Działamy razem na rzecz Osiedla Błonie

wpis w: Fotoreportaże | 0

W dniu 21 grudnia 2020 r. zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP a Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Osiedla Błonie (Porozumienie tekst strona 1, strona 2) w obecności Przewodniczącego Rady Osiedla Błonie p. Krzysztofa Kołodziejczyka. W ten sposób, ze względu na pandemię korona wirusa, została zrealizowana Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia z dnia 17 stycznia 2020 r. Bez hucznej  celebry, w cieniu sanitarnych ograniczeń, potwierdziliśmy wolę działania na rzecz zachowania pamięci o 2. KOP stacjonującym na bydgoskim Błoniu  oraz promowania  tego osiedla. Ze strony SnrrOB porozumienie podpisał jego Prezes, radny m. Bydgoszcz p. Robert Kufel.

ze strony SŻPiS 2.KOP Porozumienie podpisał Prezes płk w st.spocz. Krzysztof Załóg.

Mamy nadzieję, że podpisane Porozumienie przyczyni się do owocnej współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć  dla dobra mieszkańców Osiedla Błonie, które przez dziesiątki lat gościło na swym terenie  Dowództwo i Jednostki podległe 2. Korpusu Obrony Powietrznej.