Obchody setnej rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych RP

wpis w: Fotoreportaże | 0

Tekst płk w st. spocz. Krzysztof ZAŁÓG
Zdjęcia st.chor.szt. w st. spocz. Tomasz SUWIŃSKI

Na zaproszenie Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej w regionie kujawsko- pomorskim p. Jana MOCARSKIEGO, delegacja Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP wzięła udział 7 maja 2019 r. w obchodach setnej rocznicy powstania ZIW RP. O godz. 11.00 na Skwerze Inwalidów Wojennych w Bydgoszczy odsłonięto obelisk w hołdzie żołnierzom inwalidom wojennym. Delegacje z Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowskiego, Urzędu Miasta oraz organizacji wojskowych i kombatanckich złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.

 

Delegacja Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP

Druga część uroczystości odbyła się w sali plenarnej Urzędu Wojewódzkiego. Po okolicznościowych przemówieniach, przedstawieniu historii Związku Inwalidów Wojennych RP i uhonorowaniu zasłużonych członków Związku wystąpiła Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy. W imieniu Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP gratulacje dla Jubilata złożył Prezes Stowarzyszenia oraz wręczył pamiątkowy grawerton.