Posiedzenie nowo wybranego Zarządu SŻPiS 2. KOP 29.01.2019 r.

wpis w: Spotkania | 0

Tekst płk w st. spocz. Krzysztof ZAŁÓG

W dniu 29.01.2019 r. zebrał się na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP wybrany przez Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Członków SŻPiS 2.KOP w dniu 18.01.2019 r.


Plan posiedzenia zakładał podzielenie funkcji w ramach Zarządu Stowarzyszenia, przygotowanie spotkania koleżeńskiego z okazji Tłustego Czwartku, sposoby realizacji uchwał podjętych na Walnym Zebraniu oraz sprawy bieżące.


W wyniku przeprowadzonego głosowania Zarząd Stowarzyszenia na lata 2019-2023 przedstawia się następująco:
Prezes Stowarzyszenia – płk w st. spocz. Krzysztof ZAŁÓG /wybrany na Walnym Zebraniu/
Zastępca prezesa – ppłk rez. Czesław HRUT
Zastępca prezesa – ppłk pil. w st. spocz. Janusz NIEWIADOMY
Sekretarz – ppłk w st. spocz. Edward STRZELECKI
Skarbnik – ppłk w st. spocz. Henryk NAZAREWICZ
Członek Zarządu – ppłk w st. spocz. Zygmunt STEC
Członek Zarządu – st. chor. sztab. w st. spocz. Adam PAWŁOWSKI