Fotoreportaż ze spotkania koleżeńskiego z okazji X-lecia Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. KOP w dniu 09.06.2017 r.

wpis w: Fotoreportaże, Spotkania | 0

ppłk rez. Czesław Hrut
Bydgoszcz, 25.07.2017 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 25.07.2017 r.

Znaczek jubileuszowy

W dniu 9 czerwca 2017 r. na terenie Aeroklubu Bydgoskiego odbyło się jubileuszowe spotkanie koleżeńskie z okazji X-lecia powstania Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej.

Aż trudno uwierzyć, że to już 10 lat minęło od daty rozwiązania Dowództwa 2. KOP. Przez 50 lat funkcjonowania Korpusu ukształtowały się specyficzne więzi koleżeńskie i takie prosto międzyludzkie, pomiędzy kadrą, a także pracownikami wojska.

Te piękne i mocne więzi stały się prekursorką idei założenia Stowarzyszenia i w dniu 12 stycznia 2007 roku, z inicjatywy pełniącego obowiązki dowódcy 2 KOP gen. bryg. Mariana Deringa, odbyło się spotkanie grupy oficerów, która podjęła się zorganizowania Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 2. Korpusu Obrony Powietrznej. Po opracowaniu niezbędnych dokumentów, Nasze Stowarzyszenie zostało zarejestrowane i oto minęło już 10 lat od tej wiekopomnej chwili ?.

Na kilkanaście minut przed rozpoczęciem przygotowane miejsce spotkania zaczęło zapełniać się uczestnikami.

Miejsce spotkania zapełnia się uczestnikami.
Foto © Czesław Hrut
Miejsce spotkania zapełnia się uczestnikami.
Foto © Czesław Hrut

Przybywających na spotkanie Członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości rejestrował Sekretarz Stowarzyszenia ppłk w st. spocz. Edward Strzelecki. Podczas rejestracji wręczane były także jubileuszowe znaczki okolicznościowe.

Sekretarz Stowarzyszenia podczas pracy – rejestracja uczestników spotkania i wręczanie okolicznościowych znaczków.
Foto © Adam Pawłowski

Do swoich obowiązków przystąpił także Skarbnik Stowarzyszenia ppłk w st. spocz. Henryk Nazarewicz.

Skarbnik Stowarzyszenia gotowy do przyjmowania składek członkowskich.
Foto © Adam Pawłowski

Spotkanie rozpoczął Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg serdecznie witając wszystkich przybyłych Członków oraz zaproszonych gości i sympatyków, w tym:

 • p. Jana Szopińskiego Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy,
 • p. Andrzeja Matczaka Dyrektora Aeroklubu Bydgoskiego,
 • ppłk. Roberta Świerczyńskiego Dowódcę 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych,
 • mjr Waldemara Kowalika Kierownika Polowych Warsztatów Lotniczych Bydgoszcz,
 • płk. w st. spocz. Edmunda Łącznego Wiceprezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Prezesa Koła nr 1.
 • p. Piotra Olejniczaka Kierownika Biblioteki Dokumentacji Technicznej Statków Powietrznych IWspSZ,
 • p. Alfreda Załużnego byłego Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego WZL-2 S.A.,
 • płk w st. spocz. Jerzego Pawelca byłego D-cę 2 BRT,
 • przedstawicieli Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 1 Bydgoszcz.
Uczestnicy spotkania.
Foto © Czesław Hrut
Uczestnicy spotkania.
Foto © Czesław Hrut
Uczestnicy spotkania.
Foto © Czesław Hrut
Uczestnicy spotkania.
Foto © Czesław Hrut
Uczestnicy spotkania.
Foto © Czesław Hrut

Zgodnie z wieloletnią już tradycją spotkań koleżeńskich naszego Stowarzyszenia i tym razem zostały przygotowane i wręczone życzenia dla członków-jubilatów, którzy ukończyli 70, 75 oraz 80 lat i więcej. Tym razem życzenia urodzinowe odebrali:

