Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia

wpis w: Fotoreportaże | 0

W dniu 17 stycznia 2020 r., w  restauracji „Cztery pory…” w Bydgoszczy, przy ul. Pięknej 13, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej.

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego przedstawiono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2019 rok, „Plan pracy Stowarzyszenia na 2020 rok” oraz projekty uchwał:

  • w sprawie poparcia nadania imienia Grażyny Kufel nowo powstałemu rondu przy zbiegu ulic Stawowej i Broniewskiego w Bydgoszczy
  • w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 Korpusu Obrony Powietrznej a Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Osiedla Błonie.

Na Walne Zebranie przybyło 42 spośród 90 członków Stowarzyszenia. Z powodu braku quorum do rozpoczęcia zebrania w pierwszym terminie, zebranie rozpoczęto w drugim, pół godziny później.

Walne Zebranie rozpoczął Prezes Stowarzyszenia płk w st. spocz. Krzysztof ZAŁÓG przywitaniem wszystkich przybyłych członków.

Zwyczajem walnych zebrań Stowarzyszenia oddaliśmy cześć członkom Stowarzyszenia i  byłym żołnierzom 2. KOP, którzy odeszli na wieczną wartę w 2019 roku.

Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia,  Przewodniczącym Walnego Zebrania,został wybrany jednogłośnie ppłk rez. Czesław HRUT a na protokolanta zebrania ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI. Powołana została także Komisja Uchwał i Wniosków. Następnie Prezes Stowarzyszenia przedstawił Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2019 rok.

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok oraz plan wydatków Stowarzyszenia na 2020 rok przedstawił Skarbnik ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 roku przedstawił jej Przewodniczący płk rez. Marek DRUMOWSKI, z końcowym wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium za działalność w 2019 roku.

Prezes „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Osiedla Błonie”, Radny bydgoski p. Robert Kufel przedstawił zgromadzonym płaszczyzny współpracy pomiędzy naszymi stowarzyszeniami oraz cele do których dążymy.

Komisja Uchwał i Wniosków przygotowała projekty uchwał, które z  wnioskiem o absolutorium za działalność w 2019 roku były przyjęte w cyklu głosowań. W ostatnim głosowaniu Walne Zebranie Członków jednogłośnie zatwierdziło „Plan pracy Stowarzyszenia na 2020 rok”

Na Walne Zebranie przybył przyjaciel naszego Stowarzyszenia, bydgoski Poseł na Sejm RP Jan Szopiński. Z okazji wyboru na posła Prezes Stowarzyszenia wręczył pamiątkowy grawerton.

Miłym punktem Walnego Zebrania było uhonorowanie członków-jubilatów Stowarzyszenia. Wśród nich okolicznościowy dyplom odebrał również były Dowódca 2. KOP.

oraz nestor bydgoskiego lotnictwa.

Członkowie Stowarzyszenia licznie podpisywali listy poparcia w sprawie nadania imienia rondu na bydgoskim Błoniu.

Na zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Prezes Stowarzyszenia  podziękował wszystkim przybyłym członkom za aktywny udział w zebraniu i zaprosił wszystkich obecnych na Noworoczne Spotkanie Koleżeńskie.