WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

wpis w: Zaproszenia | 0

Zarząd Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków

2. Korpusu Obrony Powietrznej

działając na podstawie Rozdz. 5 § 17 Statutu Stowarzyszenia
zwołuje

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Członków Stowarzyszenia,

 
które odbędzie się w dniu 10 marca 2023r.(piątek) o godz. 17.00
w restauracji „Cztery Pory” w Bydgoszczy, ul. Piękna 13.

W przypadku nie spełnienia warunku ust. 8 Statutu Stowarzyszenia, lecz przy obecności co najmniej 1/4 ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia, zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. 10 marca 2023 r.o godz. 17.30. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia.

Po Zebraniu, dla chętnych odbędzie się Spotkanie koleżeńskie.

Przewidywany koszt imprezy 90 zł, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 5 marca 2023 r.: tel. 604 293 271