Walne Zebranie Stowarzyszenia

wpis w: Fotoreportaże | 0

W dniu 26 kwietnia 2022 r. w pomieszczeniu Rady Osiedla Błonie przy ul. Broniewskiego 1 odbyło się, Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej. W pierwszym terminie nie było kworum więc zebranie zgodnie ze statutem rozpoczął w drugim terminie o godz. 17.30 Prezes Stowarzyszenia. Przybyło 14 członków SŻPiS 2.KOP. Panująca od marca 2020 roku pandemia COVID-19 uniemożliwiła realizację niektórych zaplanowanych przedsięwzięć w 2021 roku, między innymi spotkania z okazji święta Stowarzyszenia. Te które udało się wykonać odbywały się przy ograniczonej frekwencji i przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych. W zeszłym roku już w pełnej oprawie 26 sierpnia odbyły się uroczystości związane ze Świętem Lotnictwa Polskiego. Na zaproszenie Dowódcy 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania, w uroczystości wzięła udział liczna delegacja SŻPiS 2. KOP.

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego przedstawiono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2021 rok, Sprawozdanie finansowe za 2021 rok, „Plan pracy Stowarzyszenia na 2022 rok”.  oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Komisja rewizyjna pozytywnie podsumowała działalność Zarządu Stowarzyszenia.

Zwyczajem walnych zebrań Stowarzyszenia oddaliśmy cześć członkom Stowarzyszenia i byłym żołnierzom 2. KOP, którzy odeszli na wieczną wartę w 2021roku. Na zakończenie omawiana była organizacja obchodów 15 – lecia Stowarzyszenia w dniu 28 maja 2022 roku.