Home - strona główna Stowarzyszenia2KOP.pl.

 

Polowe Warsztaty Lotnicze w Bydgoszczy

 
ppłk rez. Piotr Olejniczak - Bydgoszcz, 08.02.2013 r.
 

Odznaka 49. PWL 49. Polowe Warsztaty Lotnicze powołano do samodzielnej działalności Rozkazem Dowódcy Lotnictwa Operacyjnego nr 033 z 13 kwietnia 1963 r. kontynuując tradycje powstałego w 1950 r. 49. Ruchomego Warsztatu Remontowego Lotniczego w Modlinie, a następnie Polowych Warsztatów Lotniczych Nr 5 w garnizonie Bydgoszcz. Warsztaty przejęły zasadnicze zadania tych jednostek, obejmujące prace remontowe na samolotach Jak-12, An-2, Lim-2 i Lim-5.

W początkowym etapie swojej historii, w latach 1963-1964 personel techniczny Warsztatów został przeszkolony do napraw śmigłowców, pozostających do dziś podstawowym obiektem ich działalności. Wykonywano wówczas prace na śmigłowcach SM-1 i SM-2, a od lat siedemdziesiątych także na Mi-2.

Kolejnym ważnym etapem działalności Warsztatów to rok 2004, w którym przeszkolono personel Służby Inżynieryjno-Lotniczej, a następnie rozpoczęto wykonywanie obsług na śmigłowcach W-3 SOKÓŁ.

Do czerwca 1998 roku Warsztaty podlegały Dowódcy 4 Korpusu Lotniczego w Poznaniu.

W latach 1998-2010 49. Polowe Warsztaty Lotnicze w Bydgoszczy podlegały Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego realizując zadania obejmujące obsługę i naprawę o różnym zakresie i stopniu złożoności śmigłowców Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej.

W lipcu 2010 r. na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej oraz Rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Warsztaty przekazano w podporządkowanie Dowódcy 2 Bazy Materiałowo-Technicznej w Kutnie, realizując zadania obsługowo-remontowe nałożone przez Głównego Inżyniera WL.

W roku 2011 w ramach restrukturyzacji i zmian zachodzących w systemie logistycznym Sił Zbrojnych na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej i rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 49. Polowe Warsztaty Lotnicze zostały rozformowane i przekazane w bezpośrednie podporządkowanie Komendantowi 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie.

Od roku 2012 Warsztaty działają i realizują zadania w strukturze 3 RBLog. jako Polowe Warsztaty Bydgoszcz.

Do głównych zadań Warsztatów należy:

 • realizacja obsług okresowych, specjalnych i bieżących śmigłowców Mi-2 i W-3 lotnictwa Sił Zbrojnych RP;
 • realizacja remontu łopat wirnika nośnego śmigłowców Mi-2, Mi-8, Mi-17, Mi-24;
 • realizacja prac biuletynowych na śmigłowcach W-3 i Mi-2 lotnictwa Sił Zbrojnych RP;
 • realizacja remontów wyposażenia lotniskowo-hangarowego;
 • prowadzenie bieżącej rozbudowy bazy remontowej Warsztatów;
 • współpraca z innymi jednostkami oraz producentami sprzętu lotniczego w celu doskonalenia i usprawnienia procesu technologicznego napraw i obsług sprzętu techniki lotniczej;
 • racjonalne gospodarowanie wyposażeniem warsztatowym i tśm oraz częściami zamiennymi pozostającymi w dyspozycji Warsztatów;
 • prowadzenie działalności wynalazczo-racjonalizatorskiej w szczególności w zakresie poprawy procesu technologicznego wykonywania obsług i napraw UiSW będącego w gestii remontowej Warsztatów.

W OKRESIE 50 LAT WARSZTATAMI DOWODZILI / KIEROWALI:

 • 1963 - 1970 - mjr Czesław STEMPNIEWICZ;
 • 1970 - 1991 - ppłk Ryszard AWERJANOW;
 • 1991 - 1991 - cz.p.o. mjr Tadeusz SZYMCZAK;
 • 1991 - 1992 - mjr Zbigniew JAŚKIEWICZ;
 • 1992 - 2001 - mjr Marek BOROWSKI;
 • 2001 - 2003 - mjr Ryszard DANIELSKI;
 • 2003 - 2006 - ppłk Dariusz SKORUPSKI;
 • 2006 - 2008 - ppłk Jarosław GRZĄBA;
 • 2008 - 2009 - ppłk Robert KOMORSKI;
 • 2009 - 2010 - ppłk Robert MODRZEJEWSKI;
 • 2010 - 2011 - cz.p.o. mjr Waldemar KOWALIK;
 • 2011 - obecnie - ppłk Paweł NAWROCKI.
 
[ Powrót do wiadomości... ]
 
Copyright by Stowarzyszenie Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP