08.08.2012 – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

W dniu 08.08.2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Głównym tematem posiedzenia były sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem planowanego na dzień 14.09.2012 r. spotkania koleżeńskiego członków Stowarzyszenia z okazji Święta Lotnictwa oraz świąt rodzajów wojsk. Ustalono listę gości oraz określono … Continued

15.07.2012 – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

W dniu 10.07.2012 r. o godz. 18:30 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 Korpusu Obrony Powietrznej. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Stowarzyszenia gen. bryg. rez. Marian DERING. W posiedzeniu udział wzięli: kol. Zygmunt Stec; kol. Edward Strzelecki; kol. … Continued

17.04.2012 – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

W dniu 17.04.2012 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, podczas którego zostały omówione bieżące sprawy wynikające z planu pracy a w szczególności przygotowania do spotkania koleżeńskiego w czerwcu. Szczegółowo omówiono i rozdzielono zadania w zakresie zamówienia miejsca, cateringu i zaproszeń. Tradycyjnie … Continued

20.03.2012 – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Dnia 20.03.2012 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu, podczas którego omówiono zadania wynikające z planu pracy na rok 2012. Na wstępie rozważano, na wniosek kol. Edmunda Łącznego, propozycję podjęcia działań w celu umożliwienia dostępu i wglądu dla społeczeństwa Bydgoszczy a szczególnie … Continued

Zmiana administratora strony internetowej SŻPiS 2.KOP.

wpis w: Organizacyjne | 0

W związku ze zgłoszeniem rezygnacji z dalszego prowadzenia strony internetowej przez dotychczasowego jej administratora, ppłk. rez. Wiesława Kosickiego, Zarząd Stowarzyszenia z dniem 10.10.2011r powierzył dalsze prowadzenie strony płk. rez. Zbigniewowi Przęzakowi. Jednocześnie, Zarząd Stowarzyszenia składa ppłk. rez. Wiesławowi Kosickiemu serdeczne … Continued

12.04.2011 – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Dnia 12.04.2011 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu, podczas którego omówiono zadania wynikające z planu pracy. W pierwszej części zapoznano sie z odpowiedzią prezydenta Bydgoszczy w sprawie nawiązania przez Stowarzyszenie współpracy z placówką oświatową z terenu Bydgoszczy. Uzgodniono tryb dalszego postępowania, … Continued

18.01.2011 – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Dnia 18.01.2011 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu, podczas którego ukonstytuował się Zarząd, wybrany na kolejna kadencję na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 14.01.2011 r. Zarząd jednogłośnie przyjął propozycje prezesa, gen. bryg. Mariana Deringa w tym zakresie i w związku z … Continued

12.01.2011 – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

wpis w: Organizacyjne | 0

Dnia 12.01.2011 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu. W Posiedzeniu uczestniczyli: Prezes – gen. bryg. Marian Dering; Wiceprezes – ppłk rez. Wiesław Kosicki; Sekretarz – ppłk rez. Edward Strzelecki; Skarbnik – ppłk. rez. Henryk Nazarewicz; Członek – ppłk rez. Edmund Łączny; … Continued