29.12.2010 – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Dnia 29.10.2010 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu. W Posiedzeniu uczestniczyli: gen. bryg. Marian Dering; ppłk rez. Wiesław Kosicki; ppłk rez. Zygmunt Stec; ppłk rez. Edward Strzelecki; ppłk. rez. Henryk Nazarewicz; ppłk rez. Edmund Łączny; płk rez. Tadeusz Lewandowski. Zarząd podczas … Continued

07.12.2010 – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Dnia 07.12.2010 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu. W Posiedzeniu uczestniczyli: gen. bryg. Marian Dering; ppłk rez. Wiesław Kosicki; ppłk rez. Zygmunt Stec; ppłk rez. Edward Strzelecki; ppłk. rez. Henryk Nazarewicz; ppłk rez. Edmund Łączny; płk rez. Tadeusz Lewandowski; ppłk rez. … Continued

11.10.2010 – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Dnia 11.10.2010 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu. W Posiedzeniu uczestniczyli: gen. bryg. Marian Dering; ppłk rez. Wiesław Kosicki; ppłk rez. Zygmunt Stec; ppłk rez. Edward Strzelecki; ppłk. rez. Henryk Nazarewicz; ppłk rez. Edmund Łączny; płk rez. Tadeusz Lewandowski; Obecność na … Continued

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Dnia 26.05.2010 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu. W Posiedzeniu uczestniczyli: gen. bryg. Marian Dering; ppłk rez. Wiesław Kosicki; ppłk rez. Edward Strzelecki; ppłk. rez. Henryk Nazarewicz; ppłk rez. Edmund Łączny; płk rez. Tadeusz Lewandowski; W trakcie posiedzenia skupiono się na … Continued

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Dnia 13.04.2010 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu. W Posiedzeniu uczestniczyli: gen. bryg. Marian Dering; ppłk rez. Wiesław Kosicki; ppłk rez. Zygmunt Stec; ppłk rez. Edward Strzelecki; ppłk. rez. Henryk Nazarewicz; ppłk rez. Edmund Łączny; płk rez. Tadeusz Lewandowski; Posiedzenie poświęcone … Continued

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne, Spotkania | 0

Podczas posiedzenia omówiono następujące problemy: 1. Oceniono organizację i przebieg Walnego Zebrania oraz Spotkania Noworocznego w dniu 8.01.2010 r. Wypowiadający się w tej sprawie członkowie Zarządu stwierdzili, że w opinii uczestników, zarówno zebranie, jak i spotkanie, pod względem organizacyjnym przebiegły … Continued

Walne Zebranie Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne, Spotkania | 0

O godz. 17.00 w Klubie Garnizonowym LOTNIK przy ul. Szubińskiej 103 w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. KOP. W Sprawozdaniu z działalności w 2009 roku, prowadzący Zebranie, prezes gen. bryg. Marian Dering poinformował … Continued

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Posiedzenie poświęcone było omówieniu spraw organizacyjnych związanych z Walnym Zebraniem i Spotkaniem Noworocznym Członków Stowarzyszenia. Podczas posiedzenia, sekretarz Edward Strzelecki przedstawił projekt porządku Zebrania i spotkania noworocznego. W trakcie dyskusji ustalono datę Zebrania na dzień 8.01.2010 r. Ustalono także, że … Continued

Komunikaty Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

W garnizonie Bydgoszcz, przy pomniku na Błoniu, odbyły się uroczystości z okazji Święta Lotnictwa. Wiązankę kwiatów w imieniu Stowarzyszenia złożyli: ppłk rez. Wiesław Kosicki – wiceprezes Stowarzyszenia, płk rez. Tadeusz Lewandowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej i płk rez. pil. Jakub … Continued

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Posiedzenie poświęcone było omówieniu spraw organizacyjnych związanych z planowanym wcześniej, spotkaniem Członków Stowarzyszenia z okazji rocznicy powstania 2. Korpusu Obrony Powietrznej oraz Święta Lotnictwa i Artylerii Obrony Przeciwlotniczej. Zarząd ustalił datę spotkania na 9.09.2009 r. Dla zabezpieczenia strony logistycznej ustalono … Continued