Pogrzeb płk dypl. pil. w st. spocz. Mariana Kaczmarskiego

wpis w: Odeszli | 0

Z przykrością zawiadamiamy,  że w dniu 3 sierpnia 2021 r. po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł w wieku 73 lat

płk dypl. pil. w st. spocz. Marian Kaczmarski

Główny Nawigator Korpusu, zasłużony oficer Lotnictwa Polskiego.

Ceremonia żałobna ostatniego pożegnana odbędzie się 6 sierpnia 2021 r. o godzinie 10.45

na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wiślanej w Bydgoszczy.

Pogrążonej w smutku Rodzinie wyrazy szczerego współczucia składają

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP.

Cześć Jego Pamięci !!!