Fotoreportaż z uroczystości z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki

wpis w: Fotoreportaże | 0

płk rez. Krzysztof Załóg
Bydgoszcz, 21.10.2017 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 21.10.2017 r.
Zdjęcia: 2 RWT SP

Święto Wojsk Łączności i Informatyki obchodzone jest w Siłach Zbrojnych RP na pamiątkę wykonania stałego połączenia pocztowego pomiędzy Krakowem a Wenecją. To ważne przedsięwzięcie zrealizowano 18 października 1558 roku, dzięki staraniom króla Zygmunta II Augusta.

W uroczystych obchodach tego święta na zaproszenie Szefa 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego SP ppłk. Roberta Świerczyńskiego, w dniu 18 października brała udział delegacja Stowarzyszenia ŻPiS 2. KOP w składzie: Prezes Stowarzyszenia płk rez. Krzysztof Załóg, Wiceprezes ppłk rez. Czesław Hrut i ppłk w st. spocz. Kazimierz Pokorski.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą o godz. 10.00 w Kościele Garnizonowym w Bydgoszczy przy ulicy Bernardyńskiej pod przewodnictwem ks. Kapelana mjr. Andrzeja Migały.

Uroczysta msza

Główna część uroczystości odbyła się w Klubie 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej „Logistyk” przy ul. Szubińskiej. Po przyjęciu meldunku o rozpoczęciu uroczystej zbiórki od mjr Arkadiusza Chabory, Szef Rejonu ppłk Robert Świerczyński przywitał przybyłych gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie w którym przypomniał rys historyczny oraz tradycje 2. RWT SP.

Przemawia Szef 2 RWT SP ppłk Robert Świerczyński

Z okazji święta, które obchodzone było ostatni raz w ramach 2. RWT SP podziękował za pracę stanowi osobowemu i za współpracę Dowódcom Garnizonu Bydgoszcz. Następne obchody odbędą się już w nowych strukturach. Życzył wszystkim łącznościowcom i informatykom wszystkiego najlepszego, satysfakcji ze służby i pracy, ale również realizacji planów zawodowych i prywatnych. W dalszej części zbiórki, ppłk Robert ŚWIERCZYŃSKI dokonał wręczenia wyróżnień żołnierzom i pracownikom RON.

Uczestnicy uroczystości

Obchody Święta Wojsk Łączności i Informatyki w 2 RWT SP zakończyły się pieśnią reprezentacyjną WP.

Delegacja SŻPiS 2.KOP

Wszystkim łącznościowcom i informatykom w mundurach z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki życzymy sukcesów i zadowolenia ze służby.