Spec. Wydz. Autom. Dow.
WIERZCHOSŁAWSKA Maria     Referent
WILK Krzysztof mjr    
WINEK Wojciech mjr nawig. St. Nawig. Naprow. KPN
WISZNIA Jerzy mjr mgr Szef Służby Wysok.-Ratow.
WIŚNIEWSKI Waldemar kpt.   Oficer Kierunku ROKRL
WITASZEK Dariusz kpt. dypl. Of. Wydz. Szkol. Dow. i Szt.
WITCZAK   ppłk   St. Of. Wydz. Operacyjnego
WITEK Jan ppłk pil. Gł. Nawigator Korpusu
WITKOWSKI Marek mjr   St. Inżynier Obsługi Techn. SD
WLIZŁO   mjr inż. St. Of. Wydz. UL
WŁODARCZYK Witold ppłk dypl. Dyż. Odpow. SD - Z-ca Sz.Szt.
WŁODARCZYK Jan ppłk mgr inż. St. Inż. Wydz. Inż.-Lotn.
WOJCIECHOWSKI Józef ppłk    
WOJCIECHOWSKI Jerzy ppłk mgr inż. Dyż. Oper. Dowództwa Korpusu
WOJDAT Andrzej mjr mgr inż. Spec. Wydz. Pl. Oper. Oddz. G-5
WOJEWSKI Zbigniew st. sierż. szt.   St. Obserwator Biura Meteo
WOJNICZ Józef kpt. pil. Szef Wydz.Szkol.Boj. Wojsk Lot
WOJTASIK Ludwik ppłk mgr inż. Szef Sekcji Planowania
WOJTASIK Antoni ppłk pil. St. Of. Rozpozna. Gr. Dow. SD
WOJTASIK Jarosław kpt.    
WOJTASZEK Wojciech mjr inż. Specjalista Wydz. RL
WOJTYŚ Jarosław kpt.   Oficer Kierunku ROKRL
WOLIKOWSKI Jerzy kpt.   Of. Kierunku Gr. Dowodz. SD
WOLIŃSKI Edmund ppłk   Szef Wydz. Rem. Sprzętu Łączn.
WOLNY Jerzy ppłk   St. Of. Wydz. Łączności
WOLSKI Jan płk dypl. pil. St. Of. Oddz. Wojsk Lotniczych
WOŁCZKIEWICZ Michał ppłk   St. Pom. Sz. Szt. ds. Ochrony Taj.
WOŁKOWSKI Władysław ppłk mgr pil. St. Inspektor BL Korpusu
WOŁYŃSKI Jerzy ppłk dypl. pil. Inspektor Wojsk Lotn.
WOZIWOCKI Tadeusz płk mgr inż. Szef Wydz. Uzbr. i Elektroniki
WOŹNIAK Edmund ppłk dypl. Z-ca Szefa Wydz. Operacyjnego
WOŹNIAK Jan kpt.   Oficer Rozp. Gr. Dow. SD
WOŹNIAK Leon chor. szt.   Kinooperator GKO ,,Lotnik,,
WOŹNIAK Jacek st. chor.   Dowódca Plutonu KO WAG
WOŹNIAK Władysław ppłk mgr inż. St. Of. Wydz. Rozp. i WRE
WOŹNIAK Ryszard st. chor.    
WÓJCICKI Roman mjr mgr Z-ca Szefa WŁ
WÓJCIK Bogdan płk dypl. pil. Szef Oddz. Wojsk Lotniczych
WÓJCIK Ewa     Referent
WÓJCIK Sylwester mjr inż. Spec. Wydz. Organizacyjnego
WÓJCIÓW Ryszard płk mgr inż. Szef Wydz. Inż.-Lotn.
WÓJTOWICZ Tomasz mjr mgr Szef Sekcji Postępowań Sprawdz.
WRÓBEL Marian ppłk mgr inż. Szef Wydz. Autom. Dow.
WRÓBLEWSKA Ewa     Planszecistka SD
WRÓBLEWSKI Mariusz kpt.   Oficer Kierunku ROKRL
WRZOS Waldemar mjr   Oficer Kierunku WRiA na SD
WRZOSEK Maria     Referent
WRZOSEK   ppłk   St. Of. Wydz. MPS
WYPYCH Barbara     Księgowa Sekcji Finan. WAG
WYRĄBKIEWICZ Janusz mjr mgr inż. St. Inżynier Obsługi Techn. SD
WYRZYKOWSKI Marek chor. szt.   Chor. Org.-Ewid.Wydz.Org.-Mob.
WYWIAŁ Marian mjr   Of. Kierunku WRiA na SD
[ Do spisu alfabetycznego

