Pogrzeb ppłk. w st. spocz. Bogusława PNIEWSKIEGO

wpis w: Odeszli | 0

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 31.12.2022 r. w wieku 93 lat zmarł

ppłk w st. spocz. Bogusław PNIEWSKI

członek Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP,

były Z-ca Dyżurnego Odpowiedzialnego Stanowiska Dowodzenia 2. KOP.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 21.01.2023 r. (sobota) o godz. 11.00

na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Bydgoszczy przy ul. Zaświat 6.

Pogrążonej w smutku Rodzinie wyrazy szczerego współczucia

składają Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia.

Cześć jego pamięci !!!