Fotoreportaż z XI Międzynarodowej Wystawy Air Fair 2017 26.05.2017 r.

wpis w: Fotoreportaże | 0

płk rez. Krzysztof Załóg
Bydgoszcz, 24.06.2017 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 24.06.2017 r.


W dniach 26-27 maja na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy odbyła się XI edycja Międzynarodowej Wystawy Air Fair 2017. Głównym celem Wystawy Air Fair 2017 była konsolidacja środowiska lotniczego, zarówno wojskowego jak i cywilnego. Wystawę jak co roku odwiedzili przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego, Inspektoratu Wsparcia Sil Zbrojnych ,a także liczne władze Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Miasta Bydgoszcz. Gościem honorowym Air Fair był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki, który wręczył nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie innowacji, a także patronował podpisaniu dwóch umów mających szczególne znaczenie dla gospodarki i obronności kraju.

Foto © Krzysztof Załóg

Wystawców było więcej niż w zeszłym roku, co najmniej 100 firm, które wystawiały się w hangarach, w dużym zakresie, od podmiotów stricte lotniczych do firm z poza branży. Firmy zgromadzone w Polskiej Grupie Zbrojeniowej znajdujące się w regionie bydgoskim, to nie tylko lotnictwo, ale także Belma, Nitrochem, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia, które też wystawiały się i przedstawiały swoją ofertę.

Targi składały się z dwóch dni, z których pierwszy był dniem zamkniętym przeznaczonym dla środowiska lotniczego, które już od 11 lat spotyka się w Bydgoszczy. Drugi z kolei był dniem otwartym dla wszystkich, którzy mieli ochotę zwiedzić WZL-2. Można było zobaczyć samoloty, które latają w polskich siłach powietrznych. Dodatkową atrakcją dla zwiedzających wystawę były loty widokowe trzema samolotami Cessna.

Tegoroczna edy­cja była wyjąt­kowa, bowiem ostat­nią orga­ni­zo­waną w cyklu corocz­nym. Zgod­nie z dekla­ra­cją pre­zesa WZL-2 p. Leszka Walczaka, kolejna (XII) odbę­dzie się dopiero w 2019 roku i wpro­wa­dzi to nową „tra­dy­cję” dwu­let­nią.

Dzięki uprzejmości i na zaproszenie Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego WZL Nr 2 Leszka Walczaka, 10 członków naszego Stowarzyszenia na czele z Prezesem miało przyjemność uczestniczenia w uroczystości otwarcia i zwiedzania wystawy w dniu 26.05.2017 r.

Zbiórka przed zwiedzaniem wystawy
Foto © Krzysztof Załóg
W oczekiwaniu na otwarcie wystawy
Foto © Krzysztof Załóg
Z Dziekanem Dekanatu IWsp SZ ks. płk Zenonem Surmą rozpoczynamy zwiedzanie
Foto © Krzysztof Załóg
Spotkaliśmy żołnierza 2.KOP płk. rez. Krzysztofa „Szopę” Szopińskiego aktualnie członka Grupy Akrobacyjnej Żelazny (pierwszy z lewej)
Foto © Krzysztof Załóg
Przed latającą „salonką” członkowie Zarządu
Foto © Krzysztof Załóg
Wystawa sprzętu „nie latającego”
Foto © Krzysztof Załóg
Wystawa sprzętu „nie latającego”
Foto © Krzysztof Załóg