Z

ZABOREK Czesław ppłk   St. Instruktor
ZACHWATOWICZ Bogusław mjr   St. Of.Gr.Oper.WRiA PŁSD-23
ZAKRĘTA Czesław płk mgr inż. Szef Wydz. Technicznego WRt
ZAKRZEWSKI Janusz mjr   St. Oficer ROKRL
ZAREMBA Robert sierż.   Pom. Kier. Kanc. Taj.
ZAREMBA Ryszard mjr   St. Oficer ROKRL
ZARĘBA Bogdan ppłk mgr pil. Z-ca Dyż. Odpow. SD
ZARĘBA Zbigniew mjr inż. Inż. Wydz. Ekspl. WRiA
ZARZYCKI Tadeusz ppłk mgr inż. St. Inż. Wydz. Inż.-Lotn.
ZARZYCKI Marian mjr   St. Of. Wydz. Inż.-Lotn.
ZAWAL Elżbieta     St. Referent
ZAWIŚLAK Janusz kpt.    
ZAWIŚLAK Sylwia     St. Referent
ZAWODNIAK Heronim kpt.   Spec. Oddz. Łączn. i Inf.
ZAWODNIAK Eugeniusz st. sierż. szt.    
ZBLEWSKI Zbigniew mjr dypl. Spec. Oddz. WOPL
ZDEBSKI Cezary mjr pil. Szef Sekcji Ratown. Lotn.
ZDUŃCZYK Jerzy ppłk   St. Oficer Wych. Zaop. Lotn.
ZGRZEBA Roman ppłk mgr Dyż. Odpow. SD - Z-ca Sz. Szt.
ZIELECKI Dariusz chor. szt.   Technik Obsługi SD
ZIELIŃSKI Edward mjr nawig. St. Nawig. Gr. Dow. SD
ZIELIŃSKI Krzysztof płk dypl. Szef Oddz. Materiał. Logistyki
ZIELIŃSKI Tadeusz ppłk mgr St.Pom.Sz.Szt.ds. Ochr. Tajem.
ZIELIŃSKI Zbigniew mjr    
ZIĘBA Maciej mjr mgr inż. Of. Wydz. Łączn. Oddz. Łączn.
ZIOŁNOWSKI Krzysztof st. chor.   Chorąży Wydz. Organiz.
ZIÓŁKOWSKI Marek płk mgr inż. Szef Wydz. Ekspl. WRt
ZŁOCKI Marian ppłk dypl. Z-ca Szefa Oddz. Łączn. i UL
ZŁOTOGÓRSKI Stanisław płk mgr Szef Wydz. Społ.-Wych.
ZREDA Henryk mjr   Of. Rozp. Gr. Dowodz. SD
ZWARYCZ Stanisław chor.   Technik Obsł. Zapasowego SD
ZYBAŁA Henryk mjr   Specjalista Wydz. Organ.
ZYGAJ Jan chor. szt.   Adiutant D-cy Korpusu
ZYZNOWSKI Tadeusz ppłk inż. St. Oficer Wydziału MPS
[ Do spisu alfabetycznego

Ż

ŻBIKOWSKI Marian ppłk mgr inż. St Of. Wydz. Rozp. I WRE
ŻUREK Marian płk dypl. St. Insp.ds.Ogólnow.W. Szkol.
ŻUREK Zbigniew mjr nawig. St. Ofic. Kierunku LM SD
ŻYŁA Zdzisław ppłk   St. Ofic. Wydz. Samochodowego
ŻYŁOWSKI Tadeusz mjr   Oficer Wydziału MPS
ŻYRO Zenon płk mgr inż. Szef Wydz. Inż.-Lotn.
ŻYWIOŁOWSKI Mirosław płk dr Szef Oddz. Rozp. i WRE A-2
ŻYWNO Janusz płk pil. St. Insp. LM Wojsk Lotn.
[ Do spisu alfabetycznego

 

[ Do spisu treści ]

 

Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP