Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia

wpis w: Fotoreportaże | 0

W dniu 20 października 2021 r. w pomieszczeniu Rady Osiedla Błonie przy ul. Broniewskiego 1 odbyło się, zaległe z powodu pandemii, Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej. W pierwszym terminie nie było kworum więc zebranie zgodnie ze statutem rozpoczął w drugim terminie o godz. 17.30 Prezes Stowarzyszenia. Przybyło 23 członków SŻPiS 2.KOP. Panująca od marca 2020 roku pandemia COVID-19 uniemożliwiła realizację większości zaplanowanych przedsięwzięć. Te które udało się wykonać odbywały się przy ograniczonej frekwencji i przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych. Najdotkliwszymi ograniczeniami były odwołane spotkania koleżeńskie, które każdorazowo dostarczają członkom stowarzyszenia masę wrażeń  i bardzo integrują nasze środowisko.

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego przedstawiono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2020 rok, „Plan pracy Stowarzyszenia na 2021 rok” oraz projekty uchwał:

  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
  • w sprawie unormowania statusu członków  nie mogących uczestniczyć w bieżącej działalności Stowarzyszenia

Zwyczajem walnych zebrań Stowarzyszenia oddaliśmy cześć członkom Stowarzyszenia i byłym żołnierzom 2. KOP, którzy odeszli na wieczną wartę w 2020roku.