 • z okazji 70. urodzin Pan Lech Chmara,
 • z okazji 75. urodzin ppłk w st. spocz. Zygmunt Stec,
 • z okazji 81. urodzin płk w st. spocz. pil. Antoni Sieńkowski-Siekiera,
 • z okazji 83. urodzin płk w st. spocz. pil. Stanisław Szajczyk,
 • z okazji 89. urodzin ppłk w st. spocz. Stanisław Kowalski.
Życzenia urodzinowe przyjmuje Pan Lech Chmara.
Foto © Adam Pawłowski
Życzenia urodzinowe przyjmuje płk w st. spocz. pil. Antoni Sieńkowski-Siekiera.
Foto © Adam Pawłowski
Życzenia urodzinowe przyjmuje ppłk w st. spocz Zygmunt Stec.
Foto © Adam Pawłowski
Życzenia urodzinowe przyjmuje płk w st. spocz. pil. Stanisław Szajczyk.
Foto © Adam Pawłowski
Życzenia urodzinowe przyjmuje ppłk w st. spocz. Stanisław Kowalski.
Foto © Adam Pawłowski
Członkowie-jubilaci z Prezesem Stowarzyszenia.
Foto © Adam Pawłowski

Wszystkim jubilatom jeszcze raz życzymy dobrego zdrowia i wszystkiej pomyślności.

Z okazji Święta Stowarzyszenia na ręce Prezesa Stowarzyszenia złożone zostały listy okolicznościowe z bardzo miłymi życzeniami od:

 • I Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; zyczenia_sztab
 • Prezesa Bydgoskiego Koła Regionalnego Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej ,,ŻANDARM”; zyczenia_zandarm

Za otrzymane życzenia składamy serdeczne żołnierskie podziękowania.

Zaproszeni goście poprosili o zabranie głosu, by złożyć życzenia z okazji 10-lecia Stowarzyszenia.

Życzenia z okazji Święta Stowarzyszenia składa płk w st. spocz. Edmund Łączny
Foto © Adam Pawłowski

Podczas swojego wystąpienia płk w st. spocz. Edmund Łączny, w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, wręczył medal 35-lecia ZŻWP Prezesowi Honorowemu Stowarzyszenia gen. bryg. w st. spocz. Marianowi Deringowi.

Odznaczenie Związku Żołnierzy WP dla Prezesa Honorowego Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP.
Foto © Adam Pawłowski

Ciepłe słowa pod adresem Stowarzyszenia oraz życzenia z okazji X-lecia Stowarzyszenia skierował Dyrektor Aeroklubu Bydgoskiego Pan Andrzej Matczak. W dowód dobrze układającej się współpracy Dyrektor Aeroklubu przekazał Prezesowi Stowarzyszenia bardzo ciekawy album o tematyce lotniczej.

Dyrektor Aeroklubu Bydgoskiego wręcza albumy.
Foto © Adam Pawłowski

Miłe życzenia z okazji 10-lecia Stowarzyszenia oraz okolicznościową statuetkę wręczył Prezesowi Stowarzyszenia Kierownik Biblioteki Dokumentacji Technicznej Statków Powietrznych IWSZ pan Piotr Olejniczak. [zobacz więcej]

Pan Piotr Olejniczak składa życzenia i wręcza Prezesowi Stowarzyszenia okolicznościową statuetkę.
Foto © Adam Pawłowski

List z życzeniami przekazał także Szef 2.RWT SP ppłk Robert Świerczyński. zyczenia_rwt

Życzenia składa Szef 2. RWT SP ppłk Robert Świerczyński.
Foto © Czesław Hrut

Bardzo miłym akcentem spotkania było wystąpienie płk. w st. spocz. pil. Stanisława Szajczyka, który oprócz serdecznych życzeń dla Stowarzyszenia, przygotował także niespodziankę dla byłego Szefa Oddziału WRiA 2.KOP płk. w st. spocz. Wiesława Warylewskiego. W podziękowaniu za wieloletnią dobrze układającą się współpracę były Szef Oddziału WRiA 2.KOP, z nieukrywanym zaskoczeniem, odebrał okolicznościowy medal.

Płk. w st. spocz. pil. Stanisław Szajczyk wręcza okolicznościowy medal płk. w st. spocz. Wiesławowi Warylewskiemu.
Foto © Czesław Hrut
Płk. w st. spocz. Wiesław Warylewski dziękuje za wyróżnienie.
Foto © Adam Pawłowski

Miłe słowa pod adresem Stowarzyszenia i życzenia skierował Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Pan Jan Szopiński. W imieniu Rady Miasta podziękował Zarządowi i Członkom Stowarzyszenia za aktywność, kultywowanie tradycji i obecność na bydgoskim niebie przez wszystkie lata funkcjonowania 2.KOP, a w przeszłości również za budowanie i rozwijanie Bydgoszczy. Pogratulował Członkom Stowarzyszenia prawa do satysfakcji oraz poczucia dumy i zadowolenia z działalności naszego Stowarzyszenia. Życzył kontynuowania wspaniałej współpracy mającej na celu integrację środowiska byłych żołnierzy, pracowników wojska oraz środowiska reprezentowanego przez sympatyków lotnictwa wojskowego. Specjalne podziękowania i życzenia skierowane zostały dla Prezesa Stowarzyszenia Krzysztofa Załóg i Z-cy Prezesa Czeslawa Hruta za kierowanie Stowarzyszeniem w obecnych wcale niełatwych czasach dla działalności publicznej, jak również za piękną organizację imprezy.

Wystąpienie zostało przyjęte bardzo serdecznie i przez uczestników spotkania nagrodzone oklaskami.

Życzenia dla Stowarzyszenia składa Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Pan Jan Szopiński.
Foto © Czesław Hrut

Na zakończenie wystąpień głos zabrał i przekazał pamiątkową tabliczkę jeden z obecnych na spotkaniu przedstawicieli Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 1 Bydgoszcz, były żołnierz zawodowy 2.KOP Pan Wojciech Kozłowski. W spotkaniu uczestniczył również Pan Jerzy Przyjemski. [zobacz więcej]

Życzenia od Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 1 Bydgoszcz.
Foto © Czesław Hrut
Przedstawiciele Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 1 Bydgoszcz wśród Członków Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP.
Foto © Czesław Hrut

Kilka ciepłych zdań pod adresem Prezesa i Zarządu Stowarzyszenia skierował Prezes Honorowy Stowarzyszenia gen. bryg. w st. spocz. Marian Dering. Wspomniał o podwalinach i celach powstania Stowarzyszenia oraz początkach jego działalności. Podziękował za zaangażowanie w pracach Stowarzyszenia i organizowanie spotkań na wysokim poziomie oraz życzył sukcesów w dalszej działalności.

Życzenia składa Prezes Honorowy Stowarzyszenia ŻPiS 2.KOP..
Foto © Czesław Hrut

Po wystąpieniach Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg serdecznie podziękował za wszystkie życzenia, a następnie z okazji 10-lecia Stowarzyszenia każdy uczestnik spotkania otrzymał okolicznościowy kubek z logo Stowarzyszenia.

Kubek okolicznościowy.
Foto © Czesław Hrut

Na zakończenie wystąpień Prezes Stowarzyszenia wzniósł toast za pomyślność Stowarzyszenia i życzył wszystkim uczestnikom spotkania dobrej zabawy w miłej atmosferze.

To był także sygnał do rozpoczęcia konsumpcji pysznych potraw przygotowanych przez obsługę bydgoskiej restauracji „TANGO”. Oprócz potraw na ciepło do dyspozycji uczestników został przygotowany cieszący się dużym powodzeniem stół wiejski z chlebem, pysznym smalcem i ogórkami małosolnymi.

Wrażeń spod podniebień trudno opisać 🙂 , dlatego na następne spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych miłą koleżeńską atmosferą, jak też pysznym jedzeniem :).

Stół szwedzki – dla każdego coś dobrego.
Foto © Czesław Hrut

Czas spotkania uczestnikom umilała muzyka w tle.

Nagłośnienie.
Foto © Czesław Hrut

Uczestnicy spotkania i tym razem zapewnili bardzo miłą koleżeńską atmosferę okazując pełne zadowolenie ze spotkania.

Uczestnicy spotkania – praca w podgrupach :).
Foto © Czesław Hrut

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie i udział w świętowaniu 10-lecia utworzenia Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej.

Opracował: ppłk rez. Czesław Hrut

Autorzy zdjęć: Czesław Hrut, Adam Pawłowski